Alle topledere har fra tid til anden brug for friske øjne på de problemstillinger, der fylder mest i hverdagen – forretningen, ledelsesopgaven eller måske karrieren.

Som coach og sparringspartner for topledere er det vores opgave at bidrage med nye vinkler på de konkrete udfordringer, lederen står med.

Det kan ske som planlagte møder over en afgrænset periode, som faste kvartalsvise- eller halvårlige møder eller løbende – som en integreret del af samarbejdet – sideløbende med andre opgaver.

Omdrejningspunktet er toplederens behov i den aktuelle situation. Sidegevinsten er, at den lære- og udviklingsproces, der permanent er i gang hos de fleste topledere, forstærkes og accelereres.

Et Executive Coaching & Sparringsforløb løber typisk over 6-12 måneder med møder hver 2.-4. uge. Udgangspunktet er forretningen, strategien og ledelsespræstationen.

Vores rolle som coach og sparringspartner for topledere hænger nøje sammen med andre dele af vores forretning. Læs eksempelvis om Strategiudvikling her eller Organisationsudvikling her.

2 års garanti
Markedets bedste garanti
på ansættelser – 2 år
Internationalt netværk