Projektchef med teknisk baggrund/interesse

Samtank A/S , Aarhus

Samtank A/S

Samtank A/S er et lagerselskab for flydende produkter med speciale inden for olie- og benzinprodukter. Virksomheden sørger for losning/lastning af skibe, oplagrer i tanke og stiller udleveringsfaciliteter til rådighed for kunderne. 

Samtank A/S har 8 tankanlæg i 4 byer - Aarhus, Aalborg, Fredericia og København, som tilsammen håndterer ca. 40% af det danske benzinmarked og ca. 30% af det totale oliemarked i Danmark.

Samtank A/S er i højrisikogruppen i forhold til brand- og eksplosionsfarer, og arbejder derfor tæt sammen med myndighederne omkring sikkerhed, miljø og kvalitet. Virksomheden har bl.a. opbygget et kvalitetssystem efter ISO-9001.

Samtank A/S har hovedkontor i Aarhus og beskæftiger i alt ca. 30 medarbejdere. Virksomheden er ejet af YX Danmark A/S og OK a.m.b.a.

Projektchef med teknisk baggrund/interesse


Spændende forandringsledelsesopgave i en dynamisk virksomhed med kort vej fra ide til handling. Du helhedsplanlægger og skaber struktur samt driver projekter og opbygger over tid en projektmodel med fokus på prioritering og kompetencer. 

Vores kunde, Samtank A/S, er på en spændende rejse fra en procedureorienteret tilgang, hvor praktik, teknik, detaljen og ad hoc opgaveløsning er i fokus til en kompetencebaseret tilgang, hvor det overordnede mål, planlægning, prioritering og den rette person til den konkrete opgave fremadrettet skal være udgangspunktet. Virksomheden ønsker derfor at styrke projekt/teknisk afdeling med ansættelse af en ambitiøs projektchef. 

Hovedopgaven bliver dels at kortlægge og helhedsplanlægge projekt/teknisk område, herunder udarbejde en langsigtet investeringsplan samt dels i arbejdet med helhedsplanlægning at sikre en prioriteringsstrategi af igangværende projekter og projektpipelinen. Ligeledes skal projektchefen over tid opbygge en projektmodel, sikre effektiv projektstyring og få skabt struktur på processer og arbejdsgange.

Med reference til adm. direktør får du det overordnede ansvar for projekter, kvalitet, sikkerhed og myndighedsgodkendelser. Du får ledelsesansvar for tre kompetente medarbejdere – to projektingeniører og en driftschef, som sammen med fire driftsledere – en på hver lokation – hovedsageligt varetager de operationelle opgaver inden for projekt/teknisk område, hvor bl.a. myndighedskontakt og samarbejde med eksterne interessenter fylder en del af deres hverdag. 

Du får ligeledes en vigtig opgave i at skabe et forum, hvor der sikres vidensdeling på tværs i organisationen omkring projekter og tekniske løsninger samt efterfølgende at sikre opsamling og implementering af relevante løsninger. Du deltager i bestyrelsesmøder efter behov og er en del af ledergruppen samt sidder i diverse foreninger/fora, ligesom du driver og er tovholder på interne kvalitetsmøder.

Din succes afhænger af din evne til at udtænke/designe strategi og planer samt ikke mindst at formå at implementere planerne i en praktisk orienteret kultur. Derfor evner du kombinationen mellem at arbejde i ”helikopteren” med udvikling, struktur og prioritering og samtidig have fingeren på pulsen i organisationen. For at skabe værdi i virksomheden skal du grundlæggende være synlig og evne at blive en naturlig, integreret del af hverdagen.

Du har solid erfaring fra en projektchef-, projektleder-, afdelingsleder- eller en teknisk lederstilling fra en virksomhed, hvor der er høje krav til myndighedssamarbejde, kvalitet og sikkerhed. Du kunne fx sidde i olie-, gas-, off-shore-industrien eller den kemiske industri. Alternativt i energibranchen, hos rådgivende ingeniører med tankanlægsafdelinger eller du kunne arbejde i forsyningsbranchen eller i en projektvirksomhed med høj grad af dokumentation. Du har erfaring med at drive og styre projekter samt erfaring med ledelse, eller du har interesse/nysgerrighed herfor. Du har en videregående uddannelse som fx ingeniør, og du taler og skriver dansk og engelsk. 

Som person har du et godt overblik og abstraktionsniveau, og du er struktureret og analytisk. Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og du møder folk i øjenhøjde og kommunikerer i et klart og ligefremt sprog. Som leder er du udfordrende og lyttende samt evner at gå forrest og få medarbejderne med dig i en forandringsproces. Du er positiv, vedholdende og har et stort personligt drive, hvor du formår at være hands-on og komme i mål med dine opgaver. Du er resultatorienteret og ambitiøs på egne og andres vegne.

Du tilbydes en central rolle og et alsidigt job med afgørende betydning for virksomhedens fremtidige udvikling. Du arbejder tæt sammen med den administrerende direktør og ejerne omkring investeringer og strategi. Ansættelsesvilkår forhandles på et konkurrencedygtigt niveau.Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Søren Vestergaard Holm på 2042 1665 eller svh@hansentoft.dk.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Annoncen genindrykkes løbende på diverse jobportaler. Dette er udelukkende udtryk for, at rekrutteringsprocessen ikke er afsluttet, og ikke at den er startet forfra.


Log ind eller opret bruger for at søge stillingen

Er det første gang, du registrerer dit CV, opretter du en ny bruger: ”Opret bruger”.

Har du glemt dit login, brug: ”Glemt kodeord?”, hvorefter du vil modtage et link til at nulstille dine loginoplysninger.

OBS! Når du er logget ind eller har oprettet en bruger, søger du stillingen via "Søg stilling" nederst på annoncen. Herefter får du en bekræftelse på modtagelse vist på skærmen.