Lederskab giver følgeskab – her er essensen

20. marts 2019
//

I et tidligere indlæg her på bloggen slog Karl Kristian Hansen fast, at ægte lederskab er vigtigere end nogensinde, når verden præges af hastig forandring og uforudsigelighed. Men hvad er essensen af lederskab, og hvad er det dermed dine personlige egenskaber og dit præstationstalent, som jeg skrev om sidste gang her på bloggen, skal udmønte sig i?

I de seneste indlæg her på bloggen har vi skrevet om forudsætningerne for at kunne udøve ægte lederskab. Det er vores påstand, at dit lederskab er en funktion af dit funktionstalent, dit præstationstalent og dit udviklingstalent (growth mindset).

Hvis du har de personlige egenskaber, der udgør funktionstalentet for ledelse, og de personlige egenskaber, der udgør det generiske præstationstalent, så kan du præstere som leder på et højt niveau. Har du også udviklingstalentet, kan du gøre det i en verden præget af forandring og uforudsigelighed.

Så vidt betingelserne. Hvad er det så, vi mener, når vi taler om ægte lederskab?

De fem ledelsesdiscipliner

Jeg mener, der er fem generiske ledelsesdiscipliner. Som leder skal du kunne:

  1. sætte retningen for virksomheden og sikre en klar strategi og en kultur, der understøtter præstation og udvikling.
  2. sikre eksekvering af strategier, planer og beslutninger ved at skabe rammer og forudsætninger for, at dine medarbejdere eksekverer.
  3. frigøre energi i organisationen, så flere bidrager til udviklingen, fordi de kan se meningen, og fordi du giver dem muligheden for at udnytte deres potentiale.
  4. bygge bro ved at skabe mening og tillid, både mellem ledelse og medarbejdere og i forhold til eksterne samarbejdspartnere og interessenter.
  5. prioritere ledelse, hvilket vil sige bruge tid på at udvikle mennesker og kultur i virksomheden.

Når jeg fremhæver det sidste punkt, er det fordi, jeg ofte oplever ledere have for travlt med operationelle opgaver. Det giver ikke kun mindre tid til ledelse, men også mindre overskud til at udøve ledelse i de touchpoints, der hele tiden opstår i løbet af en arbejdsdag.

Tid til ledelse handler om at prioritere ledelsesopgaven ved at delegere flest mulige af de operationelle opgaver til dine medarbejdere. Det giver dig tid til ledelse – og dine medarbejdere mulighed for at udvikle sig. Så er det ikke bare ledelse. Så er det lederskab.

Ægte lederskab

Din ubetinget vigtigste opgave som leder er at udvikle mennesker og kultur i den organisation, du har ansvaret for. Det kræver både funktionstalent for ledelse, præstationstalent OG et growth mindset, eller udviklingstalent. Det er betingelserne for, at du kan præstere som leder på et højt niveau i en verden præget af foranderlighed og uforudsigelighed.

Og hvis virksomheden skal overleve i en foranderlig og uforudsigelig verden, har du brug for en hel organisation med et growth mindset. En organisation med en kultur, og med mennesker, der tør tage chancer og lære af fejlene. Som tror på konstant forbedring og på potentialet for læring i enhver proces uanset resultatet. Som tør prøve noget nyt i stedet for ’business as usual’.

Hvis du selv har det mindset, kan du skabe en tilsvarende kultur i virksomheden og dermed udvikle både organisationen og de mennesker, den består af.

Hvorfor arbejder vi ikke mere med personlig udvikling?

Jeg undrer mig over, at vi i erhvervslivet ikke har mere fokus på den personlige udvikling, når vi arbejder med præstationsudvikling. Vi har i overvejende grad fokus på udvikling af de faglige kompetencer, selvom vi ved, at det er de personlige og mentale egenskaber, der er afgørende for, om man præsterer på et højt niveau – både som medarbejder og som leder.

Hvorfor arbejder vi så ikke mere med den personlige udvikling? Man gør det i sportens verden, hvor mennesker i den grad bliver målt, vejet og vurderet på deres præstationer. Her anerkender man, at de menneskelige og mentale egenskaber er afgørende for netop de præstationer. Det gør vi ikke i erhvervslivet.

I sportens verden træner man kontinuerligt og målrettet, både fysisk og mentalt, for at forberede sig til kamp. I erhvervslivet sender vi folk på kurser, hvilket med lidt god vilje svarer til træning. Men der sker et enormt transformationstab, når de kommer hjem igen, fordi træningen er foregået ude af kontekst, løsrevet fra hverdagen og de konkrete udfordringer, der skal løses i virksomheden.

Vi skal blive bedre til at reflektere i praksis. Vi skal udnytte hverdagen til at arbejde med den enkelte og hendes eller hans præstationer. Vi skal sætte kortsigtede mål og give løbende feedback. Inden for LEAN taler man om continuous improvement, men det handler mere om udvikling af processer. Hvorfor arbejder vi ikke mere med continuous development på det menneskelige plan? Min påstand er, at det er fordi ledere ikke bruger nok tid på ledelse!

Jeg mener, at din allerfornemste opgave som leder er at udvikle de mennesker, du er leder for. Vi har et grundlæggende, menneskeligt behov for at udvikle os. Den leder, der giver os mulighed for det – og skaber en organisationskultur, der opmuntrer os til det – vil vi følge i tykt og tyndt.

Hvad er målet for ledelsens udvikling?

Ledelsens præstation er afgørende for virksomhedens resultater. Den påstand, tror jeg, langt de fleste vil være enige med mig i. Og lad mig bare tage den skridtet videre: Virksomhedens ambitioner og mål er bestemt af ledelsens præstationstalent og mindset. Det er værd at huske, når ledere skal ansættes. Og når der skal defineres strategiske mål.

Vi sætter masser af strategiske mål for virksomhederne, men sjældent mål for på hvilke områder ledelsen skal udvikle sig for at nå målene. Dette til trods for, at vi ved, at ledelsens præstation er afgørende for, om målene bliver nået. Det er paradoksalt.

Hvis du som leder skal motivere dine medarbejdere til at udvikle sig, er du nødt til selv at gå foran. Lederskab giver følgeskab. Og hvis du vil hæve ambitionsniveauet og virksomhedens vækst, er du nødt til at dyrke dit eget udviklingstalent. Der er ingen vej uden om.

Essensen af lederskab

Mennesker kan lide at præstere. Vi vil gerne være med til både at opbygge, udvikle og få succes med noget. Helt grundlæggende. Det er rejsen fra A til B, muligheden for at flytte noget, der motiverer ledere. Og alle andre for den sags skyld.

Og hvis du for alvor skal lykkes med at flytte en virksomhed, skal du være i stand til at flytte din organisation. Det gør du ved at udvikle de mennesker, den består af. Du skal gå foran ved først og fremmest at bruge dit eget growth mindset til at flytte dig selv – og dit præstationstalent til at skabe en præstationskultur i den virksomhed, du er sat i spidsen for. Og så skal du bruge dit growth mindset til at udvikle dine medarbejdere og deres præstationer. Det er essensen af lederskab.

Skyd gerne løs på det, jeg har skrevet, og lad mig høre, hvilke tanker det sætter i gang.

Lignende blogindlæg