Økonomichef

Samtank
Aarhus

Samtank

Samtank A/S er et lagerselskab for flydende produkter med speciale inden for olie- og benzinprodukter. Virksomheden sørger for losning/lastning af skibe, oplagrer i tanke og stiller udleveringsfaciliteter til rådighed for kunderne.

Samtank A/S har 8 tankanlæg i 4 byer: Aarhus, Aalborg, Fredericia og København, som tilsammen håndterer ca. 40% af det danske benzinmarked og ca. 30% af det totale oliemarked i Danmark.

Samtank A/S er i højrisikogruppen i forhold til brand- og eksplosionsfarer og arbejder derfor tæt sammen med myndighederne omkring sikkerhed, miljø og kvalitet. Virksomheden har bl.a. opbygget et kvalitetssystem efter ISO-9001.

Samtank A/S har hovedkontor i Aarhus og beskæftiger i alt ca. 30 medarbejdere. Virksomheden er ejet af YX Danmark A/S og OK a.m.b.a.

Økonomichef til drifts-/projektvirksomhed i Aarhus

Til økonomichefen, regnskabschefen eller controlleren, som ønsker at tage ansvar for økonomifunktionen og løfte den til næste niveau i en solid virksomhed med en flad organisation

Vores kunde Samtank A/S er på en spændende rejse fra en procedureorienteret tilgang med praktik, teknik og ad hoc opgaveløsning i fokus, til en kompetencebaseret tilgang, hvor det overordnede mål, planlægning og prioritering fremadrettet skal være udgangspunktet. I den forbindelse ønsker virksomheden at styrke sin økonomifunktion med en proaktiv økonomichef, som får til hovedopgave at drive og udvikle økonomi- og regnskabsfunktionen i virksomheden, herunder varetage den daglige ledelse af en kompetent bogholder.

Bredt job med stor indflydelse
Opgaverne er alsidige fra overordnet controlling og regnskab til mere ”hands on”-opgaver i forbindelse med månedsafslutninger over til udviklingsopgaver i form af optimering af arbejdsgange og automatisering af processer. Du vil få en nøgleopgave i at understøtte forretningen og den administrerende direktør, hvor du vil agere ”højre hånd” på diverse analyser, kalkulationer og projekter. Bl.a. står virksomheden over for at opbygge projektrapportering i den kommende tid.

Du refererer til den administrerende direktør og bliver en del af ledergruppen i virksomheden. Du har din daglige gang på hovedkontoret i centrum af Aarhus, hvorfra du sikrer effektiv likviditetsstyring og løbende forædler dataregistreringen i virksomheden. Det er afgørende for succes i jobbet, at du formår at møde folk i øjenhøjde, er uformel og sætte en ære i at levere med kvalitet til rette tid.

Andre nøgleopgaver er den overordnede udarbejdelse af regnskabs- og økonomirapportering, hvor du er ansvarlig for den interne såvel som eksterne rapportering i form af måneds-, kvartals- og årsrapporter. Du får ligeledes til opgave at udarbejde og følge op på de bagvedliggende budgetter, analysere forretningens nøgletal, afvigelser etc. Derudover får du en væsentlig opgave i form af controlling på driftsprojekter, indkøb mv. og vil være i løbende kontakt med eksterne samarbejdspartner og myndigheder.

Du skal endvidere som økonomichef tilsikre en effektiv og optimeret økonomifunktion, ligesom du er ansvarlig for en række administrative områder og udlejningsaktiviteter. Det er vigtigt, at forretningen og den administrerende direktør oplever et konstruktivt med- og modspil samt at de får frigivet tid på den længere bane.

Kompetent økonomisk håndværker
Vi vil i udvælgelsen vægte højt, at du kan og vil håndværket omkring controlling/driftsøkonomi og regnskab, samtidig med at du har evnerne og erfaringen til at udfordre og udvikle forretningen gennem løbende sparring med dine kollegaer. Du er ligeledes i stand til at gennemskue de risici og muligheder, der er i en drifts-/projektvirksomhed, og du har gerne erfaring fra en mindre eller mellemstor virksomhed. Du har en økonomisk videregående uddannelse og stærke IT- og systemkundskaber, herunder er du superbruger af Excel. Du har erfaring med at opbygge og udvikle processer og arbejdsgange, så du ved, hvad der virker. Du taler og skriver dansk og engelsk.

Som person er du tydelig i din kommunikation og har en positiv og ukompliceret tilgang. Du er analytisk stærk samtidig med, at du er en ”do’er”, der får flyttet og afsluttet opgaverne. Som leder er du god til at formidle et godt tværorganisatorisk samarbejde og er empatisk, struktureret samt pligtopfyldende. Ledelsesopgaven er mindre, da medarbejderen langt hen ad vejen er selvkørende, så det kan være, at du ikke har haft ledelse før, men erfaringsmæssigt er nået til et punkt, hvor du er klar til det. Du er imødekommende og omgængelig og vil trives i et dynamisk miljø og i en kultur med teknikere og praktikere, som udviser et stort engagement og dedikation til opgaven.

Du tilbydes et job i en velkonsolideret virksomhed med lange traditioner i branchen samt et langsigtet fokus på ejerskab og mål. Du bliver nøgleperson i forhold til virksomhedens fortsatte udvikling og får stor indflydelse på din egen hverdag, ligesom du får et job med en god work/life balance.

Ansættelsesvilkårene forhandles individuelt på et konkurrencedygtigt niveau, der modsvarer dine kvalifikationer og jobbets krav.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Majbrit Kock Simonsen på 2628 3821.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Søg stilling

Login

Brugerinformation:

Andre stillinger