Leadership Consulting

Ledelse påvirker forretning mere end noget andet!

Ledere, der løfter deres præstation, skaber bedre resultater i forretningen. Og bedre resultater i forretningen skabes af ledere, der vokser med nye udfordringer.

Vi anskuer forretnings- og ledelsesudvikling som to sider af samme mønt. Ledere udvikler sig bedst ”in action”, mens de løser reelle udfordringer i forretningen og skaber konkrete resultater i virksomheden.

Ved at kombinere forretnings- og ledelsesudvikling ”in action” kan udviklingen på begge områder forstærkes og accelereres.

Vi oplever, at vi med vores Leadership Consulting ydelser kan hjælpe virksomheder med at nå mål, de ikke har nået før og ledere med at skabe resultater, de ikke har skabt før. Og realiserer derfor en markant Return-on-Investment (ROI) for vores kunder.

Resultaterne opnås på kort tid, hvis du som os mener, at 5-12 måneder er kort tid, når man vil vokse hurtigere, arbejde smartere og skabe bedre resultater. Og opleve ledere, der løfter deres præstation i virksomheden, væsentligt og permanent.

En sidegevinst er, at vi ikke belaster ledernes i forvejen tætpakkede kalender i nævneværdig grad. Lederne udvikler deres præstation, mens de bruger deres tid på det, der er vigtigst – at skabe resultater i forretningen.

Dit udbytte er en bedre udgave af din virksomhed eller organisation, der har løftet sig indefra – med hjælp udefra.

Ydelser

Vores Leadership Consulting ydelser hviler på et fælles fundament – kombinationen af forretnings- og ledelsesudvikling ”in action”.

Vores udgangspunkt er, at vi skal forstå, før vi kan bidrage. Hvor virksomheden er og hvor den vil hen. Hvordan virksomhedens nøglepersoner ser deres nuværende og fremtidige rolle og hvordan de spiller sammen.

Opgaverne varierer i scope og omfang, fra forløb, der kan involvere store dele af forretningen og flere lederteams/ledere til individuelle forløb, der kan have et mere snævert fokus.

Business Scan

Vi skaber et ”to-the-point” øjebliksbillede af forretningen, herunder strategi, kerneprocesser, ledelse, organisation og kultur. Hvor er vi? Hvor vil vi hen? Hvordan vil vi komme derhen? Hvilket fundament hviler vores ambitioner på? Hvilke centrale udfordringer står vi overfor?

Business Scan varierer i scope/omfang og er ofte en integreret ydelse i udviklingsforløb, der skal løfte forretningen, men kan også afsluttes med konkrete anbefalinger, organisationen selv arbejder videre med.

Fællesnævneren er, at vi udnytter vores erfaring og mulighed for at kaste skarpe og friske øje på forretningen. Målet er at gøre det komplekse enkelt og operationelt.

Executive Coaching & Sparring

Vi fungerer som rådgivere og sparringspartnere for bestyrelser, direktioner og ledergrupper i mange forskellige sammenhænge. Typiske omdrejningspunkter er forretning, ledelse, strategi, organisation og karriere.

Vi udnytter bl.a. den indsigt, vi har opnået ved at arbejde sammen med mange forskellige virksomheder og organisationer gennem mange år. Og at vi kan gå uvildigt ind i problemstillingerne og have friske øjne på dem.

Executive Coaching er en metode til at skabe forandring, ledelsesmæssig/personlig udvikling og bedre resultater. Og dermed til at skabe betydelig forretningsmæssig værdi + værdi for den enkelte.

Sparringsmøder kan være en række på forhånd definerede møder eller foregå på ad hoc basis, som det gør med mange af vores kunder. Sparringsmøder kan også være møder, der er integrerede i andre forløb.

Vi skræddersyr coachingforløb for at inspirere og støtte lederen i opnåelse af de mål, lederen brænder for. Og udfordrer de antagelser, tænkningsmønstre og adfærdsvaner, der kan være barrierer for udviklingen.

I praksis kombinerer vi ofte Coaching og Sparring for at skabe optimalt udbytte for leder og virksomhed.

Leadership Assessment

Leadership Assessment er en professionel vurdering af præstation og potentiale hos ledere og lederteams, bl.a. for at styrke beslutningsgrundlaget ift. udvikling og sammensætning.

Assessment af ledere skaber klarhed over deres nuværende præstation, herunder styrker, udviklingsområder, potentiale og motivation. Processens kerneaktiviteter er tests (personlighedstest og færdighedstest), dybdeinterview samt anbefalinger.

Assessment af lederteams skaber klarhed over et lederteams nuværende præstation, herunder styrker, udviklingsområder, ressourcer, kompetencer og roller. Processens kerneaktiviteter er test (teamtests), workshops med lederteamet samt anbefalinger.

Leadership Team Assessment

Lederteamudvikling handler om at øge præstationen i et eller flere lederteams på de områder, der er centrale for virksomheden. Målet er at skabe et højt præsterende lederteam, der kan realisere ambitiøse, forretningsmæssige målsætninger.

Udvikling af lederteams er centreret omkring fire kerneaktiviteter: Workshops, test af lederteam (færdighedstest, personlighedstest og teamtest), lederteamsparring og efter behov individuel ledersparring. Udvikling af lederteams handler om at løfte den samlede præstationsevne i lederteamet og skabe et fælles mindset og commitment omkring udvikling af samarbejdet i teamet koblet direkte op på forretningen.

Leadership Assessment integreres ofte direkte i et Leadership Team Development forløb, bl.a. for at skabe et fælles og velbelyst udgangspunkt for den proces, der sættes i gang.

Business & Leadership Development

Vi udvikler og løfter – på samme tid og fuldt integreret – forretningen, lederteamet og lederne individuelt i kombinerede forretnings- og ledelsesudviklingsforløb. Det er ledelsesudvikling, der flytter forretning.

Omdrejningspunktet kan være strategiudvikling- og eksekvering, organisations- og procesudvikling eller kulturudvikling og adfærdsforandring. Målsætningerne udspringer fra centrale, forretningsmæssige ambitioner og udfordringer.

Ledernes personlige udviklingsmål og lederteamets fælles udviklingsmål kobles direkte til virksomhedens forretningsrelaterede mål. Udgangspunktet er, at lederne og lederteamet skal vokse med opgaven, hvis de skal nå nye og ambitiøse mål.

I den indledende fase gennemføres Business Scan, en to-the-point-analyse af forretning, strategi, kerneprocesser, ledelse, organisation og kultur. Formålet med analysen er at forstå før vi bidrager.

I tæt samspil med vores kunde defineres de forretningsprojekter, der skal realiseres i forløbet. Lederne tager ansvar for ét eller flere af de definerede projekter. Eksekveringen af projekterne sættes i gang.

Efterfølgende defineres ledernes personlige udviklingsmål og lederteamets præstationsmål. På hvilke områder er det særligt vigtigt, at lederne løfter deres præstation for at realisere forretningsprojekterne – individuelt og som team. Ledelsesudviklingen sættes i gang.

Sideløbende defineres de proces- og ledelsesværktøjer, der bedst kan understøtte den forretnings- og ledelsesmæssige udvikling. Implementeringen af værktøjerne sættes i gang.

Undervejs arbejdes der i tre spor, hvor forretningsprojekter eksekveres, lederudvikling realiseres og relevante ledelsesværktøjer implementeres. Der veksles i praksis mellem workshops med lederteamet og individuel sparring & coaching med lederne – supporteret af løbende styregruppemøder.

In Brief

Services
 • Business Scan
 • Executive Coaching & Sparring
 • Leadership Assessment
 • Leadership Team Assessment
 • Business & Leadership Development
Application
 • Board
 • Top-management
 • Middle-management
Value Proposition
 • Performance leaps in business and management
Concept
 • Joint business and leadership development in action
Segments
 • Private Equity
 • Industrial
 • Building
 • FMCG/Retail
 • Financial
 • Life Science
 • Public
 • Technology/IT
 • Marketing/Media
Blog