CFO

CM Biomass
København

CM Biomass

CM Biomass A/S er en førende uafhængig leverandør af træpiller og andre biomasse-produkter, der i dag primært benyttes i energisektoren i Europa. CM Biomass er i dag et vigtigt bindeled mellem producenter i Nordamerika og Østeuropa og kunder i primært Vesteuropa, hvor virksomheden er en væsentlig aktør i den grønne omstilling væk fra fossile brændstoffer.

CM Biomass blev grundlagt i 2009 og har siden starten primært opereret på spotmarkedet. Der er dog kommet et øget fokus på langsigtede kontrakter med større forsyningsselskaber – typisk 2-5-årige kontrakter. Og virksomheden er bl.a. derfor også naturligt begyndt at investere i egenproduktion af træpiller i USA – for nuværende er tre JV produktions-sites i drift, tre sites under etablering og med yderligere akkvisitioner og nyetableringer undervejs.

CM Biomass blev grundlagt i 2009 på baggrund af EU's øgede efterspørgsel efter bæredygtige grønne energiløsninger og EU's RED 2020-mål. Virksomheden omsætter i dag for over 3 mia., og det forventes at virksomheden fortsat kan fastholde en CAGR på +30 % fremadrettet.
I dag beskæftiger CM Biomass omkring 60 dedikerede fagfolk i Rusland, Letland, Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Italien, Vietnam og USA.

USTC Group købte 60 % af CM Biomass i 2021. De resterende 40 % ejes af stiftende familie og centrale topledere i CM Biomass. Som et led i den nye organisationsstruktur for CM Biomass søges:

CFO

Kan du opbygge en moderne finansfunktion med fokus på forretningen i en international succesvirksomhed?

Du får reference til CEO i CM Biomass og vil indgå i management teamet. Stillingen er nyoprettet som et led i den nye ejerkonstellation. CM Biomass trækker p.t. på den fælles økonomifunktion i Copenhagen Merchants Group og ønsket er at funktionen etableres selvstændigt. En del af opgaven bliver således sammen med CFO ´en i hhv. Copenhagen Merchants Group og CFO’en i USTC at finde en hensigtsmæssig form og timing for etablering af særskilt økonomifunktion; alt sammen i takt med den fortsatte organiske og akkvisitive vækst i CM Biomass.

Du skal sætte rammen og strukturen for funktionen og skal over tid opbygge en moderne og effektiv økonomi- og finansfunktion i CM Biomass. Stillingen og funktionen er nyoprettet og du skal indledningsvis være indstillet på, at være hands on med opgaven og vil med støtte fra økonomifunktionen i Copenhagen Merchants skulle support CEO og Management teamet i CM Biomass med relevant rapportering og solide økonomiske analyser m.m. i hverdagen. I takt med behovet skal du sætte teamet og organisationen samt sikre effektive systemer og processer, videreetablere og udvikle solide forretningsgang m.m., så funktionen er skalerbar og klar til den planlagte vækst.

Som potentiel CFO i CM Biomass har du helt styr på de traditionelle opgaver, der løses i en økonomi- og finansfunktion og du sætter en ære i at levere korrekte og rettidige budgetter, månedsluk, årsrapportering m.m. Samtidig ser du det som en kerneopgave at støtte forretningen med analyser, værktøjer og support, som er med til at skabe indsigt og bidrage til driften og ikke mindst den yderligere udvikling af forretningen.

Personligt er du pragmatisk, analytisk, struktureret og udadvendt og du trives i en uformel og tempofyldt hverdag. Du er desuden stærk til at samarbejde på alle niveauer i en organisation med mange stakeholders, præget af et stærkt kommercielt miljø med højt til loftet og korte beslutningsveje.
Du har en videregående teoretisk uddannelse som cand.merc. fir, cand.merc.aud., cand.oecon. eller lignende og du sidder i dag som CFO i en division eller et selvstændigt forretningsområde - alternativt som Finance Director, Head of Business Controlling eller Chef Controller. Din erfaring er fra en international produktions-, handels- eller transport & logistik virksomhed med en bred værdikæde, hvor du har skabt synlige resultater inden for dit ansvarsområde.

CM Biomass er inde i en rivende udvikling og som ny CFO kommer du med på rejse og udvikling i en uformel virksomhed med højt til loftet og hvor der er store ambitioner om, at realisere stærke kommercielle resultater og samtidig bidrage til den globale grønne dagsorden. Det sker via fokus på de internationale og de i EU øgede krav til bæredygtige grønne energiløsninger i henhold til EU´s RED 2020 – mål.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Research Consultant Marianne Fink Stidsen på telefon 2931 2465, dog først fra uge 43. 

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger