5 gode råd til den nye direktør i en ejerledet virksomhed

29. september 2020
//

Hvorfor er det ofte svært for en ny direktør at tage over efter en ejerleder? Og hvordan undgår du som ny og udefrakommende at gå kold, når du bliver hentet ind i familievarmen?

Ejerledede virksomheder har nogle iboende styrker, som jeg skrev om sidste gang her på bloggen. Jeg antydede også, at de styrker kan være blandt de største udfordringer, når det af den ene eller den anden grund bliver nødvendigt at rekruttere en direktør udefra.

Ejerlederen kan blive udfordret, når virksomheden vokser

Måske træder ejerlederen tilbage uden at have en arving til at overtage ledelsen. Måske er virksomheden vokset til en størrelse, der gør, at den typiske iværksætter, som ejerledere ofte er, bliver udfordret på flere fronter. Dels af behovet for mere struktur, dels af behovet for at etablere og delegere ansvar til et nyt og/eller bredere ledelseslag af funktionschefer, som er nødvendigt, når virksomheden når en vis størrelse.

Dermed ikke sagt, at en ejerleder ikke kan udvikle sig til en professionel direktør, der også kan håndtere vækst og kompleksitet. Det er bare sjældent den opgave, der har været ejerlederens drivkraft og oprindelige ambition med at grundlægge virksomheden, og dermed kan ejerlederen, uforvarende og ufrivilligt, blive sin egen virksomheds værste væksthæmmer.

Nok om udfordringerne! Lad os se på nogle af løsningerne. Her er fem gode råd til dig, der bliver hentet ind som “den nye” direktør i en ejerledet virksomhed. Det er samtidig råd, du som ejerleder kan skele til, hvis du vil hjælpe med at sikre, at din virksomhed ikke går ned, når du går hjem.

Råd nr. 1: Kalibrer dig selv med ejeren og virksomhedens kultur

Ejerledere er tændt af den hellige ild og styret af en stærk drivkraft. De har grundlagt virksomheden med et højere formål end blot at tjene penge, og der er ingen, der forventer den samme, ofte altopslugende, entusiasme fra en professionel direktør. Altså lige med undtagelse af den afgående ejerleder (også selvom hun eller han siger noget andet).

Så hvis du er den professionelle direktør, der bliver rekrutteret for at tage over efter en virksomheds grundlægger, gør du klogt i at sætte dig grundigt ind i, hvad hun eller han var drevet af. Hvad var baggrunden for, at virksomheden blev grundlagt? Hvad drømte ejeren om at skabe og opnå?

Og ikke mindst, hvilken kultur har det skabt i virksomheden? Ejerledere har det nemlig med at smitte medarbejderne med deres entusiasme og drivkraft, og det er en af de styrker, og udfordringer, du har at arbejde med, når du overtager ledelsen af virksomheden.

Råd nr. 2: Afdæk de “skjulte” strategier og processer

Ejerledere tænker som regel langsigtet. De har typisk en klar strategi for virksomheden og etablerer ofte enkle strukturer og processer. Udfordringen er bare, at både strategi, strukturer og processer ofte kun eksisterer i ejerlederens hoved. De er sjældent formuleret og kommunikeret til medarbejderne.

Også her er det afgørende, at du som “ny i klassen” gør en ihærdig indsats for at forstå den nuværende strategi samt de formelle og uformelle strukturer og processer. Det vil typisk være nogle af de første ting, du skal tage livtag med, hvis din opgave er at skabe vækst i virksomheden, og igen: Du er nødt til at kende udgangspunktet.

Råd nr. 3: Respektér kulturen, før du sætter dit eget præg på den

Ejerlederens personlige værdier og stærke drivkraft avler en stærk kultur i virksomheden. Og uanset hvilket præg, du som ny direktør ønsker at sætte på virksomheden, er du nødt til at respektere den eksisterende kultur. Det er ikke ensbetydende med, at du ikke kan påvirke og ændre den, men det tager tid.

Det er ikke nok at lytte til den afgåede ejerleder. Du skal ud på gulvet og tale med de mennesker, som har været en del af virksomheden i mange år. I mange ejerledede virksomheder er de nærmest en del af familien, og derfor er det vigtigt at forstå dem. Ellers vil de aldrig komme til at forstå, og følge, dig.

Råd nr. 4: Bevar følingen med frontlinjen og kunderne

En af de største styrker i en ejerledet virksomhed er, at ejeren har føling med frontlinjen og kunderne. Som ny direktør i en ejerledet virksomhed vil du typisk have behov for at styrke ledelseslaget under dig. Men det må ikke ske på bekostning af din føling med frontlinjen og kunderne.

Du gør klogt i at bevare en tæt og direkte kontakt med markedet og kunderne, og det betyder, at du er nødt til at være både synlig og nærværende i forhold til frontlinjen i virksomheden – produktion og salg – samt kunderne. Hvis du skal drive virksomheden videre, er du nødt til at respektere, at den ejerleder, du har afløst, som regel har grundlagt virksomheden med et oprigtigt og inderligt ønske om at gøre det bedre for kunderne, end konkurrenterne i branchen hidtil har gjort. Derfor er du nødt til at vide, hvad der rører sig hos kunderne, for det er med til at pejle retning for virksomheden. Også når den skal vokse. Og den viden findes i frontlinjen og hos kunderne.

Råd nr. 5: Kræv et rent snit og en klar rollefordeling

Når ejerlederen udskifter sig selv med en direktør udefra, adskiller hun eller han de facto ejerskab og lederskab. Det er bare ikke altid, ejerlederen har gjort sig klart, hvad det betyder. Derfor er det afgørende, at du og ejeren laver en klokkeklar aftale om, at du har ansvaret for drift og udvikling af virksomheden ud fra de overordnede mål og rammer, som bestyrelsen beslutter. Det betyder, at der skal laves en lige så klokkeklar aftale om, at ejeren skal gøre sin indflydelse gældende gennem bestyrelsen.

Du er hentet ind for at gøre tingene på din måde og dermed føre virksomheden videre, og det er sjældent den samme, som ejerlederens måde at gøre tingene på. Derfor: Hvis du vil sikre dig, at medarbejderne bliver loyale over for dig og den retning, du udstikker for virksomheden, så duer det ikke, at den tidligere direktør render rundt i krogene og mudrer billedet.

På den anden side er det vigtigt, at du drager nytte af den viden og indsigt, der ligger hos ejerlederen. Men det skal ske på dit initiativ.

Sidst, men ikke mindst, er det afgørende, at du og ejeren drøfter, hvordan du kan bidrage til, at hun eller han, der har været vant til at bruge al sin vågne tid på og i virksomheden, bedst muligt finder sin nye rolle. Den identitetskrise, der næsten er uundgåelig for ejeren, skal håndteres åbent og ærligt, hvis ejeren skal kunne håndtere den nye rolle. Og hvis du som ny direktør skal have en fair chance.

Husk, at du også kan lytte til dette blogindlæg som podcast. Du finder den, og vores øvrige podcasts, lige her.

Lignende blogindlæg