Der er penge i ledere, der vokser med opgaven – hurtigt. Og udvikling af en leders præstation kan både accelereres og forstærkes.

Når succeskriterierne ændrer sig, er det lederen, der skal udvikle sig hurtigst. Tiden bliver en kritisk faktor, og det kan blive relevant at fokusere og accelerere lederens udvikling.

Hansen Tofts program for 1 til 1 Lederudvikling tager afsæt i den præstationsforbedring, lederen skal opnå og de forretningskritiske opgaver, der skal løses, mens lederen udvikler sig.

Vi skaber en helt unik Return-on-Investment for vores kunder, fordi ledernes udvikling accelereres og forstærkes, mens de løser deres primære opgaver on-the-job.

Vi hæver overliggeren for lederens præstation og stiller skarpt på de forretningsmæssige og personlige faktorer, der skal sikre lederen det nødvendige gennembrud. Og der skabes resultater i jobbet – ikke på skolebænken.

Vi coacher lederen med fokus på lederens kritiske ledelseskompetencer – evnen til at sætte retning, eksekvere, skabe velfungerende samarbejdsrelationer og frigøre energi i organisationen

Et 1 til 1 lederudviklingsforløb løber typisk over en periode på 4-6 måneder med coachingmøder hver 2.-3. uge. Processen involverer lederens chef både i opstarten og afslutning.

1 til 1 Lederudvikling er også en integreret del af vores Lederudviklingsprogrammer, der typisk involverer en direktion eller et lederteam. Læs mere om vores Lederudviklingsprogrammer her.

2 års garanti
Markedets bedste garanti
på ansættelser – 2 år
Internationalt netværk