Den gode leder har disse 5 personlige egenskaber

20. november 2018
//

Mit forrige indlæg her på bloggen handlede om de personlige egenskabers stigende betydning for, hvem der ender, og hvem der lykkes, i direktørstolen. En af de mange kommentarer til indlægget sluttede med en opfordring: “Det kunne være spændende at se dig formulere de 5 vigtigste egenskaber, en leder skal besidde i dag.” Her kommer mit bud.

Når forandringens vinde blæser…, er det vigtigt at have noget at holde sig til. Jeg ved godt, at det ikke er sådan, talemåden lyder, men jeg synes, at en omskrivning er på sin plads i denne sammenhæng. For når det eneste, der er konstant, er forandringen, og vi skal navigere i en kaotisk virkelighed, der er mere uforudsigelig end nogensinde, har vi brug for et holdepunkt. Noget, vi kan hvile i, støtte os til og kaste anker i. Noget, som netop ikke er foranderligt. Vores personlighed.

Det gælder os alle sammen, men det gælder især de ledere, der ikke kun skal sætte retning og holde kurs på egne, men også på andres vegne som ledere af virksomheder og organisationer.

Derfor var det også en yderst relevant opfordring, eller udfordring om man vil, der kom som en kommentar til mit forrige blogindlæg om netop betydningen af lederens personlige egenskaber. Nemlig: Hvad er så de fem vigtigste egenskaber, en leder skal besidde i dag? Her kommer et velovervejet skud fra hoften:

1. Autenticitet og troværdighed

Ledere er også mennesker, og hvis du som leder skal evne at få andre til at følge dig og den retning, du udstikker, er du nødt til at droppe facaden og turde at vise både dine svage og dine stærke sider. Ellers køber de hverken dig eller dine visioner. Det kan godt være, du skal være stærkere og mere stålsat end de fleste, og nogle gange skal du endda være det på andres vegne. Men nogle ledere tror, de skal fremstå som ufejlbarlige og følelseskolde isdronninger eller jernmænd, der ikke lader sig påvirke af noget som helst. Men det er utroværdigt og giver ikke følgeskab og commitment. Vi spejler os i hinanden, og medarbejdere spejler sig i høj grad i deres leder. Vel at mærke, hvis lederen fremstår som et troværdigt og helt menneske.

2. Empati

Du skal kunne sætte dig i andre menneskers sted og forholde dig til, hvad dine beslutninger og dispositioner betyder for dem. Og så skal du ikke mindst have modet til at forholde dig til det. Oprigtig forståelse og interesse for de mennesker, du skal lede, er en forudsætning for at få dem til at følge dig. Hvis du har empatien, har du imidlertid de bedst tænkelige forudsætninger for at få dem til at gøre det i tykt og tyndt.

3. Abstraktionsevne

Du skal ikke alene have overblik og evnen til at se alting i et bredt perspektiv. Du skal også have evnen til at forestille dig fremtidige scenarier, muligheder og trusler. Og det vel at mærke uden først at have gravet dig igennem endeløse regneark og grundige analyser. Du skal turde at tage beslutninger baseret på din intuition, situationsfornemmelse og abstraktionsevne. Så kan du bruge Excel-ark og analyser til at underbygge dine beslutninger.

4. Procesforståelse

Hvis du har både autenticitet, empati og abstraktionsevne, så bør denne egenskab falde dig meget naturligt. Så ved du nemlig også, at ingen, heller ikke chefen, har svar på alt. Du skal kunne lytte og turde at inddrage andre i processer og tvivlsspørgsmål. Din procesforståelse og evne til at lytte vil også virke opdragende på hele organisationen og gøre jer i stand til som en enhed at træffe bedre og hurtigere beslutninger.

5. Energi og udholdenhed

Som min gode kollega Thøger Jespersen så kort og rigtigt udtrykker det: ”Intet slår flid!” Du er nødt til at have et ekstra gear, når tingene spidser til, og situationen kræver det. Og det gør den ofte. Som leder skal du i sagens natur have både modet og energien til at gå forrest. Men hvis du har det, og de øvrige fire egenskaber jeg har nævnt, er det min påstand, at du aldrig kommer til at gå alene. Og det er altafgørende for en leder.

Ægte lederskab er vigtigere end nogensinde

Jeg tror i øvrigt også på, at ledelse, eller rettere lederskab, er vigtigere end nogensinde. Som jeg indledte med at skrive, så har vi brug for et fast holdepunkt, når alting udvikler sig så hurtigt, som det efterhånden gør. Og for medarbejderne, i hvert fald i deres professionelle liv, er det dig, der er det holdepunkt. Den rolle skal du have modet til at indtage og lysten til at udfolde.

I de kommende indlæg her på bloggen, vil Thøger Jespersen tage tråden op og se nærmere på, hvad lederen så skal bruge sine personlige egenskaber til, hvordan de skal bruges og ikke mindst, hvordan de kommer resten af ledergruppen og hele virksomheden til gavn.

Hvis du i mellemtiden har lyst til at supplere eller diskutere de personlige egenskaber, jeg har fremhævet her, er du selvfølgelig mere end velkommen.

Lignende blogindlæg