Økonomi- og administrationschef

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier , Herning

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier er en stor uddannelsesinstitution, som udbyder gymnasiale uddannelser, tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser, kurser og 10. klasse.
Visse uddannelser varetager Herningsholm på nationalt niveau, andre på lokalt eller regionalt niveau.
Herningsholm har opnået sin nuværende form gennem flere fusioner i de seneste ca. 15 år. Strukturen er velfungerende, elevtallet er stigende, og ambitionerne er høje.
Der er ca. 2.500 årsstuderende og godt 400 medarbejdere.
Læs mere på www.herningsholm.dk

Økonomi- og administrationschef

Som medlem af den øverste ledelse og med reference til Herningsholms direktør får du det overordnede ansvar for de administrative forhold vedrørende økonomi, kundecenter, kantiner og receptioner.
Din primære funktion er som økonomichef, hvor du er leder for ledere. Du leder en løn- og personaleafdeling (en leder + tre medarbejdere) og en regnskabsafdeling (en leder + fem medarbejdere). Du har desuden ansvar for catering (kantine), som har sin egen afdelingsleder og ca. 30 ansatte og for kundecenteret, der med egen leder og ca. 10 ansatte varetager elevadministrationen for de ca. 10.000 unge og voksne, der årligt - i kortere og længere forløb - modtager undervisning på Herningsholm. Økonomi- og administrationschefen er som ledergruppemedlem en del af Herningsholms strategiske ledelse.

Opgaverne som økonomichef omfatter primært:

•    budgetlægning og -revision
•    periode- og årsregnskaber
•    likviditetsstyring
•    udarbejdelse af kalkulationer og scenariebeskrivelser. Du er med til at kvalificere beslutningerne og kommer med dine anbefalinger på baggrund af analyserne
•    løbende validering af tallene og sparring herom - blandt andet i samarbejde med chefer og afdelingsledere
•    ledelse af egne afdelinger og medvirken til den overordnede ledelse af organisation. Den løbende udvikling af procedurerne er en væsentlig del af ansvarsområdet

Stillingen medfører desuden kontakt til eksterne instanser (revision, banker/kreditforening, ministerier) og til en række kolleger på de forskellige uddannelser.
Relationsskabende leder med sans for kvalitet i løsningerne

Den rette kandidat har en solid baggrund inden for regnskab og økonomistyring. Du er vant til at lede en økonomifunktion i en kompleks virksomhed. Har du allerede erfaring fra en uddannelsesinstitution er det naturligvis en fordel, men din baggrund kan også være fra kommune, region, anden offentlig institution eller et privat selskab med en vis kompleksitet. Under alle omstændigheder skal du trives med at være i en politisk styret organisation, og du skal have mod på at sætte dig ind i de aktuelle styringsmekanismer.
Du har naturligt flair for IT og er god til at håndtere de værktøjer, som understøtter en moderne økonomifunktion.
Som leder formår du at samle og udvikle dit team. Du tror på dialogbaseret ledelse, og du formår at skabe konstruktive relationer til såvel medarbejderne som dine mange øvrige kolleger og samarbejdspartnere.
Endelig motiveres du af bredden i stillingen og muligheden for at understøtte Herningsholms videre udvikling.
Faglig dybde og indflydelse

Stillingen giver dig udstrakt ansvar og frihed. Du får en central rolle i udviklingen af Herningsholm, og du får rig mulighed for at udvikle både din faglighed og dit lederskab. 
Kulturen er præget af professionel stolthed og af ambitionen om at styrke uddannelsestilbuddene i Danmark.
Der er tale om en fuldtidsstilling, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for området.
________________________________________________________________________________________________________

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Research Consultant Karin Granstrøm på 2064 1245. 

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.
Ansøgningsfrist: den 6. oktober 2019

Log ind eller opret bruger for at søge stillingen

Når du er logget ind eller har oprettet en bruger, søger du stillingen via “Søg stilling” nederst på annoncen.