Chief Risk Officer

Energi Danmark A/S
Aarhus Nord

Energi Danmark A/S

Energi Danmark er en af Nordens største aktører inden for fysisk og finansiel handel med energi. På koncernniveau omsætter Energi Danmark for mere end DKK 100 mia. om året. Forretningen er baseret på energihandel på de internationale børser og porteføljeforvaltning for kunderne.

Energi Danmark har datterselskaber i Norden og Tyskland og søger aktivt at bidrage til en mere effektiv handel med energi på disse markeder. Visionen er at være branchens foretrukne partner for erhvervskunder – blandt andet i kraft af et stærkt One Stop Shop-koncept.

Virksomheden er velkonsolideret, ejerskabet er solidt, og der er ambition om yderligere konsolidering.

Der er ca. 250 medarbejdere i koncernen, som har hovedkvarter i Aarhus Nord.
Læs mere på www.energidanmark.dk

Chief Risk Officer

Bredt samarbejde og indflydelse på kernen i forretningen
Med reference til koncernens CFO får du ledelsesmæssigt ansvar for fem medarbejdere, som er specialiserede inden for risikostyring og rapportering. Du er medlem af ledergruppen i finansområdet, og du spiller en central rolle i at levere analyser og rapportering til forretningen.

Som CRO har du en bred kontaktflade i organisationen. Der er et tæt samarbejde med især trading-afdelingen; og du vil også levere rapportering, vurderinger og scenariebeskrivelser til direktionen og den øvrige ledelse i koncernen – inklusive de internationale afdelinger.

Ud over ledelse og rådgivning arbejder du selv med operationelle opgaver inden for eksempelvis
  • formulering af udviklingsplanen for Risk-området på baggrund af bidrag fra afdelingerne og egne målsætninger for funktionen
  • Value at Risk/Market Risk
  • analyser
  • likviditet
  • simuleringer og modellering
  • rapportering af økonomiske resultater til organisationen, herunder opgørelser til brug for månedsafslutning
  • kreditvurdering af slutkunder og modparter
Afdelingens succes ligger i at levere det rette beslutningsgrundlag til handelsafdelingen, ledelsen og ejerne. Kvalitet, formidling og rettidighed er afgørende parametre.

Erfaring med risk management i et handelsperspektiv
Ideelt set har du solid erfaring med risk management-disciplinerne og risk management-systemer fra en commodity-forretning (olie, gas, el, korn og foderstof, kemikalier eller tilsvarende). Alternativt kan du komme fra markedssiden hos en finansiel virksomhed.

Det er vigtigt, at du kender de grundlæggende discipliner og termer (Value at Risk, Credit Risk, positioner, likviditetsanalyser, statistiske metoder med mere).

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være inden for matematik/statistik eller økonomi.

Det er ikke afgørende, at du har ledelseserfaring, men det skal være din ambition, og du er dermed klar til at investere tid og opmærksomhed i udviklingen af teamet og funktionen som sådan.

Du er naturligt opsøgende og vil trives i en rolle med mange kontaktpunkter i og uden for organisationen. Det er også vigtigt, at du kan kommunikere indsigterne fra Risk videre på en klar og objektiv måde, så forretningen får så fuldstændigt et beslutningsgrundlag som muligt.

Engelsk og dansk mestres til professionelt brug.

Ledelse i et stærkt fagligt miljø
Stillingen som CRO byder på en attraktiv kombination af overordnet ledelsesansvar, medvirken til centrale beslutninger og muligheden for egen faglig fordybelse. Du spiller en rolle i, hvordan samarbejdet og opgaveløsningen inden for finans udvikler sig, og du har også en klar stemme i den øvrige organisation.

Interaktionen med kolleger og andre interessenter vil være en attraktion for den rette kandidat.

Den løbende ændring i de markedsmæssige mekanismer giver dig spændende problemstillinger at forholde dig til. I det hele taget tilbyder Energi Danmark en solid platform for din faglige udvikling.


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Mads Hansen på 2628 7405.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger