Senior Finance Business Partner

Energinet
Fredericia

Energinet

Energinet-koncernen varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. 

Koncernøkonomi og Business Support understøtter koncernen og koncernens datterselskaber med ydelser inden for økonomi, indkøb, compliance, regnskab og Facility Service. 

Kulturen i Energinet hænger tæt sammen med det samfundsansvar, som man har, der arbejdes aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. 

Ved at vise vejen for grøn omstilling kan Energinet være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at man evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i kulturen.

Se mere på www.energinet.dk

Lead Finance Business Partner

Inspirerende og stærk samarbejdspartner

Din overordnede opgave bliver at agere som en kompetent og værdiskabende sparringspartner for ledelsen i afdelingen for Tech og Innovation.
Du kommer til at spille en central rolle i at sikre, at TI-direktøren får det bedst mulige økonomiske overblik, så denne kan træffe beslutninger baseret på de rigtige informationer.
Du skal sikre, at analyser, processer og budgetter lever op til de generelle krav, der er i Energinet, hvad angår gennemskuelighed, kvalitet og tid.

Dine nøgleopgaver bliver:
  • Levere og drive den økonomiske planlægningsproces, analyse og resultatstyring.
  • Økonomisk modellering af business cases og langsigtet økonomisk planlægning af Tech & Innovation.
  • Bidrage til en sammenhængende og værdiskabende økonomistyring af IT-området.
  • Undersøge økonomiske tendenser, analysere interne operationer og identificere områder for omprioritering og procesforbedring.
  • Sikre sammenhæng mellem god styring og den agile arbejdsform.
  • Lave beslutningsoplæg til koncernledelsen/direktionen.
Din baggrund
Du kommer med flere års erfaring fra en tilsvarende stilling alternativt fra en rolle som økonomisk konsulent eller seniorcontroller.
Måske har du også erfaring med at arbejde i en reguleret virksomhed indenfor energisektoren eller infrastruktur, en kommune, centraladministrationen eller et ministerie, hvor der er mere end en bundlinje.

Et krævende job i en virksomhed, der gør en forskel
Energinets rolle i den grønne omstilling er enorm, hvilket også afspejles i den entusiasme, der kendetegner alle medarbejdere. 

Kulturen i Energinet er baseret på mangfoldighed, evnen til at se problemstillinger fra mange vinkler, på at lytte, involvere sig og dele viden. Med afsæt i værdierne ”mod” og ”tillid” - lægges der vægt på hele tiden at udvikle såvel organisation som mennesker.

Samtidig stiller strategien krav til, at alle medarbejdere er meget forandringsparate, og at de formår at arbejde tæt sammen. Det er der, hvor dine indsatser er af afgørende betydning.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Partner Steen Skovgaard på tlf. 2972 0906.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger