Hansen Toft A/S Privatlivspolitik (GDPR)

Dine oplysninger er i trygge hænder

Vi har interne retningslinjer om informationssikkerhed, der sikrer, at dine personoplysninger er godt beskyttet hos os. Vi sikrer desuden, at personoplysningerne anvendes i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Vi indsamler personoplysninger

Hansen Toft A/S indsamler og anvender personoplysninger

 1. På kandidater
 2. Ved salg og markedsføring til potentielle kunder
 3. Ved leverancer til kunder
 4. Ved besøg på vores hjemmeside
 5. Ved tilmelding til vores nyhedsbrev/jobagent
 6. I forbindelse med intern personaleadministration på ansatte i Hansen Toft A/S.

Kontaktoplysninger

Selskab: Hansen Toft A/S

Adresse: Hasselager Centervej 1, 8260 Viby J

CVR-nr.: 26032385

Telefonnr.: 7025 0407

Mail: mail@hansentoft.dk                                                                                                                                                   

Website: www.hansentoft.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Kandidater: Når vi indsamler personoplysninger på kandidater, sker det med det formål at vurdere om den pågældende persons faglige og personlige kompetencer matcher den ledige stilling hos kunden. Behandlingen af disse data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Samtykke (litra a)

Salg og markedsføring: Når vi indsamler personoplysninger fra potentielle kunder, sker det med det formål at kunne drive og sikre vores virksomhed ved at øge vores salg. Behandlingen af disse data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Samtykke (litra a)
 • Legitim interesse (litra f)

Kunder: Når vi indsamler personoplysninger fra kunder, sker det med det formål at kunne levere vores services til kunden, samt sikre kvaliteten i det udførte arbejde. Behandlingen af disse data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Opfyldelse af kontrakt (litra b)
 • Legitim interesse (litra f)

Besøg på hjemmeside: Når vi indsamler personoplysninger ved besøg på vores hjemmeside, sker det med det formål at indsamle oplysninger, der kan anvendes til salg af vores services baseret på den interesse, der er vist ved besøget på vores hjemmeside. Behandlingen af disse data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Samtykke (litra a)

Tilmelding til vores nyhedsbrev/jobagent:

Behandlingen af disse data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Samtykke (litra a)

Ansatte i Hansen Toft A/S: Når vi indsamler personoplysninger på vores medarbejdere, sker det med det formål at kunne administrere ansættelsesforholdet, herunder for at leve op til vilkårene i ansættelseskontrakten og for at kunne udøve ledelsesretten. Vores medarbejderes personoplysninger behandles sikkert og fortroligt. Medarbejderne får særskilt oplysning om vores indsamling og anvendelse af medarbejderoplysninger, samt underskriver en samtykkeerklæring i forhold til de behandlingsaktiviteter, hvor et samtykke er påkrævet.

Behandlingen af medarbejdernes data er baseret på forskellige retsgrundlag i henhold til karakteren af data. Således kan det dreje sig om følgende retsgrundlag fra Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1:

 • Samtykke (litra a)
 • Opfyldelse af ansættelseskontrakt (litra b)

Ligeledes kan behandlingen baseres på artikel 9, stk. 1, litra b (overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder).

Kategorier af personoplysninger

 • Kandidaters personoplysninger omfatter almindelige personoplysninger (herunder navn, e-mail, telefonnummer), oplysninger om nuværende og tidligere ansættelsesforhold, uddannelse m.m. (oplysninger på CV). Ligeledes kan det omfatte lønoplysninger, referenceforhold samt oplysninger indhentet ved personligheds- og færdighedstest. Ingen oplysninger opbevares uden kandidatens samtykke.
 • Ved leverancer til kunder indsamler vi almindelige oplysninger (kontaktoplysninger, betalingsoplysninger og lignende).
 • Ved besøg på vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger via cookies:

Cookies

Vi anvender personoplysningerne om besøgendes færden på vores hjemmeside til at gøre vores services bedre. Som de fleste andre store websteder overfører vi cookies til din computer. Det sker med henblik på at skabe det bedst mulige produkt til dig som besøgende.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der bliver gemt på din computer eller mobiltelefon, når du besøger et websted. Cookien gør det muligt for webstedet at huske, hvad du har foretaget dig, og hvilke valg du har foretaget for login, sprog og andre tilpasninger. Dine aktiviteter gemmes i en periode, og på den måde kan vi sørge for, at du ikke skal foretage de samme tilpasninger, hver gang du besøger webstedet.

Hvordan bruger vi cookies? 

Cookies fra vores hjemmeside bruges til:

At indsamle statistiske data for besøg på vores hjemmeside (Google Analytics). Vi benytter ikke disse data til at identificere dig, og vi har fuldstændigt styr på vores datamateriale. Vores cookies anvendes ikke til andre formål end dem, der er angivet her på siden.

Hvordan kan du kontrollere vores cookies?

Du kan tjekke de cookies, der er gemt på din computer, samt slette dem, hvis du ønsker det. Du finder flere oplysninger på aboutcookies.org. Du kan slette alle cookies på din computer, og du kan yderligere indstille de fleste browsere til at blokere cookies. Hvis du vælger at blokere cookies, skal du være opmærksom på, at du skal tilpasse dine indstillinger manuelt, hver gang du besøger et websted, samt at nogle serviceydelser muligvis ikke fungerer.

 • Ved tilmelding til nyhedsbrev/jobagent indsamler vi almindelige kontaktinformationer herunder navn, e-mail og interesser.
 • I forbindelse med personaleadministration i Hansen Toft indsamler vi almindelige personoplysninger til opfyldelse af et ansættelsesforhold. Medarbejderne er tilstrækkeligt informeret herom.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre. Dog udleverer vi personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtede til det. Samtidig videregiver vi også personoplysninger i mindre omfang til vores revisor og til eksterne rådgivere. Eksterne rådgivere, som ikke allerede er underlagt en pligt til at behandle oplysninger med fortrolighed, skriver under på en fortrolighedserklæring. Endelig overlader vi personoplysninger til vores databehandlere og underdatabehandlere.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi videresender ikke personoplysninger til tredjelande.

Hvor stammer personoplysninger fra

Personoplysningerne stammer fra kandidater, potentielle kunder, kunder, fra besøgende på vores hjemmeside og fra tilmeldinger til vores nyhedsbrev samt fra Hansen Toft A/S’ medarbejdere.

Opbevaring af personoplysninger

Overordnet opbevarer vi ikke personoplysninger i et længere tidsrum end nødvendigt i forhold til formålet med at indsamle og anvende personoplysningerne.

Personoplysninger om kandidater opbevarer vi så længe der er et samtykke, herunder max. 24 måneder.

Personoplysninger om kunder opbevarer vi så længe aftaleforholdet består. Nogle af oplysningerne opbevarer vi i 5 år efter aftaleforholdets ophør på grund af bogføringsloven.

Personoplysninger, som er indsamlet fra vores hjemmeside, opbevarer vi så længe vi har et gyldigt samtykke jf. cookiepolitikken.

Personoplysninger indsamlet til nyhedsbrev/jobagent, opbevarer vi så længe, vi har et gyldigt samtykke.

Centrale personoplysninger på medarbejdere i Hansen Toft A/S, såsom ansættelseskontrakt og andet central dokumentation, om fratrådte medarbejdere gemmes i op til 6 år. Andre oplysninger om medarbejdere slettes som udgangspunkt, når ansættelsesforholdet ophører, men i visse tilfælde er vi forpligtede ved lov til at opbevare oplysninger om fragåede medarbejdere i et længere tidsrum efter ansættelsesforholdets ophør. Det kan også være, at karakteren af ansættelsesforholdets ophør har medført, at vi er berettigede til at opbevare personoplysninger i et vist tidsrum efter ansættelsesforholdets ophør.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke nogen form for profilering af vores indsamlede data.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage

Hvis grundlaget for vores behandling af dine oplysninger er et samtykke, kan du trække dette samtykke tilbage, hvorefter vi sletter alle oplysninger.

Du har ret til at få adgang til dine og dine ansattes personoplysninger

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, samt hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage, og grundlaget for vores behandling er dit samtykke. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med reglerne.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringen eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine og dine ansattes personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til direkte markedsføring. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os som dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet

Datatilsynet

Borgergade 28,5

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

Læs evt. mere her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/