Generel politik for beskyttelse af personoplysninger

Baggrund

Du informeres hermed om, at Hansen Toft A/S (herefter Hansen Toft) behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din brug af www.hansentoft.dk.

Begrænsninger

Der gælder en specifik privatlivspolitik, når du tilmelder dig vores jobportal eller søger en stilling gennem Hansen Toft.

Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Hansen Toft er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

Hansen Toft A/S
Hasselager Centervej 1, 1. sal
8260 Viby J

CVR: 26032385

Telefon: 7025 0407

E-mail: mail@hansentoft.dk

Internt

Vi har vedtaget interne politikker og retningslinjer, der sikrer, at dine personoplysninger er godt beskyttet hos os. Derudover har vi truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert.

Vores it-systemer overvåges løbende og kontrolleres for at sikre, at den tekniske sikkerhed er høj samt for at sikre, at vi så vidt muligt anvender de bedste og mest sikre tilgængelige løsninger.

Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til flere formål. For det første bruger vi dem til at levere vores nyhedsbrev og holde dig informeret om nye stillinger via vores jobagent. Derudover bruger vi dine personlige oplysninger til at forbedre din samlede brugeroplevelse på vores hjemmeside. Desuden bruger vi cookies til at analysere brugerdata og generere statistik.

Kategorier af personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, kan vi indsamle følgende kategorier af personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn og e-mailadresse.
 • Cookie-id

Retsgrundlag

For at kunne indsamle, anvende og eventuelt videregive personoplysninger om dig, skal vi have et retsgrundlag i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, herunder særligt Databeskyttelsesforordningen. Vi behandler generelt personoplysninger i overensstemmelse med principperne i Databeskyttelsesforordningens artikel 5 for at sikre lovlig, retfærdig og gennemsigtig behandling. Når vi behandler dine personoplysninger, bruger vi følgende retsgrundlag:

 • Nyhedsbrev: Dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • Jobagent: Dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • Cookies: Dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger til vores databehandlere, som f.eks. sørger for hosting af vores it-systemer, e-mail mv.

Overførsel til modtagere i tredjelande

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at overføre dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU, herunder lande uden tilsvarende databeskyttelseslove. Disse overførsler vil kun finde sted, når det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, eller som krævet af gældende lovgivning.

Vi træffer passende foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet under sådanne overførsler. Disse foranstaltninger kan omfatte brug af standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen, indhentning af dit udtrykkelige samtykke eller brug af tredjelande med tilstrækkelige databeskyttelseslove som besluttet af EU-Kommissionen. Du kan modtage en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger ovenfor.

Den periode, hvor personoplysningerne opbevares

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet ved lov.

Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, sletter eller anonymiserer vi dem på sikker vis.

Hvis du ønsker at anmode om sletning af dine personoplysninger eller har spørgsmål om vores opbevaringspraksis, bedes du kontakte os. Se kontaktoplysninger ovenfor.

Bemærk, at visse oplysninger kan opbevares til juridiske, regnskabsmæssige eller legitime forretningsformål som tilladt ved lov.

Samtykke

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage eller foretage ændringer i behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os. Se kontaktoplysninger ovenfor.

Bemærk, at tilbagetrækning af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af nogen behandling, der er udført før tilbagetrækningen. Det påvirker heller ikke behandlingen af dine personoplysninger baseret på andet lovligt grundlag, såsom overholdelse af juridiske forpligtelser eller forfølgelse af legitime interesser.

Dine rettigheder

Generelt

Du skal være opmærksom på, at ikke alle rettigheder kan anvendes fuldt ud i alle tilfælde. For eksempel sletter vi ikke oplysninger, som vi er forpligtet til at gemme ved lov eller af anden grund har ret til fortsat at opbevare.

Rettigheder

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger ovenfor.

 • Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger ovenfor.
 • Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få urigtige eller ufuldstændige personoplysninger rettet.
 • Du kan få slettet personoplysninger.
 • Du kan kræve, at vi begrænser brugen af personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger.
 • Du kan få visse af dine personoplysninger overført digitalt (ret til dataportabilitet).
 • Endelig er vi forpligtet til at informere enhver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Vi informerer dig om, hvem der har modtaget en kopi af personoplysningerne, hvis du anmoder om det.

Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte os. Se kontaktoplysninger ovenfor.

Klage

Hvis du ønsker at indgive en klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med oplysningerne om din klage til den e-mail, der er angivet i denne privatlivspolitik. Vi behandler klagen og vender tilbage til dig.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over Hansens Tofts behandling af dine personoplysninger.

For yderligere information om, hvordan du klager til Datatilsynet, henviser vi til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Blog