Innovation – kliché eller konkurrenceparameter?

25. august 2015
//

4 gode grunde til at din virksomhed ikke kan (over-)leve uden – og 4 faldgruber

Det er et af de mest fortærskede ord i det danske sprog. Men ikke desto mindre er innovation en grundlæggende forudsætning for virksomheders vækst og – i sidste ende – overlevelse. Så i denne og to senere blogs puster vi nyt liv i en kliché og fortæller blandt andet, hvordan du skaber en stærk innovationskultur i din virksomhed. Senere kan du også læse, hvorfor Åben Innovation er noget, vi bør tage alvorligt og tage til os. Både for at redde virksomheder – og verden.

Vi har tænkt os at bruge denne og to senere blogs på at se på innovation med friske øjne. Og vi opfordrer dig til at gøre det samme. For selvom ordet optræder både i tide og utide og her, der og alle vegne, er det vigtigt. Faktisk er det afgørende for, at din virksomhed kan udvikle sig og overleve i en verden, hvor viden er mere spredt end nogensinde, og vækst er en betingelse.

Innovation er nytænkning. Derfor er det selvsagt ikke alt i en virksomhed, der skal være styret af innovation, og det er ikke alle medarbejdere, der skal være innovative. Hvis alle står på broen og spejder ud i horisonten, går skuden i stå. Der skal være folk i maskinrummet, som får det hele til at fungere i det daglige. De skal ikke nødvendigvis være innovative, men de skal være omstillingsparate og i stand til at favne de forandringer, som de innovative medarbejdere sætter i værk. Det afgørende er, at de to nødvendige typer af medarbejdere forstår hinanden, og det de hver især bidrager med.

Modsætninger mødes og innovation og musik opstår

Ganske som en virksomhed kræver medarbejdere med forskellige kompetencer, så gør innovation det også.

”Innovation vil næsten altid være teambaseret, og de teams skal rumme komplementære kompetencer,” siger professor i innovationsledelse ved Copenhagen Business School Jens Frøslev Christensen. Han har i mange år været leder af cand. merc.-uddannelsen Management of Innovation and Business Development, der tiltrækker studerende fra hele verden til CBS.

Jens Frøslev Christensen nævner danske B&O’s overlevelse i det japanske stormløb på markedet for forbrugerelektronik fra 1950’erne til 1980’erne som et lysende eksempel på, hvad teams med komplementære kompetencer kan udrette.

”Den ene gruppe – designerne – arbejdede ud fra en æstetisk og kunstnerisk tilgang til produkterne, og det matchede man med ingeniørernes rationelle og tekniske kompetencer. Det samspil gik ikke altid stille af, men det skabte et unikt innovationsmiljø og nogle unikke produkter, der positionerede B&O globalt,” forklarer Jens Frøslev Christensen.

”At der i de senere år har været massive udfordringer for B&O hænger ikke alene sammen med, at andre har lært B&O kunsten af, og at de andre (f.eks. Apple og Samsung) har stordriftsfordele, som B&O ikke har. Udfordringer skyldes også, at forbrugerelektronikbranchen konvergerer med computer- og softwarebrancherne, hvilket stiller krav om udvikling af helt nye typer kompetencer, som B&O i udgangssituationen ikke besad. Noget lignende er sket for mobiltelefonbranchen, hvor en mastodont som Nokia nærmest har måttet kaste håndklædet i ringen,” tilføjer han.

Jens Frøslev Christensens forskning har i de senere år været tilknyttet det internationale forskningsmiljø, der arbejder med begrebet Åben Innovation. Det ser vi nærmere på i en senere blog.

4 grunde til at din virksomhed er nødt til at være innovativ

Med B&O-eksemplet in mente får du her 4 afgørende grunde til, at din virksomhed er nødt til at være innovativ og til, at du som leder er nødt til at skabe en stærk innovationskultur i virksomheden. Hvordan du gør det, kan du i øvrigt også læse mere om i et senere indlæg her på bloggen.

Grund nr. 1: Innovation er employer branding

Innovation kræver involvering og tillid, og det er netop, hvad nutidens medarbejdere kræver. De vil involveres, de vil lyttes til, og de vil tages alvorligt. Du er med andre ord nødt til at have en stærk innovationskultur i virksomheden for at kunne tiltrække og fastholde de talenter, der er nødvendige for virksomhedens udvikling og vækst.

Grund nr. 2: Innovative virksomheder tiltrækker innovative samarbejdspartnere

Ganske som det er tilfældet med tiltrækning af medarbejdere, så vil en innovativ virksomhed tiltrække samarbejdspartnere, der også har fokus på udvikling og vækst, og det kan accelerere innovationen og udviklingen yderligere. Tænk eksempelvis på førnævnte B&O’s samarbejde med Audi, Aston Martin og BMW.

Grund nr. 3: Innovation skaber langsigtet værdi

Innovation er en forudsætning for langsigtet værdiskabelse i en foranderlig verden. Dagene, hvor den, der lever stille, lever godt, er talte for længst. Både markeder og forbrugere er globale, og dermed er krav og forventninger til virksomheder, deres ydelser og produkter fragmenterede og under konstant udvikling. Innovation er en forudsætning for virksomhedens overlevelse i en global virkelighed. Manglende udvikling er lig med afvikling.

Grund nr. 4: Hvis du står stille, bliver du overhalet

Historien er fuld af skræmmeeksempler på gode, solide virksomheder, der har ladet stå til og ladet sig nøje, og som derfor er blevet overhalet af mere innovative konkurrenter. Nokia, som blev overhalet af Apple. Kodak, som ironisk nok opfandt digitalkameraet, men lod det ligge i skuffen af frygt for at kompromittere sit eget marked for de gamle filmkameraer. Listen er lang.

4 faldgruber, som hæmmer eller helt ødelægger innovation

Så vidt argumenterne for at arbejde målrettet med innovation i virksomheden. De kan synes oplagte, men ikke desto mindre er historien som sagt fuld af eksempler på – endda hæderkronede – virksomheder, der har negligeret dem. Nogle af de virksomheder er røget i en eller flere af disse fire faldgruber, der kan hæmme eller helt ødelægge innovationsevnen:

Faldgrube nr. 1: Frygten for at tage chancer

Innovation er synonymt med risiko – både for ledelsen og for medarbejderne. For – navnligt store – virksomheder gælder det, at topledelsens fokus på bundlinje og aktiekurs ofte gør det svært at acceptere fejl. Men fejl er en forudsætning for innovation. For medarbejdere gælder det, at de ofte er hæmmede af frygt for individuel fiasko og har mistet den barnlige lyst og trang til at udfordre og stille spørgsmålstegn ved det bestående. Der er inspiration at hente hos salig Winston Churchill, som sagde:
”Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts.”

Faldgrube nr. 2: Iværksætterånden fordufter

Lidt i forlængelse af grund nr. 1, så er det at tage chancer en del af iværksætterens DNA. Derfor er nystartede virksomheder også ofte mere innovative. Simpelthen fordi de tør – og skal. Det værste, der kan ske, er, at både ånden og iværksætteren forlader virksomheden, når den begynder at vokse. Et alternativ til dette er eksempelvis Google, som ganske vist har hyret en professionel topleder i skikkelse af Eric Schmidt, men har beholdt grundlæggerne Sergey Brin og Larry Page i nøglepositioner i virksomheden.

Faldgrube nr. 3: Ensrettet rekruttering og konsensus

Når virksomheder er veletablerede og i sund drift, så betyder det ofte, at HR og rekruttering skifter fokus. Hvor mindre iværksættervirksomheder ofte søger og hyrer ligesindede entreprenører med fokus på innovation og vækst, vil større virksomheder ofte søge det sikre. Dertil kommer, at større virksomheder ofte rekrutterer til ledelseslaget fra egne rækker, og dermed går de glip af friske øjne og kræfter, der kan bidrage med et nyt syn på virksomheden.

Faldgrube nr. 4: Fokus på brændende platforme i stedet for brændende ambitioner

Effektiviseringer, konstant fokus på omkostninger, prispres og markedsandele, der er truet af konkurrenter. Mange topledere har så travlt med at springe fra den ene brændende platform til den anden, at de glemmer den brændende ambition. Det kan måske nok holde virksomheden i gang, men det bringer den sjældent videre. Innovation skal være forankret i topledelsen, og det skal være en erklæret prioritet i virksomheden.

I en senere blog kommer vi med et bud på, hvordan du skaber en stærk innovationskultur i virksomheden, og vi sætter også fokus på Åben Innovation. Et begreb, som Jens Frøslev Christensen, der også medvirker i denne blog, mener, er afgørende for virksomheders vækst og verdens fremtid.

Lignende blogindlæg