CFO

KMC
Brande

KMC

KMC udvikler, producerer og sælger kartoffelbaserede ingredienser til ca. 90 lande over hele verden. Dette håndteres gennem distributører samt egne salgsselskaber/repræsentationer i England, Tyskland, Kina, Thailand og UAE.

Virksomheden har ca. 240 medarbejdere og omsætter for DKK +2 mia.
KMC er 100 % ejet af ca. 800 danske kartoffelavlere igennem to ejerfabrikker. Den avlerejede struktur giver fuld kontrol over hele værdikæden med en garanteret forsyning af kvalitetskontrollerede råvarer med nøje dokumenteret herkomst.

Læs mere på www.kmc.dk

CFO

Bred og udviklingsorienteret CFO-rolle i international vækstvirksomhed

KMC er på en spændende rejse, hvor der forventes høj vækst de kommende år – primært drevet af den grønne og plantebaserede dagsorden og deraf afledt høj og stigende efterspørgsel på kartoffelbaserede ingredienser. Virksomheden er i god gænge, og for at bevare denne position i et foranderligt og komplekst marked søges en forretnings- og udviklingsorienteret CFO, der har strategisk tyngde til at fremtidssikre økonomifunktionen yderligere.
Med reference til CEO får du ansvaret for Finance & Accounting, Controlling og IT. I direkte reference får du to dygtige ledere, hhv. en Økonomichef og en IT-chef. Der er i alt 15 medarbejdere i de to funktioner.

Hovedopgaver:
  • Daglig ledelse og motivation af ledere og medarbejde i Økonomi og IT
  • Være en strategisk forretningspartner til CEO og den øvrige ledelse, herunder deltage i strategiudarbejdelse og opfølgning på valgte strategispor
  • Løbende tilvejebringe risikoanalyser og beslutningsgrundlag til ledelse og bestyrelse for at være på forkant med taktiske og strategiske beslutninger
  • Rapportere til bestyrelse og deltage i bestyrelsesmøder, herunder videreprofessionalisere bestyrelsesrapportering, f.eks. månedsrapportering (hastighed og kvalitet)
  • Tæt løbende dialog og koordinering mellem ejerfabrikkerne med fokus på at styrke samarbejdet på tværs i gruppen
  • I tæt samarbejde med økonomichefen skal controlling-funktion videreudvikles, så linjeledernes beslutningsgrundlag i højere grad understøttes.
  • Sikre at IT understøtter forretningsstrategien, herunder i samarbejde med IT-chef udarbejde en bæredygtig og forretningsorienteret IT-strategi.
  • I tæt samarbejde med økonomichefen sikre en cost-effektiv økonomifunktion ift. digitalisering, procesoptimering etc.

Forretningsorienteret, jordnær CFO med bred erfaring
Du har solid ledererfaring og kommer fra en bred CFO-funktion, så du tidligere har haft ledelse af både Finance, Accounting, Controlling og IT. Du har erfaring med at forberede og deltage i bestyrelsesmøder samt med at være en naturlig del af den daglige forretningsledelse. Ideelt er din erfaring erhvervet i en produktionsvirksomhed.

Du har desuden erfaring med at udarbejde og eksekvere ambitiøse IT-strategier med fokus på digitalisering og automatisering af manuelle processer. Du har en økonomisk videregående uddannelse og stærke it- og systemkundskaber. Du taler og skriver flydende dansk og engelsk.

Du har gode lederegenskaber, og som person er du tydelig i din kommunikation og har en positiv og ukompliceret tilgang, så du får folk med dig. Du er analytisk stærk, men du er også handlekraftig og får flyttet og afsluttet opgaverne. Du har faglige ambitioner på egne og virksomhedens vegne, og din arbejdsstil er udviklings- og løsningsorienteret. Du er kendt for at nå dine mål.

Du tilbydes et job i en velkonsolideret international virksomhed med stolte traditioner, hvor der lægges vægt på ansvarlighed, ordentlighed og ærlighed i samarbejdet. Du bliver en af nøglepersonerne i forhold til virksomhedens fortsatte udvikling og får stor indflydelse på din egen hverdag.

Ansættelsesvilkårene forhandles individuelt på et konkurrencedygtigt niveau, der modsvarer dine kvalifikationer og jobbets krav.Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Research Consultant Marianne Fink Stidsen på tlf. 2931 2465

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger