Her er de 4 niveauer for ledelse – hvilket er du på?

24. oktober 2019
//

Det, der adskiller de dygtigste ledere fra mængden, er, at de mestrer fire niveauer for ledelse og evnen til at skifte mellem niveauerne afhængigt af konteksten. Her får du mit bud på niveauerne, og hvad de indebærer – og på, hvordan du kan bruge de fire niveauer som pejlemærker for udviklingen af dit eget lederskab.

Ledelse og lederskab er én lang læringsproces. Det kommer næppe som nogen større overraskelse for dig. Til gengæld vil du måske løfte et øjenbryn eller to, når jeg skriver, at ledelse især handler om tre ting: Udsyn, systematik og empati. Og at det kun er de færreste ledere, der excellerer på alle tre områder. Lad mig forklare hvad de dækker over.

Udsynet bruger du til at se helheder, vurdere sammenhænge, sætte retning og inspirere til følgeskab.

Systematikken bruger du til at analysere, orkestrere og fintune de processer og arbejdsgange, der skal fungere, for at din organisation kan levere effektivt.

Empatien bruger du til at forstå de mennesker, du skal påvirke – og lade dig påvirke af – herunder deres motivation og lyst til samarbejde om at skabe løsninger og resultater.

Måske en smule forenklet og sat lidt på spidsen, men ikke desto mindre svært at ignorere. I tidligere indlæg her på bloggen kan du få komplementære vinkler på de egenskaber, der skal til for at udøve ledelse og lederskab. Læs for eksempel Den gode leder har disse personlige egenskaber og Lederskab giver følgeskab – her er essensen.

Jeg vil gerne tage definitionen på ledelse ét skridt videre og beskrive de fire niveauer, som ledelse efter min opfattelse og erfaring foregår på. De fire niveauer og deres rækkefølge skal forstås sådan, at ledelse på niveau 2 bygger oven på ledelse på niveau 1 og så fremdeles. Som du vil se, kan det være udfordrende nok at mestre ledelse på et givent niveau. Men det er ofte endnu mere krævende at rykke et ledelsesniveau op.

Niveau 1: Du sikrer en effektiv leverance

På niveau 1 får du hverdagen, driften og leveranceprocessen til at fungere. Du sørger for, at din organisation er motiveret og skaber resultater, at kunder bliver serviceret, og at produkter og ydelser bliver leveret. Og naturligvis, at økonomien hænger sammen, for du er sandsynligvis part i et mere eller mindre formaliseret performance management set-up, hvor mål, indsatser, mødestruktur, opfølgning, rapportering osv. er sat i system.

Der stilles især krav til din ledelsesmæssige systematik på niveau 1. Udsyn og empati er naturligvis også i spil, og de bliver kun vigtigere, hvis du også vil lede succesfuldt på niveau 2-4.

Niveau 2: Du skaber en løbende forbedringskultur

På niveau 2 udvikler du en stærk forbedrings- og optimeringskultur i din organisation. Du hjælper med at skabe et mind-set, hvor stilstand opleves som tilbageskridt og kontinuerlig udvikling som essentielt for organisationens fortsatte trivsel og succes. Du skaber en kultur, hvor dine ledere og medarbejdere agerer proaktivt og konstruktivt udfordrer både det bestående og hinanden. Og du sikrer, at forbedringsinitiativerne bliver eksekveret effektivt, så I høster gevinsterne af dem.

Succes på niveau 2 fordrer, at du virkelig kan gå i ledelsesmæssig infight med dine ledere og medarbejdere – også på de bløde områder. Derfor stiller det store krav til dine lederevner. Men ledelse på niveau 3 kræver endnu mere af dig.

Niveau 3: Du driver større forandringer på tværs af organisationen

På niveau 3 stiger den ledelsesmæssige kompleksitet, for du leder nu både inden- og udenfor din egen søjle. Du tænker i større helheder og søger forandringer og udvikling, der kalder på tværorganisatoriske løsninger. Dit ledelsesmæssige aftryk udmønter sig i større, tværorganisatoriske forandringsprojekter, hvor både interessenter og dagsordener er nye og flere. Og eksekveringsudfordringerne er langt mere komplekse.

Du skal i højere grad kunne lede opad og til siden, hvis du vil have succes på niveau 3, og din evne til at tænke i helheder bliver vigtig. Ledelse på niveau 4 fordrer, at du kan hæve barren endnu en gang.

Niveau 4: Du sætter en (helt) ny retning

På niveau 4 bevæger du organisationen i en helt ny retning. Enten fordi det kan gøres, eller fordi det skal gøres. Bevægelsen vil, uanset årsagen, røre ved forretningsmodeller, succesformularer, sociale konstruktioner m.m. og ikke mindst organisationens selvforståelse og DNA. Du skal finde den rigtige balance, hvor du bevarer dele af fundamentet, mens du rykker andet op ved rødderne. Og du skal finde ny, frugtbar jord, der kan slås rødder i. Du skal lande, forankre og implementere store forandringer, uden at organisationen slår op i banen eller splittes i atomer.

Det ligger i kortene, at du vil få glæde af alle dine akkumulerede ledelseskompetencer og talenter på niveau 4, og at eventuelle huller i din ledelses-ost vil blive ubarmhjertigt afsløret. For eksempel er det nemt at glemme empatien i store omvæltningsprocesser, hvor tiden er knap. Men husk, at ledelse i sidste ende – og på alle niveauer – handler om mennesker.

Pejlemærkerne

Du kan bruge de 4 ledelsesniveauer som pejlemærker for din egen udvikling som leder. Spørg f.eks. dig selv:

  • Hvilket niveau er du på?
  • Hvilket niveau vil du gerne være på?
  • Hvor vil du især gerne udvikle dig?

Du kan også bruge de fire niveauer til at skyde dig ind på dine egne lederes niveau og deres udviklingsbehov.

I praksis er billedet selvfølgelig lidt mere nuanceret, end kategoriseringen umiddelbart afspejler. Over tid kan du bygge ledelseskompetencer oven på dem, du besidder i forvejen, i nedenstående figur vist via de fire ledelsesniveauer. Sidegevinsten er, at du også løbende bliver bedre til lede situationsbestemt, i figuren symboliseret af speedernålen. Jo dygtigere du bliver som leder, jo bedre bliver du også til at bruge dine ledelseskompetencer afhængigt af konteksten og til at vurdere, hvornår du henholdsvis skal trykke og lette på speederen.

Lignende blogindlæg