Board Search

Hansen Toft A/S ansætter hvert år mellem 100 og 150 direktører, og vores netværk i toppen af dansk erhvervsliv er et af Danmarks største. Derfor har vi også adgang til de stærkeste bestyrelseskandidater.

Den stadigt stigende kompleksitet, både i virksomhederne og i verden, stiller høje krav til en værdiskabende bestyrelse. Vi oplever ind imellem, at bestyrelsens kompetencer ikke fuldt ud matcher de udfordringer, og muligheder, virksomheden står overfor. Det kan være i forhold til udvikling af strategien, kvalificeret sparring med virksomhedens CEO eller noget helt tredje. Hvis bestyrelsen ikke har de tilstrækkelige kompetencer, skaber den ikke tilstrækkelig værdi for virksomheden. Til gengæld kan en rigtigt sammensat bestyrelse med de rette kompetencer styrke virksomhedens udvikling og vækst.

Hansen Toft A/S tilbyder både bestyrelsesrekruttering og assessment af den eksisterende bestyrelse. Assessment klarlægger eventuelle gaps mellem bestyrelsens kompetencer og de kompetencer, der skal til for at sikre optimal udvikling af virksomheden. Vi tager også dialogen om diversitet som en naturlig del af processen for at sammensætte den stærkeste bestyrelse.

Afprøvet search proces

Hansen Tofts search efter bestyrelseskandidater afdækker markedet for de mest kvalificerede kandidater og matcher dem med den enkelte virksomheds situation og strategi. Målet er med andre ord det samme, som når vi besætter direktør- og ledelsesstillinger, men processen adskiller sig en smule.

1. Virksomhedsanalyse

Vi kortlægger rollefordelingen mellem virksomhedens bestyrelse, direktionen og den øverste ledergruppe.  Ligeledes definerer vi, hvilke kompetencer der eventuelt mangler i bestyrelsen ift. virksomhedens situation og strategi.

2. Kravspecifikation

Vi definerer kravene til det nye bestyrelsesmedlem, og vi udarbejder en profil, som bliver udgangspunkt for vores search-arbejde.

3. Search og short list

Vi foretager en grundig search blandt relevante kandidater og præsenterer virksomheden for en short list, hvorefter vi sammen med virksomheden udvælger de mest relevante kandidater.

4. Udvælgelse og kontakt

Vi kontakter de udvalgte kandidater, afdækker kompetencer og motivation, og de relevante kandidater præsenteres for virksomheden.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for assessment, sammensætning og rekruttering af medlemmer til din virksomheds professionelle bestyrelse.

Blog