Afdelingsdirektør Informationssikkerhed, CISO – fokus på Sydbanks compliance

Sydbank
Aabenraa

Sydbank

Sydbank er Danmarks tredjestørste pengeinstitut. Sydbank blev grundlagt i 1970 efter en fusion af fire af lokalområdets mindre banker. Med hovedsæde i Aabenraa har banken flere filialer fordelt rundt om i Danmark og Tyskland.

Sydbanks værdigrundlag bygger på dygtighed, professionelle relationer og enkelthed. Sydbanks strategiske mål er at være værdiskabende over for kunden og skabe stærke relationer til kunderne.

Målt på kundetilfredshed i såvel erhvervs- som privatsegmentet har det været Sydbanks målsætning at være i top-3 blandt de seks største danske banker. Medarbejderengagementet ligger på førstepladsen i forhold til øvrige finansielle institutter i Danmark, og målsætningen om at være i top-3 blandt de 6 største danske banker målt på egenkapitalforrentningen blev ligeledes indfriet i 2020.

Sydbank er Danmarks Erhvervsbank. Den har en unik størrelse: Dygtig og stor nok til at matche virksomhedernes professionelle forventninger – og samtidig lille nok til at være nærværende og kende virksomhedernes behov. Sydbank drives af sundt købmandskab og har appetit på at vokse. Sydbank er i dag Danmarks tredjestørste bank for SMV-kunder med en markedsandel på ca. 10 pct.

Læs mere om Sydbank her: www.sydbank.dk

Afdelingsdirektør Informationssikkerhed, CISO – fokus på Sydbanks compliance

Som Afdelingsdirektør Informationssikkerhed, CISO får du det overordnede ansvar for at opbygge og lede informationssikkerheden hos Sydbank. Sammen med dine 10 medarbejdere står du for at planlægge, måle, kontrollere, informere og rådgive inden for informationssikkerhed og sørge for, at området er toptunet.

Velfungerende sikkerhedsorganisation

CISO er organisatorisk placeret i ”IT-service & Informationssikkerhed”, og rollen anses som ”First Line of Defence”. Der rapporteres løbende til Sydbanks IT Risikoudvalg, revisionsudvalg og bestyrelse. Dermed sikres uafhængigheden og First Line of Defence.

Du formidler aktuelle og kommende risici til Sydbank og Sydbanks ledelse og deltager i NF-Certs strategiske arbejde og faciliterer synergier mellem NF-Cert-medlemmer. Du deltager i Cyber Politisk Udvalg og sikrer samarbejde på tværs af pengeinstitutterne i LDB og FiDa. Internt definerer og implementerer du Sydbanks informationssikkerhedsprogram og formulerer en informationsstrategi for at forbinde den med IT-strategien. Du har mulighed for i vid udstrækning selv at påvirke processen.

Dit ansvar er ligeledes at spotte sikkerhedstrends, som har indflydelse på informationssikkerhedsstrategien og sætte retning/tage styring på samarbejdet med kritiske leverandører til Sydbank. Din rolle er således at prioritere aktiviteter og initiativer, der styrer Sydbanks informationssikkerhed både internt og eksternt i samarbejde med leverandører.

Høj informationssikkerhed gennem sikker forretningsforståelse og teknisk indsigt

Du har en akademisk baggrund eller tilsvarende erfaring inden for informationssikkerhed, sikkerheds-compliance eller cyber security. Du har erfaring med informationssikkerhed fra en større governance-tung organisation, hvor du har arbejdet med compliance. Du er i stand til at sætte dig ind i komplekse problemstillinger, fordi du har teknisk indsigt og naturlig forståelse for området. Dine erfaringer med at arbejde med modeller og standarder inden for informationssikkerhed, f.eks. ISO 27000, SANS CIS 20 eller NIST, har du fået gennem arbejdet med risikostyring. Det er en fordel, hvis du har været i krydsfeltet mellem en teknisk tung og en forretningsdrevet organisation.

Kvalitet i informationssikkerhed til gavn for Sydbank og Sydbanks kunder står øverst på din agenda. Du har politisk tæft og trives i spændingsfeltet mellem bestyrelse, diverse udvalg etc. internt og Finanstilsynet, Nationalbanken, leverandører etc. eksternt, hvor holdninger, tempo og kultur er væsentligt forskellige. Din forretningsforståelse er stor, og du ved, at anvendelsen af IT er afgørende for forretningen. Du kommunikerer professionelt på alle niveauer internt og eksternt.

Du får en unik mulighed for at påvirke strategien i forhold til informationssikkerhed som øverste ansvarlige for området. Hovedfokus er, at Sydbank er compliant og lever op til de forskellige lovgivninger gennem klart definerede retningslinjer i forhold til informationssikkerhed, og at det høje sikkerhedsniveau i Sydbank fastholdes og gerne forbedres. Du bliver en del af en bank med et fundament, der bygger på stærk faglighed, ordentlighed, tætte relationer og stærkt sammenhold. Banken er stor nok til at matche virksomhedernes professionelle forventninger og samtidig lille nok til nærvær og dyrkelse af de personlige relationer.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Research Karin Granstrøm på tlf. 2064 1245.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger