Sådan kommer du i spil til bestyrelsen – Plus 3 gode råd før du træder ind i bestyrelseslokalet

22. september 2016
//

Vejen til bestyrelseslokalet er ikke snorlige, og de færreste går lige ind i det med træsko på. Det kræver både forberedelse og hårdt arbejde, hvis du har ambitioner om at træde ind ad døren og sætte dig til rette i virksomhedens øverste organ. Hos Hansen Toft rekrutterer vi også til bestyrelser, og her kan du læse lidt om, hvad vi holder øje med, når vi er på jagt. I tilgift får du lige 3 ting, du skal overveje grundigt, før du eventuelt siger ja og træder ind.

Sidste gang her på bloggen skrev jeg om, hvordan bestyrelsen kan skabe værdi for virksomheden. Men hvordan kommer du overhovedet så langt? Hvad skal der til, for at lyset fra det forjættede bestyrelseslokale falder på dig, når døren åbner sig på klem, og der er en ledig plads ved bordet?

Bestyrelser bliver mere professionelle

Først og fremmest skal du vide, at kravene er skærpede. Det er ikke nok “bare at kende nogen” eller at “have lyst til noget bestyrelsesarbejde”. Du skal vide, hvad du vil. Og du skal vide, hvad du kan bidrage med i bestyrelsesarbejdet og i forhold til virksomheden. Ganske som din karriere kræver planlægning, så gør din bestyrelseskarriere det også. For der er skærpet fokus på, at bestyrelsen skal skabe værdi for virksomhederne ved at bidrage konstruktivt til udvikling og vækst.

Når vi i det daglige rekrutterer ledere og mellemledere, så screener vi også i stigende grad kandidaterne for deres eventuelle bestyrelsespotentiale. Professionaliseringen – og dermed rekrutteringen – af bestyrelser tager til, og derfor bliver det også mere og mere relevant for os at holde øje med mulige kandidater.

Begynd frivilligt

Noget af det første, du kan gøre for at blive klar til de bonede bestyrelsesgulve, er at arbejde i knapt så prestigefyldte og vellønnede bestyrelser. Begynd frivilligt, f.eks. i grundejerforeningen, idrætsklubben, skolen eller andre steder, hvor du ikke får løn for dine anstrengelser. Til gengæld drager du nemlig masser af nyttige og basale erfaringer, der ruster dig godt til de professionelle bestyrelsesposter, hvor både ansvaret og afkastet er større.

Vær drevet af lyst – ikke af honoraret

En anden nyttig ting, du lærer ved frivilligt bestyrelsesarbejde er, at det skal være lysten, der driver værket. Ganske som det i sagens natur er det i de frivillige bestyrelser, så gælder det også i de professionelle. Mange har urealistiske forventninger til de honorarer, de kan høste som professionelle bestyrelsesmedlemmer, og når du træder ind i dine første virksomhedsbestyrelser, vil det formentlig være i mindre virksomheder, der ikke har råd til skyhøje honorarer.

Kend dine kompetencer

Du skal med andre ord være drevet af lysten til at gøre en forskel for den – eller de – virksomheder, hvis bestyrelser du sigter efter at træde ind i. Deraf følger også, at du skal være målrettet. Du skal vide, hvad du præcist kan og vil bidrage med i bestyrelsesarbejdet, og du bør danne dig et klart billede af, hvilke brancher – og måske endda specifikke virksomheder – kan have gavn af dine kompetencer.

Lær virksomheden at kende

Gør dit hjemmearbejde og sæt dig ind i virksomhedens konkrete og aktuelle udfordringer. Se på sammensætningen af den siddende bestyrelse og vurdér eksempelvis om der er kompetencemæssige huller, du kan udfylde. Det er ikke nok at komme med de rigtige intentioner og kompetencer. Det kræver også den rigtige timing, så virksomheden og bestyrelsen kan få det optimale ud af dig på det givne tidspunkt. 

Præstér i din stilling og skab synlige resultater

Noget af det bedste, du kan gøre for at køre dig selv i stilling til en bestyrelsespost og -karriere, er at præstere i din faste stilling. Det kommer næppe som den store overraskelse, men det er ikke desto mindre vigtigt at minde om, at du ikke kan give dig selv et bedre udgangspunkt end at skabe resultater der, hvor du er.

For at kunne være en kvalificeret og værdiskabende sparringspartner for virksomhedens ledelse, skal du selvfølgelig vide, hvad det kræver at lede og udvikle en virksomhed. Her skal din egen karriere som top eller -mellemleder komme til sin ret, og derfor er det vigtigt, at du både har skabt resultater og kan dokumentere dem.

Undersøg dine muligheder – og begrænsninger

Og mens vi er ved det med din faste stilling, så glem ikke at undersøge hvilke muligheder – og begrænsninger – den eventuelt udgør for dine ambitioner om en bestyrelsespost. Måske står det nedfældet i din kontrakt, at du simpelthen ikke må påtage dig andet lønnet arbejde. Måske står der, at du som minimum skal have tilladelse til det af din øverste chef.

Nogle virksomheder ser det som en fordel, at medarbejderne og ledelsen har mulighed for at hente inspiration ved at bidrage til arbejdet i andre virksomheders bestyrelser. Et princip, jeg absolut hylder, men som ikke alle topchefer er enige i. Uanset hvad, så er det vigtigt, at du gør dig klart – ikke bare, hvad du kan og vil, men også hvad du i denne sammenhæng.

Vær synlig og proaktiv

Når du har dannet dig et overblik over, hvad du må, kan og vil bidrage med i bestyrelsesarbejdet, skal du naturligvis også gøre opmærksom på det – og dermed på dig selv. Et løbende opdateret CV er en selvfølge i den sammenhæng, men du kan være endnu mere aktiv for at rette søgelyset mod dig selv.

Deltag for eksempel i den offentlige debat med klummer, kronikker og læserbreve. Eller gør det, som jeg gør netop nu, ved at skrive blogs og på den måde dele din viden og dine holdninger med omverdenen. Det er selvfølgelig vigtigt, at du har noget på hjerte og noget relevant at fortælle.

Netværk er stadig vigtigt

Nu indledte jeg ganske vist med at skrive, at professionaliseringen af bestyrelser er stigende, og det er da også ganske vist, at flere og flere virksomheder overlader rekrutteringen til bestyrelsen til professionelle. Det rokker dog ikke ved, at det stadig er vigtigt at pleje sit netværk.

De fleste bestyrelseskarrierer begynder i det små, og dermed også i mindre virksomheder, som stadig besætter posterne i bestyrelsen med nogle, de kender i forvejen. Synlighed og proaktivitet er ikke kun en god idé i det offentlige rum. Det er det i høj grad også i de formelle og uformelle netværk, du er en del af i både dit arbejde og din fritid.

Tag en bestyrelsesuddannelse – måske

Rigtig mange spørger, om det er nødvendigt – eller overhovedet relevant – at tage en af de efterhånden rigtig mange bestyrelsesuddannelser, der findes. Jeg har ikke et entydigt svar. Det skyldes dels, at kvaliteten af de uddannelser, der bliver udbudt er, pænt sagt, stærkt varierende, dels at jeg til enhver tid vil fastholde, at dine erhvervserfaringer og spidskompetencer er afgørende for dit potentiale til at bidrage i en bestyrelse.

Når det er sagt, så kan en bestyrelsesuddannelse være nyttig, fordi den giver dig en solid basisviden om de mere formelle ting ved bestyrelsesarbejdet såsom lovkrav, ansvarsfordeling mellem direktion og bestyrelse osv. Dertil kommer, at mange af dine konkurrenter til bestyrelsesposterne formentlig har taget en af uddannelserne, og alene det kan gøre, at du står svagere end dem, hvis du ikke har.

3 gode råd, før du træder ind i bestyrelsen

Når du har været igennem alle de indledende øvelser og står på dørtrinnet til bestyrelseslokalet, så er der 3 ting, jeg vil opfordre dig til at overveje grundigt, før du tager skridtet fuldt ud – og ind i bestyrelsen.

  1. Gør dig helt klart , hvad du går ind til
    Det er vigtigt, at du kender lovgivningen og de formelle krav, der stilles til dig som bestyrelsesmedlem. Kravene er blevet skærpet de senere år, og selvom du som bestyrelsesmedlem primært skal være coach og sparringspartner for virksomhedens daglige ledelse og bidrage til strategi, udvikling og vækst, så følger der stadig kontrolopgaver og et stort, formelt ansvar med posten.
  1. Afstem forventningerne med virksomhedens ledelse og den øvrige bestyrelse
    Som sagt, så er det ikke nok, at du både kan og gerne vil bidrage til virksomheden via en post i bestyrelsen. Virksomheden og den øvrige bestyrelse skal også være villig til at tage imod det, du kommer med. Ganske som når du overvejer at takke ja til et job, så skal du også her sikre dig, at kemien passer og så vidt muligt vide, at dine kompetencer og bidrag vil blive påskønnet.
  1. Vær kritisk og hav modet til at sige fra
    Du skal nemlig ikke sige ja, bare fordi muligheden byder sig. Hvis du går ind i bestyrelsesarbejdet med de rigtige intentioner om at bidrage positivt til virksomhedens udvikling, så skal du sikre dig, at det også er det, virksomheden oprigtigt ønsker. Sig nej til tantebestyrelser, vær kritisk og vær tro mod dig selv.

Jeg håber, jeg har været med til at give dig modet i stedet for at tage det fra dig, for bestyrelsesarbejde kan være både spændende, udfordrende og udviklende. Hvis du har spørgsmål eller andet til bloggen her, så skriv meget gerne en kommentar herunder.

Lignende blogindlæg