Administrerende direktør

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn
Nr. Nebel, Sydvestjylland

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn er landets største rene selvstændige indskydersparekasse. Sparekassen har eksisteret i 153 år. Der er hovedsæde i Nørre Nebel samt to filialer i henholdsvis Varde og Outrup. Sparekassen har siden 2001 vokset både organisk og forretningsmæssigt og beskæftiger i dag 57 ansatte.

Der er tale om en solid forretning, hvor ambitionerne fortsat er vækst, og en bestyrelse som i høj grad bakker op om en kommercielt drevet forretning.

Se mere på www.sparnebel.dk

Administrerende direktør

Lokalforankret og selvstændig sparekasse
Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn slog dørene op for første gang i 1869, og siden da har målet været en nærværende sparekasse, som rådgiver efter, hvad der er bedst for kunderne.

Den nuværende direktør har efter en meget engageret indsats og mange gode år valgt at gå på pension, hvorfor der nu søges en ny administrerende direktør.

Du sikrer driften, ser muligheder for udvikling og bevarer selvstændigheden
Din hovedopgave bliver at sikre den daglige drift og kontinuerlig udvikling af strategi og forretningsmodel med respekt for det eksisterende og de nuværende værdier. Du har samtidig fokus på løbende udvikling og modernisering, så sparekassen står som et stærkt, selvstændigt, lokalforankret pengeinstitut i årene fremover.

Af andre vigtige nøgleopgaver kan nævnes:
  • Igennem markant synlig, daglig ledelse og kommunikation at sikre motiverede og kompetente medarbejdere i sparekassen. Endvidere være garant for en hensigtsmæssig organisatorisk opbygning, som bedst muligt understøtter de forretningsmæssige mål
  • Tæt løbende sparring med bestyrelse og egen organisation, herunder sikre kvalificerede beslutningsgrundlag samt input til fremtidig strategi. Aktiv deltagelse på bestyrelsesmøderne og sørge for, at bestyrelsen holdes informeret på alle væsentlige områder.
  • Løbende effektivisering af interne processer og arbejdsgange, så sparekassen til enhver tid har et costeffektivt og konkurrencedygtigt setup.
  • Være sparekassens ambassadør og ansigt udad og indadtil og herigennem støtte op om de centrale værdier, som er sparekassens fundament.
  • Deltage i udvalgte kundemøder samt løbende aktiv sparring omkring væsentlige engagementer.
  • Som overordnet ansvarlig sikre overholdelse af alle de forhold, der ligger omkring governance, regulatoriske rammer, risikostyring etc.

Handlekraftig leder med bred erfaring fra den finansielle sektor
Du har solid ledelses- og driftsmæssig erfaring fra den finansielle sektor og sidder formentligt i dag som administrerende direktør, vicedirektør, regionsdirektør, områdedirektør, erhvervsdirektør eller tung filialdirektør.

Det er afgørende, at du har solid kreditmæssig erfaring, herunder erfaring med udarbejdelse af bl.a. kreditindstillinger. Du har erfaring med både privatkunder og erhvervskundesegmentet, og herudover ser vi gerne, at du har bred indsigt i investering, pension, bolig m.m.

Du er en moderne og synlig leder, som kan motivere og samle, internt som eksternt, men også en leder med gennemslagskraft, som har modet til at træffe beslutninger og gennemføre ændringer. Du har en oprigtig interesse for at være sparekassens ansigt udadtil, og din åbne personlighed gør, at det er naturligt for dig at være netværksorienteret og skabe synlighed omkring sparekassen.

Du møder folk i øjenhøjde, er forretningsorienteret og har flair for at drive en sund finansiel forretning.

Du tilbydes et job som administrerende direktør med stor mulighed for at gøre en forskel. Ansættelsesvilkårene forhandles individuelt på et konkurrencedygtigt niveau, der modsvarer dine kvalifikationer og jobbets krav.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research & Management Consultant Majbrit Andersen på 2628 3821.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger