I spil til et topjob? Disse 3 ting skal du huske

18. december 2019
//

Der er intet i vejen med at have blikket stift rettet mod toppen af karrierestigen. Så længe du ikke får tunnelsyn. Her er Hansens Tofts CEO Karl Kristian Hansens tre bedste råd til dig, der er, eller gerne vil, i spil til en toplederstilling. Og gerne vil blive siddende i den.

Det er med ansættelser, som det er med ægteskaber. Parterne skal passe sammen. Dermed ikke sagt at der ikke må være forskelligheder og diskussioner, men der skal være en grundlæggende fælles forståelse af værdier, retning og ambitioner. De to parter skal i høj grad ville det samme. Og de skal ville det sammen.

Det gælder ikke mindst, når der er tale om de direktører, vi hos Hansen Toft rekrutterer 2-3 af om ugen til virksomheder i hele Danmark. Selvfølgelig er det vores opgave som headhuntere at finde den kandidat, virksomheden har brug for. Virksomheden er vores kunde, og derfor er det dens interesser, vi skal varetage. Pointen her er blot, at det kan vi ikke gøre ordentligt, hvis ikke vi også varetager dine interesser som kandidat.

Vores opgave er ikke alene at sikre, at du passer til virksomheden. Vi skal også sikre, at virksomheden passer til dig. Ellers bliver det aldrig et godt match. Enhver står selvfølgelig sig selv nærmest, og som kandidat er det dig, der har det primære ansvar for at sikre, at stillingen og virksomheden er det rigtige for dig. Hvis ikke du tager det ansvar på dig, er vi nødt til at gøre det, og det er ikke nødvendigvis optimalt. Du kender trods alt dig selv bedre, end vi gør. Forhåbentlig.

Jeg vil gerne dele mine tre bedste råd til dig, der enten er i spil til en toplederstilling eller ønsker at komme det.

Råd nr. 1: Vær tro mod dig selv

Du skal kalibrere dine egne ambitioner med virksomhedens strategi. Det gælder både, inden du takker ja til stillingen og løbende, når du sidder i den. For hvis bestyrelsen eller ejerne af virksomheden har en grundlæggende anden opfattelse af, hvordan virksomheden skal udvikle sig, end du har ambitioner om, så er I ikke et godt match. Og det skylder du både virksomheden og navnlig dig selv at være opmærksom på.

Det kræver selvfølgelig en dyb selvindsigt, hvilket i øvrigt også er en af forudsætningerne for at blive en dygtig leder. At du ved, hvad der driver og motiverer dig som menneske og leder, og at du har en holdning til, hvad virksomheden har brug for, og hvilken retning den skal i.

Når jeg skriver, at du skal kende dig selv og være tro mod dig selv, så gælder det ikke kun din faglige baggrund, men i mindst lige så høj grad din personlighed. Du har formentlig i sin tid valgt din faglighed på baggrund af din personlighed, og det ser vi naturligvis også på. Det er næppe en god idé at rekruttere en vækst- og udviklingsorienteret CEO til en virksomhed, hvis primære udfordring er konsolidering. Lige så lidt, som det i udgangspunkt er en dårlig idé at indsætte en konsoliderende og risikoavers topleder i en virksomhed, hvis primære udfordring er vækst og udvikling på nye markeder. Så langt, så godt. Det er vi som headhuntere både fuldt ud klar over og stærkt fokuserede på.

Men titler og faglighed siger langt fra alt. Derfor er det afgørende, at du er ærlig og åben, både over for dig selv og over for os omkring din personlighed, og om hvad der driver og motiverer dig. Der skal være en overensstemmelse mellem, hvor virksomheden vil hen, og hvad du er drevet af. Mellem de udfordringer, virksomheden står over for, og din personlige ledelsesfilosofi.

Råd nr. 2: Vær kritisk

Hvis du kender dig selv, så ved du instinktivt, hvad der er rigtigt og forkert for dig. Så har du styr på det ene led i ligningen. Men for at vide, om den stilling, du er i spil til, nu også er noget for dig, er du nødt til også at kende ligningens andet led – virksomheden.

Det betyder, at du som kandidat skal være opsøgende, nysgerrig og kritisk for at give både dig selv, os og virksomheden det bedste beslutningsgrundlag. Du skal danne dig et klart indtryk af kulturen i virksomheden og de strategiske udfordringer, den står over for. Vi har selvfølgelig analyseret virksomheden grundigt og har ansvaret for at fortælle dig alt, hvad vi ved, men selvom virksomheden har hyret os til at finde dig, er det ikke sikkert, vi har fået alle de oplysninger, du har brug for.

Vær kritisk og spørg ind til det, du gerne vil vide. Og hvis ikke, du kan få de svar, du har brug for, så bed om at tale med dem, der kan give dig dem. Her er vi som regel et godt stykke inde i rekrutteringsprocessen, men det er både i orden og fornuftigt, hvis ikke stillingen er fortrolig, at bede om at tale med ledende medarbejdere og eventuelt bestyrelsesmedlemmer i virksomheden, for at du kan danne dig et så fyldestgørende indtryk som muligt.

Råd nr. 3: Vær tålmodig

Med risiko for at blive beskyldt for både generalisering og det der er værre, så tillad mig at komme med en betragtning, der bygger på årtiers erfaring med rekruttering af topledere: Kvinder er på mange måder bedre rustet til et rekrutteringsforløb til en toplederstilling end mænd. Det er selvfølgelig en generalisering, men den kommer ikke af ingenting.

Kvinder er i højere grad end mænd udstyret med tvivlens nådegave. Og de er mere tålmodige. Det betyder blandt andet, at de som regel er bedre til rent faktisk at få stillet de spørgsmål, jeg omtalte ovenfor. De er mere kritiske – både over for sig selv og andre – end mænd.

Dertil kommer, at mænd i højere grad end kvinder er drevet og motiveret af konkurrence og af at vinde. Ofte næsten for enhver pris. Og så er vi tilbage ved det tunnelsyn, jeg omtalte i indledningen. Hvis du har blikket så stift rettet mod toppen af karrierestigen, at du får tunnelsyn og ikke sørger for at afdække de blinde vinkler – både i dig selv og i virksomheden – så er du i overhængende fare for at træffe beslutninger på et ufuldstændigt grundlag. Og de beslutninger er sjældent rigtige.

Der er en tilbøjelighed til at tro, at topledere pr. definition skal være robuste, stress-resistente hard-hittere, der altid vil vinde for enhver pris. Det er der en vis sandhed i, men slagsiden er, at robuste, stress-resistente hard-hittere ofte ikke bekymrer sig nok. At de ikke har den fornødne åbenhed, ærlighed, selvindsigt og empati til at mærke efter, hvad der er rigtig og forkert. Hverken for sig selv eller for andre.

En rekrutteringsproces er ikke en konkurrence, du skal vinde for enhver pris. Nogle gange er du stillet op til – eller blevet opstillet til – den forkerte konkurrence. Så er det bedste, du kan gøre – især for dig selv og din egen karriere – at træde ud af den med hovedet højt og vente på den næste. Det kræver både selvindsigt og tålmodighed. Dyder, du med sikkerhed også kan drage nytte af, når du på et tidspunkt lander i den rigtige toplederstilling.

Lignende blogindlæg