Executive Outplacement

En afskedigelse er aldrig en rar oplevelse. Hverken for den, der bliver afskediget, den der skal gøre det eller for virksomheden. Håndteringen af denne ledelsesopgave har stor påvirkning på både den fyrede og kollegaernes opfattelse af ledelsen og virksomheden. Vi taler med ledere og direktører hver dag, og derfor kender vi betydningen af og udfordringerne i at hjælpe alle parter godt videre efter en afskedigelse.

Vi tilbyder vores kunder et professionelt, netværksorienteret og individuelt skræddersyet outplacement-forløb, hvor vi har fuld fokus på at hjælpe den opsagte hurtigt videre til et nyt job.

Gennem årerne har vi gennemført hundredvis af coaching-forløb og Executive Outplacement-forløb. I vores Executive Search-forretning deltager vi årligt i ansættelsen af 300 ledere og 130 direktører, og vi gennemfører over 1000 assessments og samtaler med ledere årligt. I alle disse forløb og dialoger kommer vi helt tæt på både virksomheder, ledere og kandidater. Gennem de sidste mere end 20 år har vi derigennem opbygget en dybdegående indsigt i virksomheder, forretning, brancher og professioner — og ikke mindst i menneskers kompetencer, værdier og drivkraft.

Denne indsigt er hjørnestenen i vores Executive Outplacement-forløb og en af de væsentligste årsager til, at vi ofte lykkes med at få folk hurtigt videre — og ikke mindst videre til en stilling, der matcher deres kompetencer, personligheder og værdier. For os handler ethvert forløb både om at finde den rigtige kandidat til jobbet og at finde det rigtige job til kandidaten. Ellers bliver ansættelsen aldrig en succes. Det kræver grundlæggende de samme kompetencer at drive et search-forløb og outplacement-forløb. Forskellen er blot, hvilken side af bordet processen tager sit udgangspunkt fra.

Flere finder deres næste job hos en af vores kunder

Derudover er Hansen Toft blandt den lille håndfuld headhuntere-virksomheder i Danmark, der ansætter flest ledere og direktører. Vi har opbygget et stærkt og omfattende netværk på ledelsesniveau til virksomheder i hele Danmark og i langt de fleste brancher. Og det sker ikke sjældent, at personerne i vores Executive Outplacement-forløb finder det næste drømmejob hos en af vores kunder.

Et Executive Outplacement-forløb hos Hansen Toft er altid individuelt

Både ledere og direktører er forskellige og har et forskelligt udgangspunkt samt behov i forhold til et Executive Outplacement-forløb. Derfor er hvert forløb skræddersyet til den enkelte. Nogle gange er der behov for at bearbejde afskedigelsen og måske kaste nye bolde i luften i forhold til den fremtidige karriere, og andre gange er behov for at komme hurtigt videre inden for det samme felt, som man beskæftiger sig med i dag.

Der er dog nogle elementer i forløbet, som alle på forskellig vis kommer igennem, men vægtningen på de enkelte elementer vil være forskellig.

Inden opstart af et Executive Outplacement-forløb afholder vi et uforpligtende møde med fokus på kandidatens forventninger til udbyttet af forløbet, hvor vi også sikrer, at kemien er i orden — det er jo i sidste ende er en tillidssag, hvem man matcher godt med.

I et Executive Outplacement-forløb arbejder vi typisk med nedenstående emner, hvor vi anvender vores mangeårige erfaring til at sparre med og rådgive kandidaten.

  1. Status i forhold til afskedigelsen
  2. En gennemgang af kandidatens kompetencer (karriere- og kompetenceanalyse) samt ønsker til fremtidig beskæftigelse, så kandidaten kan være tydelig på sit jobmål i forhold til de oparbejdede kompetencer
  3. Assessment i form af personlighedstest samt færdighedstest, så kandidaten er tydelig på sine styrker og svagheder i forhold til det ønskede jobmål
  4. Rådgivning og sparring i forhold til at sikre, at kandidatens kompetencer og resultater fremgår tydeligt af CV’et
  5. Markedsføring både i forhold til eget netværk, headhuntere og researchere samt andre relevante interessenter, herunder LinkedIn samt diverse jobagenter/-portaler
  6. Forberedelse til jobsamtaler samt gennemgang af forløbet efterfølgende

Executive Outplacement-forløb består både af rådgivning og sparring på fysiske møder, telefonmøder og e-mails samt af diverse tests og materialer, der udleveres løbende.

Blog