Direktør

Badminton Danmark
Brøndby

Badminton Danmark

Badminton Danmark er et specialforbund under DIF (Dansk Idrætsforbund), der er ansvarlig for alt fra motionister til elite.

Badminton Danmark har gennem årene skabt nogle fantastiske sportslige resultater internationalt baseret på et særdeles solidt fundament og en unik infrastruktur af mange klubber og deres medlemmer.

I dag er der ca. 92.000 medlemmer fordelt i mere end 700 klubber i otte kredse. Badminton Danmarks administration er beliggende i Idrættens Hus i Brøndby med en organisation på 25 fastansatte medarbejdere. Derudover er der tilknyttet ca. 20 deltidsmedarbejdere samt en lang række frivillige til diverse events rundt i landet.

Se mere på www.badminton.dk

Direktør

Relationsstærk, empatisk og samlende leder til at videreudvikle forretningen og drive en forandring mod højere grad af fællesskabsfølelse og sammenhængskraft i dansk badminton

Badminton Danmark er et forbund, som i næsten 100 år har spillet en kæmpe rolle i dansk idræt. Med fokus på udvikling af børn og unge mennesker gennem en unik klubstruktur har Badminton Danmark igennem mange år skabt verdensklasse-badmintonspillere, som kæmper med om de største mesterskaber i verden – så som OL og VM – med en lang række medaljer til følge.

Endvidere er organisationen ”first mover” på flere områder inden for sporten og med en af verdens største badmintonturneringer – Denmark Open – har man et flagskib, der er anerkendt i hele badmintonverdenen.

Badmintonsporten samler unge og gamle, drenge og piger, professionelle og amatører og bringer glæde, motion og livskvalitet ind til en masse mennesker hver dag. Det er derfor et helt unikt direktørjob, som vi nu søger på vegne af Badminton Danmark.

Badminton Danmarks hovedbestyrelse har netop fremlagt tre nye strategiske spor, som skal være med til at videreudvikle badmintonsporten. De tre spor er: 1) Fokus på børn og unges trivsel og glæde. 2) Verdens bedste sport – dyrk den gode fortælling. 3) Levedygtige klubber. Fremadrettet skal de nye spor ses i sammenhæng med de allerede eksisterende strategier for bl.a. elite, event, digitalisering og kommunikation. Den nye direktør kommer til at stå i spidsen for strategien og en af verdens stærkeste badmintonorganisationer.

Bredt job fra strategiske til operationelle opgaver
Med reference til den politiske organisation og supporteret af en kompetent leder- og medarbejdergruppe bliver dine hovedopgaver at:
  • Eksekvere og løbende videreudvikle strategien i tæt dialog med bestyrelsen
  • Udvikle og optimere samarbejdet mellem administration, klubber, kredse, spillere, sponsorer og andre samarbejdspartnere
  • Være synlig i badmintonlandskabet og gå forrest i at skabe ”vi”-følelsen på tværs
  • Medvirke til at øge interessen for badmintonsporten på tværs af alder og køn
  • "Bygge bro" mellem administration og bestyrelse, herunder viderebringe ideer og input
  • Sikre en fortsat solid økonomi og vækst på top- og bundlinje
  • Sikre glade og motiverede medarbejdere samt en høj medlemstilfredshed
  • Varetage en række udvalgs- og styregruppeposter bl.a. over mod DGI, Team Danmark, Badminton Europe og Badminton World Federation
  • Være hands-on ift. problemløsning og løbende sparre med ledere/medarbejdere
Det bliver afgørende for din succes, at du formår at navigere i et bredt spekter af interessenter og passionerede mennesker. Du evner derfor balancen mellem at lytte og tage input ind, og samtidig ved du, hvornår du skal udfordre og sætte en retning. Ligeledes bliver det vigtigt i jobbet at fordele indsatserne mellem elite, bredde og events samt sikre et kommercielt setup, så den positive økonomiske udvikling fortsættes. Du har det overordnede ansvar for forhandlinger og indgåelse af kommercielle kontrakter.

Erfaren leder med en vindende personlighed
Du har solid personaleledelseserfaring og erfaring med at opbygge, vedligeholde og udvikle relationer i forskellige sammenhænge – gerne både erhvervsmæssigt og i foreningslivet. Du har god økonomisk forståelse og er vant til at arbejde med forretningsudvikling og deltage i forhandlinger. Du sidder måske i dag som direktør eller leder med tungt ansvarsområde i sportens verden, i en forening, en kommune, et ministerium eller i det private erhvervsliv. Uagtet din position og branche, er du en robust leder, som møder folk i øjenhøjde og forstår at agere i en politisk drevet organisation, ligesom du evner at få folk med dig på nye tiltag. Det stiller naturligvis også krav til dine evner inden for forandringsledelse og kommunikation.

Som person er du udadvendt, tillidsvækkende og generøs, og du samarbejder effektivt på tværs af en organisation. Du har gennemslagskraft, integritet og formår at varetage et højprofileret job med stor offentlig bevågenhed. I dagligdagen arbejder du i en vekselvirkning mellem det strategiske og operationelle niveau, hvor du selv evner at være eksekverende på flere områder. Ydermere er du en synlig og moderne leder med et godt humør, som vægter fleksibilitet og et godt arbejdsklima højt.

Du tilbydes et direktørjob i Danmarks tredje mest profilerede sport, og du får afgørende betydning for den fremadrettede udvikling af badminton. Du får ca. 25-30 rejsedage årligt i internationalt regi og kommunikerer derfor flydende på engelsk. Derudover får du rejsedage rundt i Danmark til diverse møder og arrangementer.

Ansættelsesvilkår forhandles på et konkurrencedygtigt niveau.


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research & Management Consultant Majbrit Kock Andersen på 26 28 38 21 eller Partner & Co-Owner Anders Malthe Lauridsen på 26 79 59 04.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger