Director Business Development

Evida
Viborg

Evida

Evida ejer og vedligeholder det nationale gasnet. De transporterer gassen frem til slutbrugerne, og tilslutter nye kunder - private og erhverv - til gasnettet.

Evida tager del i Danmarks grønne omstilling ved at sikre tilslutning af biogasanlæg, så man kan erstatte naturgas med grøn biogas og fremtidens gasser.

Evida er en statsejet og offentligt reguleret virksomhed, der ejer og driver en del af Danmarks kritiske infrastruktur - gasdistributionsnettet - og har en betydende rolle i Danmarks grønne omstilling, hvorfor der arbejdes under stor, politisk bevågenhed.

Evidas hovedkontor ligger i Viborg, og der er ca. 430 medarbejdere i virksomheden.

Se mere på www.evida.dk

Director Business Development

Nye forretningsmuligheder * Videreudvikle afdeling

Evida står over for nogle meget spændende år, hvor der skal opdyrkes nye forretningsområder inden for den grønne omstilling.

Nye løsninger som f.eks. brint, CO2 og PtX skal udvikles internt i Evida og eksternt i samarbejde med infrastrukturvirksomheder som Ørsted og Ark.

Derudover skal der indgås aftaler med store virksomheder for hvem levering af gas er essentiel for deres fremtidige drift.

Dine vigtigste opgaver bliver:
  • At være en stærk samlende og synlig leder for 2 funktioner med i dag 10 medarbejdere (flere skal ansættes over det næste års tid)
  • At være med til at tegne billedet af Evida udadtil med tydelig kommunikation
  • Projektansvarlig for implementering og eksekvering af Evidas forretningsstrategi, herunder løbende opfølgning og rapportering til direktionen.
  • At drive forandringsledelse og sikre udvikling og implementeringen af Evidas strategi
  • At identificere alliancepartnere og på sigt indgå aftaler med disse
  • At indgå aftaler med leverandører af biogas- og elektrolyse
  • At sikre Evida udvikler en klar grøn profil
  • Sammen med medarbejderne identificere relevante projekter, gøde jorden, skabe et marked, udvikle dette og finde samarbejdspartnere
  • At sikre Evidas plads på landkortet over den grønne omstilling, PtX, brint og Co2
  • At deltage i relevante faglige netværk, deltage på konferencer og i det hele taget blive ’en del af miljøet’ inden for den grønne omstilling.
Du bliver en central figur i forhold til Evidas transformation/opbygning af nye forretningsområder og opbygger relationer det politiske miljø, der sikrer, at der lyttes til de input, der kommer fra Evida.

Det er essentielt, at den nye Director er en synlig leder, der driver forandringer og sikrer performance gennem skabelsen af fælles strategiske og organisatoriske mål.

Du medvirker til at afdelingen er kendetegnet ved høj medarbejdertrivsel, effektivitet og innovation og at afdelingen besidder det faglige ”store overblik” over selskabets kommercielle interesser på området og har adgang til/samarbejde med relevante interessenter.

Du formår at stille høje kvalitetskrav, kræve høj sikkerhed, kombineret med at kritisk infrastruktur/forsyningssikkerhed leveres til en fornuftig pris.

Du medvirker til, at ledelsesgruppen i Evida er velfungerende og aktivt spiller hinanden stærke og derigennem opnår maksimal eksekveringsevne af virksomhedens samlede strategi.

Motivator der kan få folk med
Dette job er et af de mest attraktive i den grønne omstilling, da den nye Director får meget store muligheder for at sætte sit aftryk på de kommende års debat inden for området.

Evida’s position i det danske energimarked gør, at man får taletid og mulighed for at påvirke fremtiden.

Den nye Director skal desuden have et forretningsorienteret fokus samt teknologisk indsigt bygget på erfaring med infrastruktur- og forsyningsvirksomhed.

Vi søger en erfaren chef, forandringsvant, min. 5 års erfaring som leder af ledere og vant til at arbejde med komplekse stakeholder-relationer.

Vedkommende har en solid strategisk tilgang til virksomhedsudvikling og kommunikation og besidder en kommerciel forståelse.

Det er en fordel at kende til ledelse i og af en politisk styret/påvirket virksomhed.

Nogle gange ageres der i et jomfrunalsk marked, så nytænkning og et entreprenør-mindset, er rigtig gode egenskaber.

Din bopæl er inden for en radius af en times kørsel fra Viborg.


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Line Thorhauge på tlf. 4940 8255.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

 

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger