Vi tilbyder vores kunder markedets bedste garanti på ansættelser – 2 år.

Vi står på mål for vores løsninger og vil gerne tage et betydeligt medansvar for, at vores kandidat får succes i stillingen og virksomheden.

Vi kan gøre det, fordi vores træfsikkerhed er usædvanlig høj. Grundlagt på indsigt i vores kunders forretning, kvalitet i vores ansættelsesprocesser og høj faglig kompetence hos vores konsulenter og researchere.

Garantien træder i kraft, hvis den anbefalede kandidat opsiges eller opsiger sin stilling.

Garantien dækker i 2 år. I år 1 betales ikke honorar. I år 2 betales 50% af det oprindelige honorar. Direkte omkostninger viderefaktureres på sædvanlig vis.

Garantien er naturligvis betinget af, at Hansen Toft A/S deltager i opfølgningssamtaler samt at ansættelsesophøret ikke kan henføres til betydelige ændringer i jobindholdet eller præstationsvilkårene.

Udover garantien har vi hos Hansen Toft A/S en off-limit policy. Vores nuværende off-limit policy betyder, at vi – efter afslutningen af en Search & Selection opgave –  forpligter os til, i en periode på 1 år (gældende fra ansættelsestidspunktet), ikke at searche dvs. henvende os aktivt til ledere/medarbejdere hos vores kunder.  Hvis en leder/medarbejder selv aktivt reflekterer og søger på en opslået stillingsannonce, gælder vores off-limit policy ikke.

 

2 års garanti
Markedets bedste garanti
på ansættelser – 2 år
Internationalt netværk