Teamchef - miljørådgivning

Geo
Brabrand

Geo

Geo er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der tilbyder Danmarks mest omfattende ekspertise inden for jord og vand, herunder miljø, grundvand og geoteknik på land og offshore. Virksomheden leverer komplet rådgivning – inkl. felt- og laboratorieundersøgelser, design og projektering, kontroller og tilsyn samt kvalificeret dokumentation. Geo løser selv de mest komplekse opgaver inden for byggeri, anlæg, industri, energi- og vandforsyning. Geo er drevet af en privat, erhvervsdrivende fond, hvorfor overskuddet ofte investeres i virksomheden. Der er ansat ca. 230 medarbejdere i hhv. København og Aarhus, hvilket gør virksomheden til et sted, der er mindre end de store, men store nok til at have et meget stærkt fagligt miljø.

Teamchef - miljørådgivning

Vil du have en ledende rolle hos et fagligt fyrtårn i branchen? Du får ansvaret for Geo’s miljøteam i Aarhus, som ønsker yderligere vækst ud fra et solidt fundament.

Teamledelse og kundedialog
Som teamchef refererer du til afdelingslederen og du får et udvidet ansvar i forhold til den normale projektlederrolle. Du står i spidsen for teamet, varetager den daglige ledelse og opgavefordeling samt bidrager til trivsel. Du er en stor del af salgsindsatsen, og du er med til at tegne virksomheden udadtil på miljøområdet. Endvidere har du dine egne opgaver som projektleder, hvorved du bevarer den faglige føling. Dine opgaver bliver i grove træk:

  • Eget sagsrelateret arbejde, herunder projektledelse, kvalitetssikring mv.
  • Salg og tilbud, herunder medvirke i det opsøgende arbejde efter nye muligheder.
  • Fordele opgaver i forhold til kompetencer, interesser og arbejdsbyrde.
  • Give medarbejderne sparring på opgaver, tilbud mv.
  • Udvikle teamet ift. kompetencer, forretningsforståelse, processer mv.
  • Deltage i budgetprocesser og strategiarbejde som en del af ledelsen.


Solid rådgivererfaring og kommerciel tæft
Du har en baggrund som ingeniør samt en relevant erfaring inden for miljøområdet. Du har solid erfaring fra en rådgivervirksomhed, herunder kommerciel erfaring med kundedialog, tilbud og salgsarbejde. Helt ideelt har du viden om jordforurening samt ledelseserfaring, men det er ikke ubetingede krav.
Som person har du et kommercielt mindset, du er relations skabende og du har en naturlig interesse for forretningsmæssig udvikling. Du foretrækker den åbne dialog og du er god til at sætte dig i medarbejdernes sted. Samtidigt er du tydelig og kan sige både til og fra, hvorved du bidrager til klare rammer.

Du får en lederrolle hos en faglig markedsleder og styrer selv din egen arbejdsdag
Du får i denne stilling stor indflydelse på miljøteamets udvikling i Aarhus. Der er allerede et stærkt og robust fundament at bygge videre på, bl.a. i kraft af langvarige rammeaftaler med regionen.

Geo har et højt kvalitetsmæssigt niveau, og er en af de aktører som ”tegner” branchen. Virksomheden er drevet af en selvejende fond, hvilket muliggør langsigtet værdiskabelse. Du får stor fleksibilitet i din hverdag, med mulighed for hjemmearbejdsdage, afspadsering og overtidsbetaling.Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Kathrine Simonia Bossen Asp på 2084 3698.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger