Er du på? 5 grunde til, at sociale medier udfordrer din lederrolle

29. juni 2015
//

LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Yammer. De sociale medier tordner frem, men hvad kan du bruge dem til som leder? Og skal du overhovedet? Direktør i SKAT, Jesper Rønnow Simonsen mener ligefrem, at chefer, som ikke er til stede på sociale medier, leder deres virksomheder delvist i blinde. Han ser medierne som ledelsesværktøjer, og derfor bruger han en time på dem. Hver dag. I denne og de tre kommende blogs forklarer vi hvorfor, og vi bringer også et længere interview med SKATs direktør.

Der var engang, hvor direktøren skulle vælge, om han ville abonnere på Børsen, Berlingeren eller Jyllands-Posten. Det var dengang, direktørens kommunikation med medarbejdere, investorer og omverdenen var envejs og stort set foregik gennem interne notater, årsrapporter og pressemeddelelser.

Sociale medier stiller krav – og giver masser af muligheder

Den tid er for længst forbi. De sociale medier stiller øgede krav og forventninger til dig som leder. Krav om, at du er åben og nærværende og villig til at gå i direkte dialog med dem, der har en mening om både dig og din virksomhed – både eksterne og interne. De sociale medier udfordrer kort sagt din rolle som leder.

Men inden i enhver udfordring gemmer sig som bekendt et væld af muligheder. Det gælder også sociale medier. Muligheder for at styrke din egen og virksomhedens position og for at udvikle produkterne og ydelserne i direkte dialog med både kunder og medarbejdere. Muligheder for at brande dig selv og din virksomhed og for adgang til den nyeste viden om ledelse, markeder og meget andet.

86 pct. af de 1600 danske ledere, som Lederne spurgte sidste år, har en profil på et eller flere sociale medier. Men kun 44 pct., bruger deres profiler arbejdsmæssigt, og det er en skam, mener blandt andre SKATs direktør, Jesper Rønnow Simonsen:

”Jeg bruger sociale medier som et ledelsesværktøj. For mig handler topledelse om kommunikation, og de sociale medier giver mig mulighed for at kommunikere direkte og uden filter med både medarbejdere, kunder, virksomheder, som er spredt over hele landet og for at hente inspiration fra andre ledere over hele verden. De sociale medier er ikke en erstatning for møder, mails og andre former for kommunikation, men de er et meget værdifuldt supplement. Jeg får en masse viden – både om ledelse og om, hvordan medarbejderne og omverdenen ser på vores organisation og på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Den viden, jeg henter på sociale medier, er guld værd for vores organisation, og jeg deler den også internt,” forklarer han.

I den fjerde og sidste blog i vores lille serie om ledelse og ledere på sociale medier bringer vi et længere interview med Jesper Rønnow Simonsen. Her fortæller han, hvorfor han, som direktør for SKAT, bruger en time hver dag på LinkedIn, Twitter, Instagram og virksomhedens interne sociale medie, Yammer.

Sociale medier fører nyt ledelsesparadigme med sig

Flere eksperter taler ligefrem om, at de sociale medier har skubbet et ledelsesmæssigt paradigmeskifte i gang. Et skifte, der lægger yderligere pres på topstyret ledelse og hierarkiske organisationer.

”Jeg tror, det er utrolig vigtigt for ledere i dag at indse, at hvad enten de kan lide det eller ej, så har de sociale medier allerede igangsat en enorm transformationsproces. Den går ikke væk, hvis man vender den ryggen, og den går heller ikke langsommere, hvis man ignorerer den. Tværtimod accelererer den hele tiden og vil, når den er færdig, ikke efterlade nogen funktioner eller områder uberørt i virksomheder,” sagde den anerkendte østrigske ledelsesekspert, Roland Deiser, i et interview til Lederne. Roland Deiser forsker i strategisk brug af sociale medier og rådgiver flere Fortune 500-virksomheder.

5 måder hvorpå sociale medier ændrer din lederrolle

Sidste år definerede en tænketank nedsat af Lederne og med deltagelse af bl.a. Jesper Rønnow Simonsen 5 centrale temaer for ledelse og ledere på sociale medier. 5 måder hvorpå sociale medier udfordrer og transformerer traditionel ledelse og kommunikation:

1. Fra kontrol til deltagelse

De sociale medier har skabt en ny virkelighed for ledelseskommunikation, hvor gennemsigtighed, reaktionsevne og tilgængelighed er afgørende. Monolog er afløst af dialog. Du kan ikke længere kontrollere kommunikationen men er i stedet nødt til at betragte dig selv som deltager i en samtale. Og samtalen om dig og din virksomhed kan sagtens foregå uden din deltagelse. Hvis du ikke er til stede, fratager du bare dig selv muligheden for at deltage i den.

2. Fra fastlagt strategi til løbende planlægning

De sociale medier udfordrer den traditionelle strategiske ledelse og kommunikation, fordi de på mange måder er uregerlige. Du kan ikke styre, hvad der foregår på dem. Det betyder ikke, at du ikke skal have en strategi for din – og din virksomheds – tilstedeværelse på sociale medier, for du skal naturligvis have et erklæret formål med at være der og en fastlagt måde at være der på. Men du skal være forberedt på at revidere strategien løbende.

3. Fra lukket hierarki til åben arena

Din organisation bliver mere transparent, og du bliver mere synlig, når du – og I – er til stede på de sociale medier, og det skal du selvfølgelig være forberedt på. Processer og interne diskussioner, der før var usynlige for omverdenen, vil blive eksponeret og kommenteret, og din organisation vil ikke kunne topstyres i samme grad som tidligere. Men husk, at dette også rummer uanede muligheder for at få uvurderlig viden og input fra omverdenen.

4. Fra distance til nærvær

De sociale medier rummer unikke muligheder for dig som leder for at få en tættere og mere direkte dialog med dine medarbejdere. Det betyder også, at du får mulighed for at anerkende dem og deres præstationer offentligt. Husk i den forbindelse, at du skal være dig selv på sociale medier. Din tilstedeværelse og stil i den virtuelle verden skal harmonere med din ledelsesstil i den virkelige verden. Du kan ikke være en anden på sociale medier, men du kan fremhæve den, du er og blive mere synlig og nærværende over for både medarbejdere og kunder.

5. Fra traditionelt salg og markedsføring til feedback og co-creation

De sociale medier rummer altså uanede muligheder for at være i dialog med dine egne og virksomhedens interessenter. Det kan du udnytte i både produkt- og strategiudvikling af virksomheden, men sørg for at være klar til at modtage input og agere på dem, hvis du inviterer til det. Dem, du er i dialog med, forventer at du lytter og tager deres idéer alvorligt.  På sociale medier taler du ikke til nogen – du taler med dem.

I de tre kommende blogs om ledelse og ledere på sociale medier får du bl.a.:

• et overblik over de 5 sociale medier, du som leder bør overveje at være aktiv på
• 5 gode grunde til at være det og 5 huskeregler, inden du kaster dig ind i kampen
• et konkret eksempel i form af et interview med Jesper Rønnow Simonsen, der målrettet og dagligt bruger de sociale medier som et ledelsesværktøj

Husk, at du er mere end velkommen til at dele og kommentere på indlægget. Vi vil f.eks. gerne høre, hvad du bruger sociale medier til, og hvad du får ud af at være aktiv på dem. Eller hvad der eventuelt afholder dig fra at være til stede.

Husk også at læse den næste blog, hvor vi ser på de 5 mest udbredte sociale medier blandt ledere.

Lignende blogindlæg