Seniorkonsulent

Marine Ingredients Denmark og European Fishmeal & Fish Oil Producers
København V

Marine Ingredients Denmark og European Fishmeal & Fish Oil Producers

European Fishmeal & Fish Oil Producers (EFFOP) er den europæiske brancheorganisation for producenter af fiskemel og fiskeolie samt for visse leverandører af udstyr til producenterne. EFFOP er repræsenteret i en række EU Advisory Councils på området. Medlemmerne kommer fra alle producerende lande i Europa fra Island i nord til Spanien i syd.
Marine Ingredients Denmark (MID) er den tilsvarende danske organisation. Danmark har en markant position inden for den globale fiskemels- og fiskeolieindustri.
Sekretariatet for de to foreninger er baseret på Axelborg, København V.
Formålet for MID og EFFOP er at forbedre rammevilkårene for erhvervet. Gennem dialog med politikere og organisationer søger de aktivt at påvirke beslutningsprocesserne.
En række internationale politiske forhold påvirker betingelserne for industrien. Foreningerne beskæftiger sig således med en bred vifte af områder: lovgivning vedrørende emissioner, afgifter, energipolitik, konsekvenser af Brexit, kontrolforordninger, certificeringer, foderstoflovgivning, miljøtilladelser og betingelser for eksport.
Branchen er under udvikling – blandt andet med vækst inden for aquakultur (fiskeopdræt) og med nye anvendelsesmuligheder for produkterne.
MID og EFFOP har et lille sekretariat, som rummer kompetencerne inden for de biologiske forhold, den politiske dimension og de overordnede produktionstekniske parametre.

Seniorkonsulent

Politisk interessevaretagelse i internationalt perspektiv
Med reference til CEO spiller du en central rolle i at fremme medlemmernes interesser. En af de primære opgaver i stillingen er at kommunikere de gode fortællinger, der er om erhvervet.

Som seniorkonsulent har du en selvstændig rolle i forhold til at skabe relationer til beslutningstagere i Danmark såvel som i det øvrige Europa. Din opgave er at drive beslutningsprocesserne i den rigtige retning.

Dine opgaver omfatter:
  • udarbejdelse af oplæg til møder og opfølgning på beslutninger
  • deltagelse i møder i politiske udvalg, med medlemmerne og i foreningernes bestyrelser
  • samarbejde med øvrige organisationer og instanser omkring branchen
  • personligt ansvar for deltagelse i nogle EU Advisory Councils og tilhørende mødeaktivitet i Bruxelles
  • opbygning af et stærkt fagligt og politisk netværk i ind- og udland
  • løbende analyser og fordybelse i lovgivning, certificeringer og andre formelle forhold i relation til branchen
  • kommunikation på diverse platform
  • varetagelse af visse driftsopgaver
Stillingen giver dig en del mødeaktivitet i København, men også besøg hos medlemmerne i Danmark og møder i Bruxelles (10-15 rejsedage om året).

Kan du styrke fundamentet for erhvervet?
Den rette kandidat har erfaring med at navigere i det politiske felt. Du er fortrolig med procedurerne inden for EU-lovgivning, og du har sans for at sætte dig ind i regulativer og tekniske parametre.

Du arbejder formentlig allerede som konsulent i en brancheforening, interesseorganisation eller medlemsdrevet virksomhed. Alternativt arbejder du i forvaltningen, f.eks. i et ministerium eller styrelse.

Erfaring med påvirkning af politiske processer er afgørende for at få succes i rollen, og vi forventer, at du har indsigt i EU-lovgivning såvel som andre internationale forhold. Specifik erfaring med at samarbejde med EU-parlamentarikere og/eller kommissionen er en fordel.

Du mestrer dansk og engelsk til professionelt brug.

Din bopæl er mest oplagt i København, og du er fleksibel i forhold til rejsedagene.

Variation, mening og internationalt perspektiv
Rollen som seniorkonsulent giver dig et bredt ansvarsområde i forhold til interessevaretagelsen. Opgaverne er meget forskelligartede, og den rette kandidat vil motiveres af at bevæge sig i feltet mellem de politiske beslutningsprocesser, medlemmerne og de tekniske rammer for produktionen. Det er samtidig et spændende element, at bæredygtighed er et gennemgående spor.

Branchen er overskuelig, så du får tilsvarende stor indflydelse på erhvervet, og du vil hurtigt etablere det rette internationale netværk.


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Research Consultant Marianne Fink Stidsen på telefon 2931 2465.
Vi afholder indledende samtaler i uge 25 og 26.

Bemærk, at vi blot har brug for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger