Afdelingsleder Økonomi

Energinet
Fredericia

Energinet

Energinet-koncernen varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. 

Koncernøkonomi og Business Support understøtter koncernen og koncernens datterselskaber med ydelser inden for økonomi, indkøb, compliance, regnskab og Facility Service. 

Kulturen i Energinet hænger tæt sammen med det samfundsansvar, som man har, der arbejdes aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. 

Ved at vise vejen for grøn omstilling kan Energinet være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at man evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i kulturen.

Se mere på www.energinet.dk 
 

Afdelingsleder i Økonomistyring

Involverende og empatisk people manager

Du bliver ansvarlig for en afdeling på 11 meget engagerede og kompetente medarbejdere på lokationerne i Erritsø og Ballerup, hvis opgave det er at agere økonomisk sparringspartner for ledelsen i Energinet.
Derudover bliver du en del af en 5-personers ledergruppe i Økonomistyringsfunktionen.

Dine nøgleopgaver bliver at
  • medarbejderne oplever en involverende og inspirerende chef, der får det bedste frem i den enkelte, og at de trives i en travl hverdag
  • sætte retningslinjerne for afdelingens samarbejde med de funktioner, man supporterer
  • sikre de rette kompetencer, fagligt såvel som menneskeligt, er til stede i afdelingen
  • sikre nødvendige forandringer, og dem er der mange af, implementeres i tæt dialog med medarbejderne og samarbejdspartnere
  • sparre med medarbejderne om at levere business controlling og partnering på tværs af Energinets organisation
  • sikre godt samarbejdsrum mellem afdelingen og afdelingens samarbejdspartnere
  • bidrage til en sammenhængende og værdiskabende økonomistyring i koncernens HQ-enheder
  • sikre sammenhæng mellem god styring og den agile arbejdsform
  • supportere medarbejderne i at lave beslutningsoplæg til koncernledelsen/direktionen
  • bidrage til, at samarbejdet i økonomifunktionen er så optimalt som muligt.
Din baggrund
Du har en videregående uddannelse, sandsynligvis på Master-niveau inden for business, regnskab, organisation, økonomi eller lignende.

Derudover har du gennem nogle år opnået erfaring med ledelse af en række medarbejdere og ved, at mål alene opnås gennem tæt samarbejde og hands-on ledelse.

Måske har du også erfaring med at arbejde i en reguleret virksomhed indenfor energisektoren eller infrastruktur, en kommune, centraladministrationen eller et ministerie, hvor der er mere end en bundlinje.

En spændende ledelsesopgave i en virksomhed, der gør en forskel

Energinets rolle i den grønne omstilling er enorm, hvilket også afspejles i den entusiasme, der kendetegner alle medarbejdere. 

Kulturen i Energinet er baseret på mangfoldighed, evnen til at se problemstillinger fra mange vinkler, på at lytte, involvere sig og dele viden. Med afsæt i værdierne ”mod” og ”tillid” - lægges der vægt på hele tiden at udvikle såvel organisation som mennesker.

Samtidig stiller strategien krav til, at alle medarbejdere er meget forandringsparate, og at de formår at arbejde tæt sammen. Det er der, hvor dine indsatser er af afgørende betydning.

Din rolle bliver at sikre, at dine medarbejdere har motivation, plads og værktøjer til at bidrage til ovenstående og få de bedst tænkelige muligheder for at præstere optimalt i et job, hvor faglighed og trivsel går hånd i hånd.


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Partner Steen Skovgaard på tlf. 2972 0906.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.
 

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger