Administrerende direktør

Djurslands Bank
Grenaa

Djurslands Bank

Djurslands Bank A/S er en lokal, selvstændig bank, som blev stiftet i 1965 i en fusion mellem A/S Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herreder (stiftet i 1906), Banken for Kolind og Omegn A/S (stiftet i 1918) og Banken for Grenaa og Omegn A/S (stiftet i 1922).

Bankens vision er at være en stærk og attraktiv finansiel samarbejdspartner for private og erhvervsvirksomheder med sund fornuft i økonomien.

Banken var ved etableringen koncentreret om det nordlige Djursland med hovedkontoret i Grenaa. Siden 80’erne har banken bevæget sig længere mod syd og vest. I 1985 åbnede banken en afdeling i Hornslet og derefter i Rønde og Ebeltoft. I 1995 gik banken til Aarhus-området og åbnede første afdeling i Lystrup. I årene herefter etableredes afdelingerne i Tranbjerg, Risskov, Tilst og Aarhus Midtby, Løgten-Skødstrup, Hinnerup og Randers. Nyeste skud på stammen er afdelingen i Skanderborg, som ventes åbnet i september 2022.

Banken har p.t. 210 medarbejdere og 14 privatkundefilialer, tre erhvervsenheder samt en UngBank-afdeling.

Læs mere på www.djurslandsbank.dk

Administrerende direktør

Værdibaseret ledelse med prioriteret lokalt kundefokus
Nuværende administrerende direktør går efter 20 år med flotte resultater i Djurslands Bank på selvvalgt pension efter regnskabsaflæggelse og generalforsamling i april/maj 2023. Derfor søges en ny administrerende direktør, der kan stå i spidsen for at fortsætte bankens succesfulde udvikling til gavn for både kunder, aktionærer og ansatte.

Selvstændighed og lokalt engagement
Med reference til bestyrelsen tegner den administrerende direktør Djurslands Bank udadtil, og hovedopgaven bliver at sikre daglig drift og kontinuerlig udvikling af strategi og forretningsmodel med respekt for det eksisterende og de stærke værdier, som er dybt forankret i organisationen. Fokus skal være på at fremtidssikre banken, så den også i årene fremover står som et stærkt, selvstændigt og lokalforankret pengeinstitut.

Af andre nøgleopgaver kan nævnes:
  • Igennem værdibaseret og synlig ledelse og klar kommunikation sikre motiverede og kompetente ledere og medarbejdere i Djurslands Bank samt være garant for en hensigtsmæssig organisatorisk opbygning, som bedst muligt understøtter de forretningsmæssige mål.
  • Tæt, løbende sparring med formand/bestyrelse og egen organisation, herunder sikre kvalificerede beslutningsgrundlag samt input til fremtidig strategi.
  • Aktiv deltagelse på bestyrelsesmøder og ansvarlig for, at bestyrelsen holdes informeret på alle væsentlige områder.
  • Være bankens ambassadør eksternt og internt og herigennem understøtte værdierne, som er bankens fundament, samt sikre et fortsat tillidsfuldt samspil med aktionærer, kunder, eksterne samarbejdspartnere, bestyrelse og repræsentantskab.
  • Fokus på løbende effektivisering af interne processer og arbejdsgange, så banken til enhver tid har et cost-effektivt og konkurrencedygtigt setup.
  • Deltage i udvalgte kundemøder samt løbende aktiv sparring omkring væsentlige kunde- og kreditengagementer.
  • Som overordnet ansvarlig sikre overholdelse af alle de forhold, der ligger omkring governance, regulatoriske rammer, risikostyring etc.
  • Løbende fremtidssikre bankens drift gennem de rigtige strategiske partnerskaber.
Bred og tung ledererfaring fra den finansielle sektor
Du har en tung ledelses- og driftsmæssig erfaring fra den finansielle sektor erhvervet fra job som administrerende direktør, vicedirektør, regionsdirektør, områdedirektør, erhvervsdirektør, kreditdirektør eller lignende. Du har med succes ledet ledere og har erfaring med kreditvurdering af større erhvervs- og privatkunder. Ideelt er din erfaring fra den finansielle sektor karakteriseret ved bredde snarere end et enkelt funktionsområde.

Du er anerkendt for din værdibaserede og synlige ledelsesstil, som kan motivere, begejstre og samle såvel internt som eksternt. Derudover er du også en robust leder med gennemslagskraft, og du både evner og har modet til at træffe beslutninger og gennemføre ændringer, når det er påkrævet. Din faglighed er høj, og din profil er forretningsorienteret – og det mærkes hurtigt i dit DNA, at du har en oprigtig interesse for dine kunder og medarbejdere samt flair for at drive en sund og vækstorienteret bank.

Du tilbydes her et job som administrerende direktør i en særdeles solid bank med en offensiv væksttilgang baseret på fundamentet i forretningsmodellen: Aktiv Kunderådgivning. Banken, som er beliggende i et geografisk attraktivt markedsområde centreret omkring Danmarks andenstørste by og vækstcenter, Aarhus, har et godt omdømme og har oplevet kundetilvækst i alle årene.

Ansættelsesvilkårene forhandles individuelt på et attraktivt niveau, der modsvarer dine kvalifikationer og jobbets krav.




Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Research Consultant Marianne Stidsen på tlf. 2931 2465.

Bemærk, at vi blot har behov for dit cv, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger