Forretningsorienteret Risk Manager

GF Forsikring , Odense

GF Forsikring

GF Forsikring er et kundeejet selskab med mere end 290.000 kunder. Kunderne får hvert år del i overskuddet, og siden starten i 1967 er det blevet til tæt på 3 milliarder kroner. GF Forsikring har samtidig nogle af de mest tilfredse kunder i branchen. Det har GF deres mere end 600 dygtige og engagerede medarbejdere rundt i landet at takke for.

Læs mere på: www.gfforsikring.dk

 

Forretningsorienteret Risk Manager 


Tæt på beslutningskraften i et vækstscenario

GF Forsikrings Risk Manager har efter otte år valgt at søge nye udfordringer og der søges derfor nu en ny Risk Manager, som skal være med til at sikre en effektiv risikostyringsfunktion.
Funktionen er velfungerende, og der er for kort tid siden investeret i et nyt risikostyringssystem, Risma, som den kommende Risk Manager skal medvirke til skaber værdi for forretningen, bl.a. gennem kvalitet i data, solide analyser og overblik over risici i de enkelte forretninger/funktioner mm. 

Personligt har du ambitioner om at være en synlig partner i en fortsat værdiskabende og forretningsorienteret dialog og i samspil med de enkelte forretningsområdeansvarlige, hvor du med fokus på såvel legale som juridiske forhold og din forståelse for forretningen, formår at finde løsninger, der skaber et fortsat solidt fundament for GFs forretning, når talen falder på risiko.
På længere sigt vil du i forbindelse med den kommende strategiproces skulle medvirke til afklaring og sikring af et solidt afsæt i relation til risiko for de nye områder, som GF vil udvikle på.

Som Risk Manager referer du til direktionen, og indgår i direktionssekretariatet. Du arbejder blandt andet tæt sammen med GF Forsikrings jurister og compliance medarbejdere. Stillingen som Risk Manager er placeret på hovedkontoret i Odense.

Du sikrer en effektiv risikostyring
Som Risk Manager vil dine primære arbejdsopgaver være at sikre, at GF Forsikring fortsat har et effektivt risikostyringssystem, der lever op til kravene inden for gældende dansk finansiel lovgivning og Solvens II reglerne. Jobindholdet spænder over arbejdsopgaver fra operationelt til strategisk niveau. Mere specifikt består dine hovedopgaver i at:

  • Sikre et velfungerende risikostyringssystem jf. GFs risikostyringsstrategi og politik for risikostyring 
  • Forsyne ledelsen med risikovurderinger af større aktiviteter, projekter, investeringer og strategiske beslutninger
  • Skabe og formidle overblik over GFs risici og samlede risikoprofil
  • Understøtte bestyrelsens arbejde med vurdering af egen risiko og solvens (ORSA)
  • Deltage i udvalgte ledermøder, hvor det måtte være relevant i forhold til arbejdsområdet
  • Deltage i og planlægge møder i GFs risikokomité og risikoudvalg
  • Deltage i møder i GFs investeringskomité
  • Forholde sig til operationelle hændelser, og forstå hvorfor de opstår i dagligdagen


Pragmatisk, forretningsorienteret Risk Manager
Din baggrund er sandsynligvis en uddannelse som Cand.act., Cand.oecon. Cand.merc. eller Cand.merc.jur. Mere vigtigt er dog, at du har solid erfaring med risikostyringsmetodikker fra den finansielle sektor, forsikringsbranchen, eller konsulentbranchen, hvor du har arbejdet med risikoområdet og er i stand til at omsætte din faglige viden til praksis i forretningen. Du har dyb indsigt i solvensopgørelse og stærke evner inden for informations- og dataanalyse. 

Du tilbydes en stilling i et velkonsolideret forsikringsselskab, der er på en vækstrejse. Du er tæt på beslutningskraften og har mulighed for indflydelse i en uformel organisation. Du bliver en del af en organisation, der ejes af og er til for kunden, og dermed har muligheden for at tænke langsigtet i forretningen. GF Forsikring har de seneste år oplevet en vækst på 10% om året.
Desuden tilbydes du et godt kollegialt miljø kendetegnet ved engagement, høj faglighed og selvstændig opgaveløsning med plads til sparring. Der lægges ydermere vægt på, at der er en god sammenhæng mellem arbejde og familie, og der er dermed fleksible arbejdsbetingelser med mulighed for at arbejde hjemmefra.

 


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Rasmus Jensen på 2636 3564. 

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.
 

Log ind eller opret bruger for at søge stillingen

Når du er logget ind eller har oprettet en bruger, søger du stillingen via “Søg stilling” nederst på annoncen.