Sådan kan verdensmål og cirkulær økonomi booste din forretning

24. juni 2021
//

Det er op til modige iværksættere og etablerede virksomheder i fællesskab at redde verden. Den gode nyhed er, at for hver eneste af de udfordringer, verden står overfor, er der et utal af cirkulære forretningsmuligheder, der kan accelerere både den grønne omstilling og virksomhedernes indtjening. Det mener Lars Aaen Thøgersen. Han har en stor del af ansvaret for at redde, om ikke verden, så i hvert fald forretningsgrundlaget for to virksomheder i en industri, der er udfordret på både forretningen og bæredygtigheden.

Vi begynder lige et andet sted, inden vi når til det med forretningsmulighederne. For mon ikke du har fået et par af de 2,25 milliarder kopper kaffe, der bliver drukket i verden i dag? Jeg håber, du nød den. For om få år kan det være slut med at nyde god kaffe i nærmest ubegrænsede mængder, og derfor har vi sat Lars Aaen Thøgersen stævne for at tale om business og bæredygtighed. Han repræsenterer to traditionsrige kaffevirksomheder, danske Peter Larsen Kaffe og moderkoncernen, svenske Löfbergs.

Verdens næstmest handlede råvare

Den internationale kaffebranche er på flere måder et udstillingsvindue for de udfordringer, både virksomheder og resten af verden står overfor. Klimaforandringer, miljøproblemer, rovdrift på naturlige ressourcer, affald, fattigdom og social ulighed for blot at nævne nogle af de mest åbenlyse. Tal og fakta om kaffeindustrien taler deres tydelige sprog:

I 2050 vil verdens kaffeproduktion være halveret. Samtidig vil efterspørgslen være mere end fordoblet. De områder, der egner sig til kaffedyrkning, svinder på grund af klimaforandringerne, og de farmere, der skal dyrke planterne, kan ikke tjene nok til at forsørge deres familier. Kaffe er verdens næstmest handlede råvare, kun overgået af olie, og med op til 150 handelsled før bønnerne når forbrugerne, er det forsvindende lidt af overskuddet, der når helt tilbage til farmerne.

Peter Larsen Kaffe og Löfbergs står sammen med resten af kaffebranchen på en mildt sagt brændende platform. Det har til gengæld antændt en brændende ambition. Nemlig at skubbe hele kaffebranchen i en mere bæredygtig retning med det dobbelte formål at sikre kaffe til fremtidige generationer og samtidig sikre ordentlige indtjenings- og levevilkår for de farmere, der dyrker den.

Hvad går til spilde – og hvad kan det bruges til?

Og selvom branchens udfordringer er mange og monumentale, har det åbnet de to virksomheders øjne for endnu flere muligheder. Forretningsmuligheder, vel at mærke. Anført af blandt andre Lars Aaen Thøgersen er Peter Larsen Kaffe og Löfbergs gået ombord i de uudnyttede potentialer ved kaffedyrkning og -produktion. Med FN’s verdensmål som spilleplade og cirkulær økonomi som ramme afdækker kaffevirksomhederne næsten dagligt nye bæredygtige, forretningsmuligheder, og deres tilgang kan mange andre brancher og virksomheder lade sig inspirere af.

“Lidt forenklet sagt har vi analyseret hele vores værdikæde fra farmer til forbruger ud fra devisen: Hvad går til spilde, og hvad kan det bruges til i stedet for? Det har ført til nogle spændende, og til tider skræmmende, opdagelser og erkendelser. For eksempel ved vi nu, at vi udnytter under 1 pct. af kaffeplantens samlede næringsværdi, når vi brygger en kop kaffe. Og da vi hidtil ikke rigtig har brugt planten til andet end det, betyder det jo så, at over 99 pct. går til spilde. Prøv lige at overveje, hvilket kæmpe potentiale, det rummer for os. Vi har en råvare, som vi kan få meget mere ud af,” fortæller Lars Aaen Thøgersen og fortsætter, nærmest med ild i øjnene:

“Vi har også lavet impact-analyser for at få overblik over, hvordan vores virksomhed påvirker miljø og klima, og vi har lavet trend-analyser for at afdække forbrugernes krav og adfærd. Vi har med andre ord kun gjort noget, som alle andre virksomheder også vil kunne gøre. Det handler om at se på, hvad der går til spilde, og hvad det kan bruges til i stedet for,” understreger han.

Under 10 procent af verdens ressourcer bliver genbrugt

Og meget tyder på, at Peter Larsen Kaffe og Löfbergs har fat i den lange ende, for hvis verdens miljø- og klimaudfordringer skal sammenfattes til ét ord, er det netop: Spild, eller affald, hvilket også omfatter CO2, som er et affaldsprodukt af fossile brændsler. Hvert år går der 100 milliarder ton råvarer ind i verdensøkonomien. Heraf bliver knapt 25 procent anvendt til langtidsholdbare ting som bygninger og infrastruktur. Under 10 procent bliver genbrugt eller genanvendt. Resten bliver til … ja, affald, der enten bliver brændt, opbevaret eller efterladt i naturen.

“Vores erklærede mål er, at alt spild relateret til dyrkning, forarbejdning og forbrug af kaffe skal være elimineret i 2030. Alle ressourcer skal udnyttes fuldt ud. Både fordi det er det eneste forsvarlige at stræbe efter af hensyn til miljø og klima, og fordi der er masser af forretning i det for alle led i værdikæden. Vi håber, at den tankegang kan brede sig – også langt ud over vores egen industri,” siger Lars Aaen Thøgersen.

Lars Aaen Thøgersen er personificeringen af, at Peter Larsen Kaffe og Löfbergs mener det alvorligt. I Peter Larsen Kaffe har han titel af udviklings- og kommunikationschef, og sidste år blev han desuden en del af koncernledelsen i Löfbergs, der ejer majoriteten af Peter Larsen Kaffe. Her fik han titel af Chief Innovation and Circular Transformation Officer.

“Det er et klart signal om, at den cirkulære omstilling har absolut topprioritet for os som koncern. Det er også et signal om, at den cirkulære omstilling og bæredygtige kaffeproduktion er selve grundlaget for vores fortsatte eksistens og profitabilitet,” siger han.

Masser af (forretnings-)muligheder

For selvom størstedelen af hans hverdag handler om bæredygtighed, cirkulær transformation og FN’s verdensmål, er Lars Aaen Thøgersen ikke nogen frelst miljøhippie. Han tror fuldt og fast på, at hvis de ting, han har gang i, skal lykkes, skal det drives af forretning.

“Peter Larsen Kaffe og Löfbergs er jo ikke anderledes end alle andre virksomheder. Vi er ikke NGO’er, men forretninger, der skal tjene penge. Og det er præcis derfor, de mange muligheder har en realistisk chance for at blive til virkelighed,” mener han og giver nogle eksempler på de initiativer, som de to virksomheder er en del af:

“Kaffegrums kan bruges til et væld af ting fra næring til nyttehaven over 3D-printmateriale og møbler til mel, kosmetik- og hudplejeprodukter. Kaffebønnernes såkaldte silver skins, en hinde, der svarer til det papirstynde lag under skrællen på et løg, falder af, når bønnerne bliver ristet. De kan bruges i brød og andre fødevarer. Endnu længere tilbage i værdikæden kan kaffeplantens blade, der ellers for det meste bliver brændt som affald, også udnyttes. De indeholder nemlig, ligesom kaffebønnerne, masser af nærings- og smagsstoffer, som kan trækkes ud og bruges til at producere andre drikkevarer. Og i Columbia har man opdaget, at det vand, der bliver brugt til at vaske kaffebønnerne, når de er høstet, indeholder stoffer, som kan gøre nytte i kræftbehandling.”

For Lars Aaen Thøgersen er de få eksempler en tydelig illustration af, at mulighederne bogstaveligt talt er uanede.

“Selvom vi er nået langt i samarbejde med virksomheder i alle mulige brancher, har vi slet ikke afdækket det fulde potentiale for den råvare, som er grundlaget for vores forretning. Men vi fortsætter, for det mener vi, vi har pligt til. Vi kan ikke længere holde til, hverken som virksomhed eller som verden, at smide noget ud, som kan bruges til noget fornuftigt. Alt tæller, og det gælder både på den økonomiske, den miljømæssige og den sociale bundlinje,” mener han.

Hele værdikæden vinder

Den bedre, og i sidste end fulde, udnyttelse af kaffeplanten skal udover at gavne miljøet og klimaet fordoble indtjeningen i hele kaffens værdikæde og gavne alle fra kaffefarmer til forbruger, understreger Lars Aaen Thøgersen. Kaffefarmernes indtjeningspotentiale bliver markant forbedret, når de får mulighed for at sælge ikke blot kaffeplantens bønner, men også bladene og måske andre dele af planten, og forbrugerne får adgang til nye, nyttige og næringsrige produkter. Alle vinder.

Og ifølge Lars Aaen Thøgersen er det netop pointen:

“Det er cirkulær økonomi for fuld skrue. Vi fokuserer ikke alene på at bremse den negative udvikling med ressourcespild og miljøbelastning og dermed gøre mindre skade. Vi forsøger at vende udviklingen og gøre mere gavn ved at skabe nye forretningsmodeller, indtjeningsmuligheder og produkter, der kan gøre gavn gennem hele værdikæden.”

Det er dog ikke ren halleluja og lyse fremtidsudsigter, erkender han. Ét er at få den nye retning for to relativt store virksomheder som Peter Larsen Kaffe og Löfbergs manifesteret internt. Der er stadig masser af “vi plejer” og “vi kan jo ikke bare udvikle, vi skal også sørge for at holde gang i forretningen” at slås med. Kunsten er at nå til den fælles erkendelse, at både drift og udvikling af forretningen skal foregå inden for rammerne af den cirkulære økonomi.

Kan ikke gøre det alene

Og så handler det om samarbejde. Ikke bare internt, men i høj grad også eksternt.

“Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er vi jo kaffevirksomheder. Vi kan hverken lave 3D-printede møbler eller kosmetik af kaffegrums eller bage brød med andre rester fra kaffeproduktionen. Vi er nødt til at samarbejde med andre virksomheder i helt andre brancher, og det gør bare det hele endnu mere lovende. For der er masser af iværksættere og små virksomheder derude med både gode idéer og cirkulær økonomi som omdrejningspunkt. Udfordringen er ofte at få de gode idéer op i en skala, hvor det virkelig for alvor batter noget. Her kommer de store virksomheder ind i billedet. Der er alt for mange virksomheder, og politikere for den sags skyld, der ser på verden og tænker: “Jeg håber bare ikke, det hele bryder sammen, mens jeg er her,” og så sætter de flueben ved et par af verdensmålene, som de på en eller anden måde bidrager til i forvejen. Den tankegang skal vi have gjort op med. Vi skal ikke se på FN’s verdensmål som en tjekliste, der kan lette vores samvittighed, men som en fælles spilleplade med uanede forretningsmuligheder,” mener Lars Aaen Thøgersen.

Lignende blogindlæg