Der er god forretning i nyansatte ledere, der kommer hurtigt om bord og tidligt begynder at præstere på højt niveau i jobbet og virksomheden.

Målet med Hansen Tofts Onboarding program er at accelerere og forstærke en ny leders præstation i jobbet og virksomheden – med fokus på de første 100 dage.

Erfaring fra flere tusinde ansættelser på ledelsesniveau har vist os, at en målrettet onboarding proces kan accelerere og forstærke en ny leders præstation væsentligt. En sidegevinst er, at den usikkerhed, der ofte er forbundet med den første periode i et nyt ansættelsesforhold, reduceres betydeligt.

Vi hæver overliggeren, definerer målene for de første 100 dage og stiller helt skarpt på de elementer, der kan sikre lederen et hurtigt og slagkraftigt gennembrud i jobbet.

Vi understøtter den nye leder via målrettet coaching og sparring med fokus på lederens evnen til at sætte retning, eksekvere, skabe velfungerende samarbejdsrelationer og frigøre energi i organisationen.

Onboarding er en naturlig forlængelse af succesfuld ansættelsesproces, ikke mindst på ledelsesniveau. Læs mere om Executive Search & Selection her.

Vores Onboarding program udspringer bl.a. af vores kompetencer og erfaringer fra Lederudvikling. Læs mere om Lederudvikling her.

2 års garanti
Markedets bedste garanti
på ansættelser – 2 år
Internationalt netværk