Sales Manager/KAM

IBKA A/S
Syddanmark

IBKA A/S

IBKA udfører specialiseret industriel rengøring i form af højtryksrensning af procesudstyr, rørledninger og tanke samt sugning af alle former for fast og flydende affald på kraftvarmeværker, raffinaderier og andre større industrivirksomheder i Nordeuropa. IBKA anvender de højeste standarder inden for kvalitet, arbejdsmiljø, miljø og sikkerhed i jobafviklingen, herunder ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

IBKA A/S beskæftiger i dag 50 medarbejdere. IBKA A/S er ejet af Norsk Gjenvinning AS og har kontorer i Vordingborg og Thorning.

Sales Manager/KAM

Markedsudvikling i Tyskland
IBKA A/S er en økonomisk stærk og international virksomhed, der tilbyder sine services til en lang række krævende kunder i Nordeuropa. Til at opbygge den tyske efterspørgsel søges en teknisk velfunderet og vedholdende salgspersonlighed, som med reference til den adm. direktør bliver ansvarlig for at skabe det markedsmæssige gennembrud i Tyskland.

Du bliver ansvarlig for såvel det opsøgende og gennemførende salg til nye kundemuligheder som opfølgning af etablerede kunder. Du får dit eget salgs- og omkostningsbudget og indgår i salgsteamet med kolleger i DK, N, S og UK. Kunderne befinder sig i forskellige brancher, men er stærkest repræsenteret på raffinaderier og industri f.eks. inden for farmaceutisk- og fødevareproduktion, hvor ydelser inden for kemisk rengøring eller no-entry tank rengøring er efterspurgt. IBKA tilbyder en bedre driftsøkonomisk løsning pga. anvendelse af automatiserede processer, affaldssortering og kortere driftsstop.

For at være i stand til at løse opgaven har du har erfaring med internationalt salg – herunder gerne erfaring med account management inden for salg og rådgivning af tekniske løsninger eller services/facility management. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men da du henvender dig til kundernes tekniske organisation, vil det være en fordel at du evner at navigere både teknisk og kommercielt.

Du har en entreprenant og energisk personlighed, er dygtig til at skabe relationer og kan arbejde både strategisk og hands-on. Du er samarbejdsorienteret, konstruktiv i din problemløsning, selvstændig og vedholdende. I dagligdagen skal man være selvmotiverende, da det forudsættes, at du har bopæl tættere på det primære eksportmarked f.eks. i Syddanmark. Du taler og skriver som minimum tysk og dansk på forhandlingsniveau.

Koncernen har en flad ledelsesstruktur. Der er kort vej fra tanke til handling, hurtige beslutningsgange og en uformel tone og tilgang. Du vil få særdeles stor handlefrihed og indflydelse på din dagligdag.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Mads Hansen på 2628 7405.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger