Kvalitetsdirektør

KMC A.m.b.a.
Brande

KMC A.m.b.a.

Kartoffelmelcentralen a.m.b.a. blev stiftet i 1933 som en del af Kanslergade Forliget.

KMC er 100% ejet af ca. 800 danske kartoffelavlere igennem de tre ejerfabrikker: Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland, Andelskartoffelmelsfabrikken Sønderjylland og Karup Kartoffelmelfabrik. Den avler-ejede struktur giver fuld kontrol over hele værdikæden med en garanteret forsyning af kvalitetskontrollerede råvarer med nøje dokumenteret herkomst.

KMC udvikler, producerer og sælger fødevareingredienser til ca. 90 lande over hele verden. Dette håndteres gennem distributører samt egne salgsselskaber i England, Tyskland, Rusland, Kina, Thailand, og UAE.

Læs mere på www.kmc.dk

Kvalitetsdirektør

Del af koncernledergruppen i international vækstvirksomhed
Ledelse af 32 medarbejdere

Kvalitet er anerkendt som et væsentligt strategisk fokusområde i KMC, hvor markeds- og kundetrends kun forstærker betydningen af dette. Der er ydermere behov for at styrke og koordinere KMC-gruppens samlede udvikling af QA-området, samt at kvalitetsområdet understøtter den strategiske og taktiske udvikling af virksomheden. Der skal skabes sammenhæng og interaktion på tværs af værdikæde og interessenter.

Med reference til CEO bliver du en del af virksomhedens ledergruppe og får ansvaret for kvalitetsafdelingens 32 medarbejdere fordelt på fire områder: QC, QA, Product Service Team og PQA. Herudover er du også ansvarlig for CSR og Legalisering.

Du sikrer strategisk og taktisk udvikling af hele kvalitetsområdet
Hovedopgaven er at sikre sammenhæng og interaktion i hele værdikæden og på tværs af alle ejerforhold. Jobbet er et miks imellem daglig drift og optimering samt forretningsorienteret strategisk arbejde på tværs af værdikæden. Dine nøgleopgaver er bl.a.:
  • Sikre koordinering af de overordnede aktiviteter inden for kvalitetsledelse i hele KMC-gruppen
  • Tæt sparring med CEO, ledergruppe og ejerfabrikker
  • Daglig ledelse, motivation og udvikling af medarbejderne
  • Løbende optimering/effektivisering via processer, organisering og kompetencer, samt understøtte en fælles holdning på tværs af enheder
  • Udvikle og implementere en samlet quality masterplan for hele KMC-gruppen – på tværs af ejerforhold
  • Sikre fortsat velfungerende daglig kvalitetsdriftsorganisation
  • Ad hoc rapportering til bestyrelsen og deltage i bestyrelsesmøder
  • Indgå årlige kvalitetskontrakter med ejerfabrikker, samt sikre eksekvering af aftalte tiltag.
  • Afholde regelmæssige udviklings- og performancemøder med ejer-fabriksdirektørerne
  • KMC strategiopfølgning – herunder implementering af masterplan for eget område.
Kommercielt samarbejdende kvalitetsdirektør fra fødevare - eller ingrediensbranchen
Du har en relevant videregående uddannelse og relevant erfaring fra en lignende stilling som kvalitetschef/-direktør i en virksomhed med en stor kompleksitet. Du har en solid erfaring med fødevare-/ingrediensproduktion eller tilsvarende. Du har ligeledes opbygget solid erfaring med ledelse igennem andre. Ideelt har du erfaring med kvalitetsområdet i såvel en driftsmæssig som en mere udviklende og strategisk sammenhæng - dette formentlig med forankring i en ledergruppe.

Du har gode samarbejdsevner bredt i en organisation med kapaciteten til at udvikle og udfordre på tværs, samt evnen til at forstå før man bidrager. Du er god til at sælge dine budskaber qua en engageret, underbygget og robust personlighed, samt en dagsorden og retning, som du er dygtig til at bringe i spil. Du har en stærk forretningsforståelse og er vedholdende og resultatorienteret. Du har tilmed gode strategiske og taktiske kompetencer og trives med såvel strategiske som driftsmæssige opgaver.

KMC tilbyder en udviklingsorienteret stilling i en solid og veldrevet international organisation. Der er gode muligheder for at påvirke hele kvalitetsområdet i en positiv og forretningsunderstøttende retning. KMC har en god indtjening og er anerkendt i fødevare- og ingrediensbranchen. Der er korte beslutningsveje og et dynamisk miljø med stor mulighed for at præge funktionen.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Hansen Toft på tlf. 7025 0407.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger