Vi bruger ledelsespræstationen i toplederteamet som katalysator for den forbedring af top- og bundlinje, der stiles efter i virksomheden. Resultaterne er bemærkelsesværdige.

I Hansen Tofts Lederudviklingsprogram tager vi afsæt i det forandringsprojekt, der skal skabe et forretningsmæssigt gennembrud i virksomheden – med fokus på top- og bundlinjen.

Gennembrudsprojektet er så ambitiøst, at det ikke kan realiseres ved at gøre mere af det samme. Der skal innovation og nytænkning til – både forretningsmæssigt og ledelsesmæssigt. I projektet arbejdes der med mål og delmål på 3 niveauer, der er indbyrdes afhængige. Forretningen, lederteamet og hver enkelt individuelle leder i teamet.

Vi skræddersyer processen i forhold til de forretningskritiske mål, der skal løftes. Som en integreret del af forløbet, arbejder vi med udvikling af direktionen/lederteamet og den enkelte leder, så de kan nå målene.

Vi beregner altid Return on Investment (RoI) på projekterne. Typisk vil RoI ligge på mellem 5-10 gange pengene igen, men vi har også eksempler på, at vores kunde opnår helt op til 30 gange pengene tilbage. RoI beregningerne laves altid sammen med – og godkendes af – vores kunde.

Før vi skræddersyer processen, stiller vi vores kunder spørgsmål som: Hvilke forretningsmæssige mål skal vi opnå, hvad vil det kræve af lederteamet og den enkelte leder, hvordan kan vi sikre, at lederne og ledertemaet lykkes, og hvordan vil vi måle, om processen har været en succes (RoI).

Projektet nedbrydes i delprojekter, og der defineres individuelle gennembrudsprojekter for hver enkelt deltagende leder. Succesen i det fælles projekt afhænger af succes med de individuelle projekter. Sideløbende forankres relevante ledelsesværktøjer og metoder, der kobles direkte til de centrale gennembrudsprojekter i processen.

Processen løber over 6-12 måneder og gennemføres som en kombination af workshops og individuelle seancer med coaching og forretningsmæssige sparring som omdrejningspunkt. Den individuelle lederudvikling integreres i processen, men er også en separat ydelse i Hansen Toft. Du kan Læse mere om 1 til 1 Lederudvikling her.

2 års garanti
Markedets bedste garanti
på ansættelser – 2 år
Internationalt netværk