Kimen til en succesfuld ansættelse ligger i den kvalitet og indsats, der genereres i hver enkel fase af en strømlinet og gennemprøvet ansættelsesproces.

Vores kunder efterspørger høj kvalitet i ansættelsesprocesserne og flere kvalificerede kandidater at vælge i mellem, hver gang. Det passer os godt, fordi vi ved, at marginale forskelle kan gøre hele forskellen.

Vi søger altid den bedste kandidat i feltet – ikke den letteste eller hurtigste. Og arbejder grundigt og professionelt i hver enkel proces og arbejdsgang. Vi skelner mellem 4 hovedfaser:

Jobanalyse

Vi går tæt på jobbet og virksomheden. Interviewer nøglepersoner, analyserer relevante dokumenter og afdækker konkrete præstationskrav og forventninger, samt ledelsesmæssige, forretningsmæssige og kulturelle forhold med relevans for stillingen. Vi udfordrer for at skærpe jobprofilen.

Tiltrækning

Vi stiller skarpt på målgruppen og drejer på de håndtag, der skal til for at få relevante kandidater i tale. Vores Research-afdeling arbejder med headhunting i klassisk forstand, men er også specialiserede i alle andre relevante tiltrækningsmetoder, herunder CV-databaser og annoncering – online og på print.

Udvælgelse

Vi interviewer og screener kandidaterne – og klæder dem på vedrørende job og virksomhed. De bedst matchende kandidater præsenteres for vores kunde – normalt mellem 3-5. Spidskandidaterne i dette felt udvælges til dybdeinterview og personlighedsanalyse, hvor nuancerede testværktøjer og nøje udvalgte referencer integreres i forløbet. Processen afsluttes med en ansættelsesaftale.

Indkøring

I indkøringsforløbet følger vi ansættelsen til dørs via opfølgning. Vi taler med begge parter og tilsikrer, at ansættelsen lever op til forventningerne, herunder at de ønskede resultater skabes. I vores On-Board proces accelererer vi indkøringen med fokus på de første 100 dage i jobbet. Målet er at få kandidaten op på et højt præstationsniveau langt hurtigere end normalt. Læs mere om vores On-Board proces her.

2 års garanti
Markedets bedste garanti
på ansættelser – 2 år
Internationalt netværk