Afdelingschef

Evida
Viborg

Evida

Evida ejer og vedligeholder det nationale gasnet. De transporterer gassen frem til slutbrugerne, og tilslutter nye kunder - private og erhverv - til gasnettet.

Evida tager del i Danmarks grønne omstilling ved at sikre tilslutning af biogasanlæg, så man kan erstatte naturgas med grøn biogas og fremtidens gasser.

Evida er en statsejet og offentligt reguleret virksomhed, der ejer og driver en del af Danmarks kritiske infrastruktur - gasdistributionsnettet - og har en betydende rolle i Danmarks grønne omstilling, hvorfor der arbejdes under stor, politisk bevågenhed.

Evidas hovedkontor ligger i Viborg, og der er ca. 430 medarbejdere i virksomheden.

Se mere på www.evida.dk

Afdelingschef

Opbygning af ny afdeling * Grøn omstilling

Evida står over for en meget stor udfordring i de kommende 10 til 15 år, efter at regeringen, som en del af den grønne omstilling, har besluttet, at ’alle’ private brugere af naturgas skal overgå til andre opvarmningskilder som f.eks. fjernvarme, varmepumper, brint.

Det betyder, at mere end 350.000 kunder skal kobles af Evidas system og kobles på en anden løsning.

Det bliver din opgave at opbygge en organisation på ca. 10 medarbejdere, der kan håndtere denne meget store og meget komplicerede opgave.

Du får det overordnede ansvar for:
  • At sikre afkoblingen af de private forbrugere sker på en god og hensigtsmæssig måde for de enkelte forbrugere og samfundet og som en del af den grønne omstilling
  • At sikre medarbejderne med de rette kompetencer og i det rette antal er til stede i organisationen
  • At være i stand til at definere egen rolle i organisationen, men samtidig sikre et professionelt og tillidsbaseret samarbejde med COO
  • At drive forandringsledelse og sikre udvikling og implementeringen af Evidas driftsstrategi
  • At skabe overblik over afkoblingen af private forbrugere og lave estimater på, hvor mange der kan afkobles hver dag
  • At vurdere og implementere optimeringsløsninger, der bidrager til en mere effektiv proces
  • Tæt dialog med fjernvarmeværker eller andre leverandører, så man sammen kan vurdere, hvornår og hvor kunder kan flyttes
  • Central i forhold til Evidas transformation/opbygning af nye forretningsområder
  • At sikre de rette IT-systemer er til rådighed
  • At sikre den nødvendige kommunikation er tilgængelig internt såvel som eksternt.
Først og fremmest skal du formå at sikre, at der er opstillet en klar strategi, handleplan og interessentanalyse for afdelingen.

Derefter skal du medvirke til, at Evida leverer i henhold til de politiske målsætninger og afkoblingen af forbrugere ikke bliver en begrænsning for Danmarks grønne omstilling.

Intet af ovenstående er enkelt, der vil løbende komme nye beslutninger, der vil ske forandringer, der vil opstå nye muligheder, så du skal være forandringsparat og formå at kanalisere dette videre i din afdeling.

Derudover skal du formå at skabe relationer internt i Evida og eksternt til kommuner, fjernvarmeselskaber, andre leverandører af varmekilder og andre, der har indflydelse på, at processen forløber så gnidningsløst som muligt for den enkelte forbruger.

Erfaring med at håndtere forandringer og skabe struktur
Du er PÅ. Der bliver stillet krav til dig fra alle sider, da det er et vigtigt fokusområde i det danske samfund.

Ledelsesopgaven er helt afgørende for succesen! Du er en People Manager, der kan og vil mennesker og evner at få folk med sig og sætte retning, alt-i-alt en samlende figur, der evner at motivere og samtidig stille krav til sine medarbejdere.

Du har en analytisk tilgang til opgaverne og kan se løsninger selv i meget komplekse situationer.

Du har en baggrund som leder af en organisation, hvor fokus er på at håndtere forandringer. Det kunne f.eks. være som produktionschef, planlægningschef, servicechef, Supply Chain Manager eller andet.

Om du kommer fra en privatejet virksomhed eller en offentlig organisation spiller ingen rolle. Vigtigst af alt er: Du er lederen, der ’kitter’ det hele sammen, den der sikrer, at kampgejsten og kulturen bliver implementeret i afdelingen.

Din bopæl er inden for en radius af en times kørsel fra Viborg.


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Mads Nielsen på tlf. 5129 9442.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

 

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger