Udgangspunktet for Hansen Tofts Management Assessment program er bestyrelsens resultatkrav til direktionen/lederteamet.

Management Assessment kræver en dyb forståelse af virksomhedens forretningsmæssige og organisatoriske problemstillinger – kombineret med en tilsvarende indsigt i management teamets personligheder, kompetencer og indbyrdes dynamikker.

Målet er at skabe et højtydende management team, der evner at udvikle – og ikke mindst eksekvere og realisere – strategi og målsætninger.

Det handler dels om den rigtige sammensætning af teamet og dels om at løfte teamets præstation på forretningskritiske områder.

Vi går tæt på sammenhængen mellem strategi og mål – og de deraf afledte præstationskrav til management teamet, de individuelle ledere og organisationen.

Vi går tæt på management teamets evne til at sætte retning, eksekvere, skabe velfungerende samarbejdsrelationer og frigøre energi i organisationen.

Vi går tæt på de individuelle ledere og deres respektive ansvarsområder, herunder hver enkelt leders personlighed og potentiale – set i forhold til de performancekrav, de møder.

Vi præsenterer relevante konklusioner med konkrete, underbyggede anbefalinger om lederteamets sammensætning og udviklingspotentiale – koblet direkte til ejerkredsens/bestyrelsens forventninger og resultatkrav.

2 års garanti
Markedets bedste garanti
på ansættelser – 2 år
Internationalt netværk