CFO

Via Biler A/S
Aarhus

Via Biler A/S

Via Biler A/S er en familieejet virksomhed etableret i 1983, startende som et lille værksted i Viby. Siden da har udviklingen været stor, og Via Biler A/S består i dag af 400 medarbejdere, 10 bilhuse, autoriserede værksteder og hovedkontor i Aarhus. Under Via Biler Gruppen hører også Cars.dk, bestående af et premium bilhuse i Aarhus og 4 Herzt-udlejningsstationer.

Via Biler er en kundedrevet virksomhed med et tydeligt værdisæt både over for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Vækst er et nøgleord, og Via Biler søger til stadighed at positionere sig som en tydelig spiller på det danske bilmarked.  

CFO 

Til vækstorienteret koncern med stærke værdier og solid økonomi søges CFO, der kan professionalisere, strukturere og videreudvikle økonomiafdelingen.

VIA Biler ser ind i en spændende fremtid med vækst, opkøb og udvikling, og du kan som CFO skabe dig en central rolle som værdifuld sparringspartner for CEO, ledergruppen og resten af organisationen. Du leverer analyser, har holdninger og bidrager med vigtig indsigt, når der skal træffes strategiske beslutninger, og mindst lige så vigtigt opbygger du en større økonomifunktion, som har ressourcer til at understøtte forretningens udvikling og optimering uden at miste fokus på effektiv eksekvering af afdelingens driftsopgaver. 

Du brænder for både økonomistyring og forretningsudvikling og trives i en dynamisk og kundecentreret virksomhed.

Du får daglig ledelsesansvar af 9 medarbejdere, heraf 7 i økonomi og 2 i IT og refererer direkte til CEO. Det bliver en vigtig opgave for dig at motivere de nuværende medarbejdere og sætte rammerne for den kommende økonomifunktion, med fokus på effektive processer, digitalisering og automatisering. Det falder dig naturligt at have en synlig rolle i organisationen, og du er en kvalificeret sparringspartner.

Af andre vigtigt nøgleopgaver kan nævnes:
  • Udarbejde regnskaber og budgetter på koncernniveau
  • Sikre valid, rettidig og skarp rapportering samt løbende opfølgning herpå 
  • Opbygge yderligere controlling-kompetencer
  • Deltagelse i udarbejdelse af due diligences og business cases ved fremtidige opkøb
  • Sikre et fortsat godt forhold til bank, revisor, forsikring og andre relevante partnere
  • Sikre at IT understøtter forretningsstrategien og generelt tage aktivt del i digitalisering og udvikling af afdelingen  

Du skifter ubesværet mellem udviklingsorienterede og strategiske overvejelser og at drive væsentlige projekter og opgaver hands-on.

Du har en videregående uddannelse, formentligt en cand.merc. eller en HD-R, og du har erfaring fra virksomheder, hvor volumen er høj, tallene er store og marginerne små og kender dermed til vigtigheden af tempo, præcision og kvalitet. Din erfaring med at professionalisere og opbygge en økonomifunktion har du tilegnet dig i en hurtigt voksende virksomhed, hvor opkøb og fusioner formentligt har været en del af det strategiske fokus. Du befinder dig godt i rollen som sparringspartner og er vant til at arbejde op imod direktionen, men du kan også dykke ned i detaljen og arbejde hands-on.

Du har en helhedsorienteret tilgang til forretningen og har god forståelse for den kommercielle del. Du arbejder systematisk, struktureret og skaber overblik, men du forstår også, hvad det vil sige at arbejde i en entreprenant, fleksibel og handlingsorienteret virksomhed. Din tilgang til ledelse er værdibaseret, og det er vigtigt for dig, at dine medarbejdere både performer og trives.

Ved at skabe fremtidens effektive og dynamiske økonomifunktion får du stor og direkte påvirkning af Via Bilers samlede udvikling, indtjening og vækst, og i processen har du gode muligheder for at udvikle dig personlig, fagligt og ledelsesmæssigt.


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Majbrit Kock Simonsen på 2628 3821 
    
Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger