20’erne bliver ordentlighedens og mulighedernes årti

4. februar 2020
//

Vi er ikke bare trådt ind i et nyt årti. Vi er stormet ind i det. Med fuld fart på økonomi og beskæftigelse … og med monumentale udfordringer. For velstand, vækst og velfærd bliver overskygget af klimaforandringer, konflikter og katastrofer. Men store udfordringer rummer også store muligheder. Jeg er overbevist om, at vi har taget hul på ordentlighedens og mulighedernes årti, hvor de virksomheder, der tør handle med afsæt i sunde værdier, ikke alene kommer til at sejre. De kommer til at gøre verden bedre – og måske endda redde den.

Vi behøver egentlig ikke at kigge længere end vores egen virksomhed. Hansen Toft har været inde i en rivende udvikling de seneste år, både når det gælder omsætning, medarbejdere og antallet af kunder og ansættelser. Det er en tydelig indikation på, at det generelt går godt i erhvervslivet. Virksomhederne er i vækst, og mange kommer ud af 2019 med rekordstore overskud og fuld fart på både innovation og udvikling. Når det regner på præsten, så drypper det på degnen, og når virksomhederne har gang i hjulene, har vi også. Så langt, så godt.

Vi skal udvikle os – klogere

Der er umiddelbart masser af grund til optimisme, men desværre også til bekymring. For samtidig truer klimaforandringer, handelskrige, befolkningstilvækst, demografiske forandringer og for den sags skyld coronavirus med at underminere selve det fundament, som en stor del af den globale vækst bygger på. Nemlig et fundament, som består af menneskelige og miljømæssige ressourcer. Ingen af disse ressourcer er uudtømmelige. Det er verden i alarmerende grad ved at opdage.

Den snæversynede jagt på kortsigtet profit indebærer alt for ofte en rovdrift på både mennesker og miljø, og det slider hårdere, end verden kan holde til. Udfordringerne kan synes uoverkommelige og umulige at løse, for udvikling kan ikke bremses. Det ligger dybt i den menneskelige natur. Men hvem siger, at vi ikke kan udvikle os klogere?

Udfordringer rummer en unik mulighed

Jeg vil vove den påstand, at de monumentale udfordringer, vi står overfor, både nationalt og globalt, menneskeligt og miljømæssigt, i virkeligheden kan være, om ikke en gave, så i hvert fald en unik mulighed. En mulighed for at sætte en fælles retning for fremtidig udvikling og vækst. En ramme for den strategiske udvikling af både virksomheder og velfærd. Det er ikke længere et spørgsmål, om vi skal tænke bæredygtighed, både økonomisk, socialt og miljømæssigt, for den eneste vej udenom fører direkte i afgrunden. Og den vej er der da ingen god grund til at tage. Til gengæld er vejen banet for en grundlæggende anderledes strategisk tilgang til udvikling og vækst.

Kloden kræver det, og de kommende generationer fortjener og forventer det. Morgendagens medarbejdere vil meget mere end egennyttig optimering og materiel velstand, og de ved, det er nødvendigt. De vil arbejde i virksomheder, der har et erklæret formål om at skabe en bæredygtig vækst og en bedre verden. De vil købe varer og ydelser fra virksomheder, der opfører sig ordentligt og anstændigt. De vil kunne spejle sig i de værdier, virksomheder er bygget og drevet på.

Men vi skal ikke alene gøre det for deres skyld. Vi skal gøre det med dem. De nye generationer af medarbejdere er knusende dygtige, og de er langt mere målrettede og præstationsorienterede, end deres rygte siger. Hvis vi som ledere tør og formår at lytte til og involvere dem, så kan vi gøre hinanden endnu bedre. Det fortjener og forventer de i øvrigt også.

Vi skal tjene penge – men vi skal gøre det ordentligt

Betyder det så, at virksomheder skal konverteres til filantropiske foretagender, der skal ofre omsætning og indtjening på bæredygtighedens alter? At alle virksomheder skal have et erklæret formål om at bremse klimaforandringerne, beskytte biodiversiteten og redde verden? Selvfølgelig ikke. Der er intet i vejen med at tjene penge. Men de skal tjenes ordentligt – og bruges fornuftigt. Og det er der masser af muligheder i.

Som Grundfos’ CEO, Mads Nipper, udtrykte det, da vi sidste år interviewede ham til vores blog:

“Jeg tror på, at fremtidens vinder-virksomheder er de, der kan kombinere på den ene side at have et krystalklart overordnet formål til gavn for verden og på den anden side at tjene de nødvendige penge til at kunne tiltrække investeringer, udvikle nye løsninger, skalere de positive erfaringer osv.

Det er jo ikke sådan, at alle virksomheder i min optik skal omdannes til en hær af marginalt mere velklædte NGO’er … Jeg opfatter det bare ikke som en langtidsholdbar model alene at fokusere på at optimere aktionærernes pengepung.”

Du kan læse hele interviewet med Mads Nipper her: https://www.hansentoft.dk/blog/mads-nipper-vi-kan-ikke-laene-os-tilbage-og-lade-politikerne-loese-problemerne/

Med andre ord: Det er tid til at handle. Og det er tid til at gøre det ordentligt. Og det er da om noget en motivation for at tænke udvikling i helt nye baner og skabe bæredygtig vækst ad nye veje. Udfordringerne er store. Mulighederne er større.

Hvis du vil holde dig opdateret med de nyeste blogindlæg fra Hansen Toft, kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev her: https://www.hansentoft.dk/om-hansen-toft/nyhedsbrev/

Lignende blogindlæg