Executive Search

Det er ofte de små marginaler, der gør forskellen i en ansættelsesproces. Vi finder de kandidater og de marginaler, der flytter forretning og skaber resultater for din virksomhed.

Vi ansætter mere end to direktører/bestyrelsesmedlemmer om ugen og samlet 300 ledere om året. Det gør vi med en garanti på 2 år og en træfsikkerhed på over 92 pct.

Kandidaterne præsterer som minimum 8+ på en 10-skala, og de tager det lange seje træk i jobbet. Dermed er du ikke alene sikret værdi i form af den rette kandidat til jobbet, men også i form af en effektiv og kvalitetssikret proces, der ofte skaber værdi i sig selv.

I vores Search/Headhunting processer udnytter vi vores omfattende nationale og internationale netværk – og dybe indsigt i kandidatmarkedet. Vi finder de rigtige kandidater til din virksomhed, men vi giver også kandidaterne mulighed for at finde os og dig, når det er muligt og relevant – via jobannoncering/on-line posts, søgeagenter m.m.

Ca. 60% af de kandidater, vi er med til at ansætte hos vores kunder, finder vi i vores Search/Headhunting-processer. Ca. 40% finder os, bl.a. fordi vi eksponerer vores job-budskaber, så kandidaterne ser os.

Tiltrækningen af kandidater varetages primært af vores research-afdeling, der er en af Danmarks største og bedste med 18 researchere placeret i henholdsvis Aarhus, Kolding og København.

2 års garanti

Du vil opleve, at du får flere topkvalificerede kandidater at vælge i mellem, hver gang. Du vil også opleve, at vi bliver ved, indtil den helt rigtige kandidat er fundet til jobbet og virksomheden. Og at job og virksomhed er helt rigtigt for kandidaten.

Du vil også opleve, at vi tager et stort medansvar for, at ansættelsen bliver en succes. Vores 2-årige garanti på alle ansættelser er markedsledende i branchen. Garantien medfører, at vi forpligter os til at gentage Search & Selection-opgaven, hvis medarbejderen ikke har præsteret tilfredsstillende. Dette er gældende uanset om medarbejdere opsiges eller selv opsiger sin stilling.

Garantien betyder, at hvis ansættelsen ophører inden for det første år, genbesætter vi stillingen uden betaling. Ophører ansættelsen inden for det andet år, fakturerer vi 50% af den oprindelige pris. Det er en garanti, som vi både værner om og sætter en ære i.

Vi måler systematisk vores træfsikkerhed, som viser, at 92% af de kandidater, vi ansætter, stadig er i organisationen – og præsterer – efter den 2-årige garantiperiode. Det er der ganske enkelt ingen, der gør bedre.

Den høje træfsikkerhed er udtryk for solidt håndværk baseret på grundighed, stærke kompetencer og gennemprøvede processer. Det sikrer, at både I og kandidaten får det rigtige beslutningsgrundlag, før I indgår en ansættelsesaftale.

Global Search

Hansen Toft A/S er en af de stiftende partnere i den internationale virksomhed Lense & Lumen Advisory Group. Lense & Lumen består af 15 search-virksomheder, der opererer i Skandinavien, Tyskland, Belgien, Holland, Spanien, Italien, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, USA, Kina, Singapore og Sydafrika. Alle partnere har en stærk position på deres markeder og tilbyder en professionel og pålidelig søgeproces.

Partner i Hansen Toft Anders Holmgaard er Group COO i Lense & Lumen.

Læs mere om vores internationale samarbejde her.

Om processen

Vores ansættelsesforløb er en 2-vejs proces. Virksomheden skal vælge kandidaten til jobbet – og kandidaten skal vælge både virksomheden og jobbet. Vi klæder begge parter på undervejs i processen, fordi det understøtter det optimale og langtidsholdbare match.

Kimen til en succesfuld ansættelse ligger i den kvalitet og indsats, der genereres i hver enkelt fase af en strømlinet og gennemprøvet ansættelsesproces.

Vi søger altid den bedst egnede kandidat – ikke den letteste eller hurtigste. Vi arbejder grundigt og professionelt i hver enkel proces og arbejdsgang.

Takket være vores baggrund som managementkonsulenter har vi kompetencen til kvalificeret at vurdere kandidaternes track record. Vores uddannelse i og brede erfaring med anvendelse af psykologiske tests giver os kompetencen til at vurdere kandidaternes personlighed. Og det er netop personligheden, der afgør, om ansættelsen skaber værdi for din virksomhed og bliver en succes.

Jobanalyse

Vi går tæt på jobbet og din virksomhed. Interviewer nøglepersoner, analyserer relevante dokumenter, afdækker konkrete præstationskrav og forventninger samt ledelsesmæssige, forretningsmæssige og kulturelle forhold med relevans for stillingen. Vi udfordrer dig for at skærpe jobprofilen, øge træfsikkerheden og sikre, at du ikke bare får den rigtige kandidat til stillingen, men også definerer den rigtige stilling for kandidaten – og din virksomhed.

Tiltrækning

Vi stiller skarpt på målgruppen og drejer på de håndtag, der skal til for at få relevante kandidater i tale. Vores egen Research-afdeling arbejder både med headhunting i klassisk forstand og er specialister i alle andre relevante tiltrækningsmetoder, herunder CV-databaser og online annoncering.

Udvælgelse/kvalificering

Vi interviewer og screener kandidaterne – og klæder dem på til jobbet og virksomheden. Du bliver præsenteret for de bedst matchende kandidater – normalt mellem 3 og 5. I samarbejde med dig udvælger vi spidskandidaterne i dette felt til dybdeinterview og personlighedsanalyse og integrerer nuancerede testværktøjer og nøje udvalgte referencer i forløbet. Som afslutning på processen får du en skriftlig personrapport og en mundtlig afrapportering på de 1-3 mest relevante kandidater.

On-Board

I indkøringsforløbet følger vi ansættelsen til dørs. Vi taler med begge parter for at sikre, at ansættelsen lever op til forventningerne og genererer de ønskede resultater.

I vores On-Board-proces accelererer vi indkøringen med fokus på de første 100 dage i jobbet. Denne proces skal sikre, at kandidaten hurtigere end vanligt kommer op på et højt præstationsniveau.

Antal ansættelser de sidste tre år på udvalgte resortområder:
 • CEO/CXO/Bestyrelse: 350
 • Økonomi: 158 i alt, heraf 94 på CXO og funktionschef-niveau
 • Salg: 161 i alt, heraf 92 på CXO og funktionschef-niveau
 • Produktion: 84 på CXO og funktionschef-niveau
 • HR: 46 på CXO og funktionschef-niveau
 • Marketing: 24 på CXO og funktionschef-niveau
 • IT: 38 fra CIO til specialister
 • E-commerce: 20 i alt
Segmenter:
 • Industri
 • Byggeri og byggematerialer
 • Retail/FMCG/E-commerce
 • Finans
 • Life Science/Pharma
 • Offentlige
 • Teknologi/IT
 • Marketing/Medier
Blog