Mads Nipper: “Vi kan ikke læne os tilbage og lade politikerne løse problemerne”

1. oktober 2019
//

Virksomheder skal bidrage til hele samfundet og ikke kun til aktionærernes pengepung, for vi kan ikke regne med, at politikerne alene løser globale udfordringer som klimaforandringer og adgang til rent drikkevand. Det er tid til at løfte blikket fra bundlinjen og se længere, og bredere ud i fremtiden, mener Mads Nipper, CEO for Grundfos. Jeg har bl.a. spurgt ham, hvilken rolle virksomheder bør spille i samfundet nu og i fremtiden.

Når 16-årige Greta Thunberg revser verdens ledere fra FN’s talerstol, og unge over hele verden strejker for at få politikerne til at tage klimaforandringerne alvorligt, så burde de måske i virkeligheden bruge krudtet et andet sted. For ansvaret for at redde klodens fremtid er for stort og alvorligt til, at vi kan overlade det til politikerne alene. Det mener Mads Nipper, CEO for verdens største pumpeproducent, Grundfos.

For ham handler det om at drive forretning med et formål, og det formål kan ikke alene være overskud og likviditet. Det er alt for kortsigtet. I stedet handler det om at finde ud af, hvordan man som virksomhed kan drive en fornuftig forretning ved at bidrage til samfundet som helhed.

Fra shareholder value til stakeholder value

Og det ser ud til, at den erkendelse, der allerede vokser i fuldt flor hos Mads Nipper og Grundfos i Bjerringbro, også er begyndt at spire blandt de største amerikanske virksomheder og deres topledere.

I august udsendte Business Roundtable, en sammenslutning af CEOs fra 181 af USA’s største virksomheder, heriblandt Apple, Deloitte og Ford Motor Company, en erklæring. I den redefinerede de formålet med at drive virksomhed. Sammenslutningen, der hidtil har hyldet den såkaldte Friedmann-doktrin om, at virksomheder alene står til ansvar over for sine aktionærer, taler nu om stakeholder value i stedet for alene shareholder value. Formålet med at drive virksomhed er altså redefineret til at skulle gavne samfundet som helhed, herunder både aktionærer, kunder, medarbejdere og miljøet.

Og så tilbage til Bjerringbro og Mads Nipper. Han har i høj grad gjort sig til talsmand for netop de principper, som nu også, i hvert fald i ord, er nået ind på de bredeste amerikanske direktionsgange.

Her kan du se, hvad Grundfos-direktøren svarede, da jeg bl.a. spurgte ham om virksomhedernes rolle i samfundet og om, hvordan virksomheder kan bruge FN’s Verdensmål til både at drive filantropi og forretning.

Hvordan ser du ansvarsfordelingen mellem det politiske system, virksomheder og det enkelte menneske, når det gælder løsningen af verdens klima- og ressourceudfordringer?

Dagene, hvor man som individ og virksomhed kunne læne sig tilbage og lade politikerne løse de store og brede samfundsproblemer, er ovre. Både problemerne og virksomhedernes betydning er for store til, at ansvaret kan placeres alene på den ene eller anden aktør.

Grundfos har det i sit DNA, at vi vil gøre en positiv forskel for verden omkring os – ikke mindst på vand og klima. Så det er ikke en ny tilgang for os at række aktivt ud, men det er tydeligt, at denne opfattelse de senere år har haft rigtig meget medvind. Som for eksempel, når Business Roundtable i USA reviderer deres syn på, hvad en virksomheds grundlæggende formål er.

Jeg mener, det er glædeligt, at stadigt flere virksomheder påtager sig et større ansvar for den verden, vi lever i – og jeg håber og tror på, at det vil give nogle langt bedre løsninger, hvis man lykkes med at skabe en konstruktiv dialog mellem politikere, borgere og virksomheder.”

Kan du uddybe den rolle, du mener, virksomheder skal spille i fremtidens samfund? Og hvilke krav stiller det til virksomhedernes topledere?

“Jeg tror på, at fremtidens vinder-virksomheder er de, der kan kombinere på den ene side at have et krystalklart overordnet formål til gavn for verden og på den anden side at tjene de nødvendige penge til at kunne tiltrække investeringer, udvikle nye løsninger, skalere de positive erfaringer osv.

Det er jo ikke sådan, at alle virksomheder i min optik skal omdannes til en hær af marginalt mere velklædte NGO’er. Det er fortsat en forudsætning for en virksomhed, at den skal tjene penge – ellers løber man jo tør for benzin før eller siden, og så bliver det svært at gøre en reel forskel for verden. Jeg opfatter det bare ikke som en langtidsholdbar model alene at fokusere på at optimere aktionærernes pengepung.”

Hvordan kan virksomheder og topledere bruge FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling til både at skabe forretning og bidrage til samfundet? Og gælder det alle virksomheder?

“Jeg var kommissær i the Business & Sustainable Development Commission, som forsøgte at kvantificere forretningspotentialet i de 17 verdensmål. Tallet nåede 12 trillioner USD. Det er så stort et tal, at det er vanskeligt at forholde sig til, men mulighederne er enorme.

Nogle virksomheder – som f.eks. Grundfos – har relativt nemt ved at lave forbindelsen mellem målene og vores løsninger, men det er selvfølgelig mindre udtalt for andre. Det betyder dog ikke, at forbindelsen ikke er der – tænk bare på, hvordan mange producenter af forbrugsgoder aktivt arbejder med genbrug, materialevalg og meget andet som en måde at differentiere sig på i forhold til konkurrenterne.

Pointen med verdensmålene er jo netop, at tingene hænger uløseligt sammen – så selvom tekstilindustrien eksempelvis ikke lever af at løse nogle af verdens største vandproblemer direkte, så vil det dog have en væsentlig, positiv betydning for vandudfordringerne i lande som eksempelvis Bangladesh, hvis branchen begynder at konkurrere på at minimere klima- og miljøpåvirkning på samme måde, som de konkurrerer på pris og kvalitet.”

Ét er, at du som CEO præger Grundfos’ udvikling og rolle i kraft af din indstilling til virksomhedens samfundsansvar. Men hvorfor bruger du så relativt mange kræfter (navnligt på sociale medier og i pressen) på at forsøge at trække andre virksomheder og beslutningstagere i samme retning? Er det branding eller samfundssind, der driver dig?

“Grundfos har altid været en virksomhed med en holdning, som ikke er bange for at blande sig i en relevant debat – og gerne som indpisker på den grønne dagsorden. På den måde fortsætter jeg sådan set blot den stil, som er indlejret i virksomhedens DNA. Men jeg gør det naturligvis på min egen måde og tilpasset den tid, som vi er i.

Så er det jo bare heldigt, at det for både kunder, medarbejdere og potentielle medarbejdere er et væsentligt parameter, at vi er en virksomhed, som både i ord og handling udviser samfundsengagement. Så er der mere end én god grund til at blande sig i debatten.”

Lignende blogindlæg