Økonomichef

AKD - en del af KMC
Brande

AKD - en del af KMC

Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark (AKD) er et nyt fællesskab, som blev dannet i 2022 som en fusion mellem AKM og AKS, som tilsammen har drevet andelsvirksomhed i mere end 195 år. De to stivelsesfabrikker i hhv. Brande og Toftlund er ejet af ca. 500 andelshavere, og virksomheden beskæftiger samlet ca. 75 medarbejdere og omsætter for ca. 820 mio. kr. KMC i Brande, som produktudvikler og sælger kartoffelbaserede ingredienser, er AKDs eneste kunde. AKD ejer 56% af KMC.

AKD producerer kartoffelbaserede ingredienser, der eksporteres til det globale fødevaremarked, ligesom stivelseskartoflen er råvare for produktion af foder, gødning og biogas, og AKD anvender og recirkulerer alle dele af kartoflen.

Læs mere på akddanmark.dk

Økonomichef

Ansvar for økonomi og administration i en af ejerfabrikkerne bag KMC. En solid og velindtjenende fabrik med produktion af plantebaserede produkter.

AKD (Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark), der er en af ejerfabrikkerne bag KMC, er på en spændende rejse, hvor der forventes høj vækst de kommende år – primært drevet af den grønne og plantebaserede dagsorden og deraf afledt høj og stigende efterspørgsel på kartoffelbaserede ingredienser. Virksomheden er i god gænge, og for at bevare denne position har den administrerende direktør brug for en dygtig lederkollega til at udvikle, drive og fremtidssikre økonomifunktionen yderligere.

Stillingen er nyoprettet, og der søges en alsidig økonomichef, som har økonomi- og regnskabsværktøjskassen i orden samt en personlighed, der kan omsætte det til god ledelse, sikker regnskabsudarbejdelse og solid økonomistyring.

Med reference til den administrerende direktør får du ansvaret for økonomi og administration, og du bliver leder for seks dygtige medarbejdere, som er placeret både i Brande og i Toftlund. Brande er HQ, hvor størstedelen af din arbejdstid bruges, men du vil også have din ugentlige gang i Toftlund. Det bliver din hovedopgave at udvikle en proaktiv og forretningsorienteret økonomi- og regnskabsfunktion, som på bedst mulig vis understøtter forretningen.

Bredt job med stor indflydelse
Opgaverne er alsidige, lige fra traditionelle økonomi- og regnskabsdiscipliner til mere udviklingsprægede opgaver, bl.a.:
  • Regnskab, rapportering og business controlling (performance)
  • Fokus på procesoptimering af økonomifunktionen og den generelle administration, herunder sikre cost-effektivitet bl.a. ift. digitalisering.
  • Samarbejde på tværs i organisationen, herunder være med til at sikre en værdiskabende sammenlægning af de to kulturer
  • Deltage i bestyrelsesmøder og udarbejdelse af bestyrelsesdokumenter og øvrigt relevant materiale
  • Finansiering og risikovurdering
  • I tæt og løbende samarbejde med KMC og AKK (medejer af KMC) at følge op på regnskaber i forhold til nøgletal og beregninger
  • Investeringsplanlægning, f.eks. bygnings- og maskininvesteringer og energiinvesteringer
  • IT/GDPR ansvarlig
  • Kontakt til revisor, bank, advokat, forsikring og andre relevante samarbejdspartnere.
Det er helt afgørende for at få succes i jobbet, at du er stærk i det basale regnskab og trives godt med at være hands-on på opgaverne i hverdagen. Afgørende er også, at man får et tillidsfuldt samarbejde i egen afdeling samt bredt i organisationen – på begge lokationer. Ligeledes skal en del af den nye økonomichefs DNA være en grundig, pligtopfyldende og systematisk tilgang, hvor opfølgning, eksekvering og at være selvkørende forekommer naturligt.

Ambitiøs og kompetent økonomisk håndværker
AKD lægger meget vægt på kultur, værdier og ”den gode arbejdsplads.” I naturlig forlængelse af dette vil personligheden tillægges stor værdi i denne ansættelse. Ligeledes vægtes faglighed naturligvis højt, og du skal kunne håndværket omkring regnskab, rapportering og ledelse samtidig med, at du har evnerne til at udfordre og udvikle forretningen gennem løbende sparring med den øvrige ledelse og dine kollegaer.

Ideelt har du erfaring som revisor og dermed hele den basale værktøjskasse på plads - suppleret med erfaring fra en lignende rolle som økonomichef i en produktionsvirksomhed. Du har en økonomisk videregående uddannelse og stærke IT- og systemkundskaber, og du har erfaring med digitalisering og indsigt i at automatisere manuelle processer.

Du har gode lederegenskaber, og som person er du tydelig i din kommunikation og har en positiv og ukompliceret tilgang. Du er analytisk stærk, men du er også handlekraftig og får flyttet og afsluttet opgaverne. Du har faglige ambitioner på egne og virksomhedens vegne, din arbejdsstil er udviklings- og løsningsorienteret, og du er kendt for, at dine leverancer kommer i rette tid og er af høj kvalitet.

Du tilbydes et job i en velkonsolideret virksomhed med stolte traditioner, hvor der lægges vægt på ansvarlighed, ordentlighed og ærlighed i samarbejdet. Du bliver en af nøglepersonerne i forhold til virksomhedens fortsatte udvikling og får stor indflydelse på din egen hverdag.


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Research Consultant Marianne Fink Stidsen på 2931 2465.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger