Supply Chain Manager

A/S Jydsk Aluminium Industri
Herning

A/S Jydsk Aluminium Industri

A/S Jydsk Aluminium Industri i Herning er et af Skandinaviens største kokillestøberier, der producerer aluminiumemner til ledende industrivirksomheder på det globale marked i Europa og resten af verden. JAI eksporterer mere end 99% af produktionen.

JAI beskæftiger 210 medarbejdere og har gennem medarbejderuddannelse og -involvering skabt en meget flad organisation i et miljø, hvor arbejdsomhed, stolthed over udført arbejde, loyalitet og gensidig respekt er kendetegnende.

Læs mere på www.jai-alu.dk eller se dette indslag om JAI fra TV MIDTVEST: https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/11-09-2015/1930/fast-arbejde-jai

Supply Chain Manager, der motiveres af at arbejde i et internationalt miljø med store kunder og høj kompleksitet

Hvis du er 400 meter mester indenfor Supply Chain og holder af at have en bred kontaktflade i organisationen og til leverandører og kunder – og hvis du er vant til at arbejde i et internationalt miljø med store kunder, et højt komplekst teknisk set-up samt stor specialviden - så kunne dette job sagtens være noget for dig.

Vores kunde, Jydsk Aluminium Industri (JAI), befinder sig i en spændende udvikling og oplever stigende efterspørgsel på komplekse emner i høj kvalitet. JAI er derfor på udkig efter en ambitiøs Supply Chain Manager, som har sine kernekompetencer inden for logistik og indkøb, og som trives i et miljø med store internationale kunder og deres høje kvalitetskrav.

Med reference til den administrerende direktør bliver du overordnet ansvarlig for alle indkøbskategorier samt logistik hos JAI. Det er vigtigt, at du i dette arbejde overholder JAI´s høje standarder for leveringssikkerhed, kundetilfredshed og IATF 16949 og derved sikrer, at JAI kan imødekomme kundekrav indenfor logistik-området. Som leder vil du have ledelsesansvaret for to medarbejdere: en planlægningschef og en logistikassistent.


Nogle af dine nøgleopgaver vil blandt bestå af:

Indkøb
 • Strukturere og eksekvere indkøb i en teknisk kompleks virksomhed
 • Afsøge nye leverandører og sikre, at procedurer bliver fulgt ifm. leverandørudvælgelse, og at leverandøraftaler/dokumenter modtages og arkiveres i fastlagt struktur
 • Arbejde med leverandørudvikling, herunder leverandørevalueringer
 • Forhandle og disponere aluminium og evt. andre kritiske råvarer
 • Sikre at leverandører leverer op til konkurrencedygtige priser, og at de opstillede krav til kvalitet og leveringstider/-sikkerhed overholdes
 • Sikre at leverandørerne er og forbliver virksomhedens forlængede arm mht. optimale teknologiske løsninger og priser
 • Være en aktiv spiller mht. at vinde ny projekter og løbende produktivitetsforbedringer
 • Indgå i nye samarbejdsaftaler og rammeaftaler samt genforhandle eksisterende aftaler

Logistik
 • Langsigtet fokus og overblik over kapaciteten ift. kundebehov og leveringssituation. Herunder sikre igangsætning af nødvendige indsatser for at opretholde JAI’s høje leveringssikkerhed
 • Forhandling af logistikaftaler og implementering af nye kundekrav/-systemer primært vedrørende ordrebehandling, forsendelse og emballagehåndtering
 • På sigt sikre, at der gives input til fabrikschefen omkring potentielle flaskehalse (både maskiner og medarbejdere) i produktionen
 • Sikre overholdelse af KPI på leveringssikkerhed


Nogle af dine succeskriterier vil være at:
 • Få opbygget en mere professionel indkøbsfunktion
 • Fremstå som en professionel Supply Chain Manager, der kan udvikle leverandører, så de kan møde JAI og JAI’s kunders krav mht. kvalitet, leveringssikkerhed, teknisk formåen og prisniveau
 • Sikre at JAI´s leverandørbase indeholder udviklingspartnere indenfor relevante processer, der kan støtte JAI i at få nye ordrer/projekter samt opretholde konkurrencedygtighed i markedet
 • Opretholde JAI´s høje leveringssikkerhed
 • Løbende få optimeret arbejdsgangene i både indkøb og logistik
 • Sikre at dit team er motiveret og at samarbejdsrelationerne både til medarbejdere, kollegaer, leverandører og kunder er gode.

Du kommer fra en tilsvarende stilling, gerne i en ordreproducerende produktionsvirksomhed eller lignende, hvor du gennem årene har tilegnet dig en god erfaring indenfor Supply Chain området eller fra en salgsorienteret logistikfunktion. Du har formentlig en teknisk eller kommerciel uddannelse bag dig, men det er erfaringen samt de rette personlige egenskaber, der vægter højest. Desuden taler du engelsk og/eller tysk, da virksomhedens kunder er internationale.

Du er robust, kommunikerende, struktureret og god til at skabe relationer. Du er udadvendt, har gennemslagskraft og er en god forhandler. Du evner at stille krav til dine omgivelser og få fulgt op samt navigeret i et miljø, hvor der til tider er en meget direkte tone. Andre karakteristika hos dig er, at du er resultatorienteret, har godt humør og er vedholdende.

Du tilbydes en spændende stilling som Supply Chain Manager i en virksomhed med vækstmål, hvor du vil have gode muligheder for at udvikle dig fagligt såvel som personligt. Du bliver en nøgleperson på en moderne fabrik med et højteknologisk produktionsapparat, som tilhører den ypperste liga i Europa i sin branche. Du skal forvente ca. 5-10 rejsedage årligt. Løn og vilkår forhandles på et konkurrencedygtigt niveau.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Hansen Toft på 7025 0407

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Har du ikke en bruger?
Registrer dig her

Andre stillinger