Senior Business Development Manager

Danish Crown A/S , Randers

Danish Crown A/S

Danish Crown-gruppen er en global fødevarevirksomhed og blandt verdens største inden for sit felt. Gruppen er verdens største eksportør af grisekød og Europas største producent af økologisk grisekød. Derudover placerer Danish Crown sig i top 5 på det europæiske oksekødsmarked. Koncernen har en årlig omsætning på ca. 62 mia. kr. og ca. 28.000 ansatte.

Mad er hovedfokus i alle faser af værdikæden hos Danish Crown, ligesom det er mad, der produceres og sælges til kunder og forbrugere over hele verden. Du bliver en del af en stærk kultur med rødder i den danske samarbejdsbevægelse, og du vil møde en uformel og direkte tone på alle niveauer i organisationen

Læs mere på: www.danishcrown.dk

Senior Business Development Manager

Strategy & Business Development

Unik mulighed for at blive en del af et stærkt corporate strategy team og være helt tæt på øverste ledelse i en af Danmarks største koncerner

Danish Crown er med deres mere end 28.000 medarbejdere og tilstedeværelse i over 70 lande en af Danmarks absolut største koncerner. Koncernen er under konstant udvikling, og der arbejdes målrettet med at skabe de bedste rammer for både ansatte, kunder og leverandører. Siden 2016 har man arbejdet med at implementere alle strategiske initiativer affødt af koncernens 4WD-strategi. Af samme årsag arbejdes der løbende med at sikre de korrekte menneskelige ressourcer til eksekvering af strategiske initiativer på koncernniveau. Som resultat af denne proces har man besluttet at oprette endnu en funktion som Senior Business Development Manager.

Strategieksekvering og sparringpartner for Group CFO samt øvrige direktion

Med reference til Director, Corporate Secretary bliver du ansvarlig for eksekvering af og opfølgning på strategiinitiativer fra DC’s øverste direktion, herunder også at sikre løbende forretningsudvikling gennem organisk vækst og muligvis også gennem akkvisitioner. Du fungerer som strategisk rådgiver, primært for CFO og løbende også for direktionens andre medlemmer. Du er ansvarlig for klargøring af analyser og materialer for CFO til både direktions-, bestyrelses- og repræsentantskabsmøder, og du involveres i alt strategiarbejde på corporate-niveau.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

  • at drive og lede udvalgte strategiprocesser/-projekter på koncernniveau, herunder både facilitering af strategiproces og fungere som projektleder på igangsatte strategiinitiativer
  • løbende at udvikle og optimere strategiske analyseværktøjer
  • standardisering af processer, f.eks. M&A-aktiviteter, så alle cases vurderes ud fra ens kriterier og KPI’er
  • udarbejdelse af og opfølgning på relevante business cases
  • at drive M&A-koncernprocesser som repræsentant for direktionen
  • forberedelse til direktions-, bestyrelses- og repræsentantskabsmøder, herunder udarbejdelse af oplæg/præsentationsmaterialer, beslutningsgrundlag og analyser samt dokumentere og følge op på beslutninger fra ledelses- og bestyrelsesmøder
  • businesssparring med CFO og i visse tilfælde også COO og CEO

Succes skabes ved løbende at levere udviklingsorienteret og faktabaseret sparring og ved at sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde med direktionen, bestyrelsen og repræsentantskabet. Via kontinuerlig levering af analyse, business cases og forretningsudviklingstiltag er du med til at sikre eksekveringen af koncernens strategiske agenda.

Ambitiøs og performanceorienteret profil med fødderne solidt plantet på jorden

Der er flere veje til rollen som Senior Business Development Manager. Du kan f.eks. komme med 2-4 års erfaring fra et internationalt, stort konsulenthus, eventuelt med efterfølgende ansættelse i en international koncern, hvor du har arbejdet op imod den øverste direktion. Alternativt kommer du direkte fra en rolle, hvor du har arbejdet op mod topledelse, gerne i en top-50-koncern, i en stilling med fokus på strategisk forretningsudvikling. Om du er startet som Executive Management Assistent og har arbejdet dig op, eller er startet direkte i en rolle som strategisk forretningsudvikler, er ikke afgørende.

Det forventes, at du har en relevant kommerciel uddannelse, f.eks. cand.merc. eller cand.oecon. suppleret med solid finansiel erfaring, en stærk kommerciel forståelse og erfaring med projektledelse. Er ovenstående funderet i FMCG-industrien, er det en fordel. Det forventes, at du kommunikerer flydende på dansk og engelsk.

Du tilbydes muligheden for at arbejde tæt sammen med den øverste ledelse i en af verdens førende fødevarekoncerner i en bred rolle, hvor du får indsigt i hele gruppen, og hvor din indsats vil kunne måles på globalt niveau. Danish Crown er en gruppe med mange udviklingsmuligheder, og du kan forvente, at denne position åbner mange døre.

 


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Management Consultant Kristian Aagaard på 2052 6695.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Log ind eller opret bruger for at søge stillingen