QHSE Manager – eksekvering og udvikling af ny funktion

Samtank A/S , Aarhus

Samtank A/S

Samtank A/S er et lagerselskab for flydende produkter med speciale inden for olie- og benzinprodukter. Virksomheden sørger for losning/lastning af skibe, oplagrer i tanke og stiller udleveringsfaciliteter til rådighed for kunderne. 

Samtank A/S har 8 tankanlæg i 4 byer: Aarhus, Aalborg, Fredericia og København, som tilsammen håndterer ca. 40% af det danske benzinmarked og ca. 30% af det totale oliemarked i Danmark. 

Samtank A/S er i højrisikogruppen i forhold til brand- og eksplosionsfarer, og arbejder derfor tæt sammen med myndighederne omkring sikkerhed, miljø og kvalitet. Virksomheden har bl.a. opbygget et kvalitetssystem efter ISO-9001.

Samtank A/S har hovedkontor i Aarhus og beskæftiger i alt ca. 30 medarbejdere, heraf ca. 1/3 i København. Virksomheden er ejet af YX Danmark A/S og OK a.m.b.a.

Læs mere på www.samtank.dk

QHSE Manager – eksekvering og udvikling af ny funktion

Er du klar til at stå i spidsen for QHSE i en dynamisk og teknisk orienteret virksomhed med solide og ambitiøse ejere i ryggen? 

Samtank A/S er på en spændende rejse fra en procedureorienteret tilgang med praktik, teknik og ad hoc opgaveløsning i fokus, til en kompetencebaseret tilgang, hvor det overordnede mål, planlægning, prioritering og den rette person til den konkrete opgave fremadrettet skal være udgangspunktet. 

Med en stigende efterspørgsel og kompleksitet fra myndighederne på en række QHSE-områder ønsker virksomheden til en nyoprettet stilling at ansætte en analytisk og teknisk stærk profil, som får til hovedopgave dels på den korte bane at udvikle HSE-funktionen og være den primære kontaktperson til myndighederne samt dels på den længere bane at sikre en opdatering af det nuværende kvalitetsstyringssystem – ISO9001.

Med reference til den administrerende direktør bliver du overordnet ansvarlig for sikkerhed, arbejdsmiljø, miljø og kvalitet i virksomheden. Du skal drive og udvikle QHSE-funktionen med henblik på at sikre overholdelse af relevante standarder og politikker, kundekrav og specifikationer såvel som lovgivning. Du koordinerer og deltager i inspektioner, tilsyn og kundeaudits på tværs af de fire sites, hvor du får dit udgangspunkt fra sitet på havnen i Aarhus. Du arbejder i dagligdagen tæt sammen med fire driftsledere, driftschefen og projektafdelingen samt eksternt med myndigheder og samarbejdspartnere. Det er afgørende for din succes, at du trives med og forstår vigtigheden af myndighedssamarbejdet i en teknisk og projektorienteret kontekst, som giver virksomheden ”License to operate”, ligesom det er essentielt, at du kan formidle kompleks, teknisk viden i et klart og tydeligt sprog. 

Andre vigtige opgaver er, at du opretholder certificeringer og sikrer opdatering af sikkerhedsrapporter samt arbejder tæt sammen med myndighederne omkring byggetilladelser, ansøgninger, procedureændringer, risikovurderinger og regulativer, således at driften kører smertefrit, og virksomheden altid er opdateret til nyeste standarder og lovgivning. Du er synlig i dagligdagen og går forrest i udviklingen af organisationen med henblik på forebyggelse af fejl, kvalitetsbrister og arbejdsskader, ligesom du arbejder hen imod at skabe en systematisk og transparent funktion.

Du har erfaring fra en mellemstor eller større produktions-/projektvirksomhed med høje krav til dokumentation, myndighedssamarbejde, kvalitet, miljø og sikkerhed. Alternativt fra rådgivende ingeniører, forsyningsbranchen eller fra relevante bureauer/myndigheder i branchen. Du har erfaring med HSE-arbejde og gerne Q, og du har været vant til at indgå i en teknisk kontekst. Du har en videregående teknisk uddannelse formentlig som ingeniør, men det er din erfaring og personlighed, der vægter tungest. Du taler, skriver og læser dansk og engelsk på højt niveau.

Som person er du en stærk kommunikator og en god teamspiller, der møder folk i øjenhøjde. Du trives med forandringer og en bred opgavehåndtering samt er en god relationsopbygger, hvor du evner at begå dig både på ledelsesniveau og ude på sites. Du er robust og handlekraftig med en naturlig gennemslagskraft og vedholdenhed, og du er engageret og ambitiøs på egne og virksomhedens vegne. Du er analytisk stærk og arbejder struktureret og systematisk med et godt overblik.

Du tilbydes en spændende stilling i en virksomhed med kort vej fra ide til handling, hvor du kan sætte betydeligt præg på virksomhedens udvikling. Ansættelsesvilkår forhandles på et konkurrencedygtigt niveau.


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Søren Vestergaard Holm på 2042 1665.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. 

Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.
 

Log ind eller opret bruger for at søge stillingen

Når du er logget ind eller har oprettet en bruger, søger du stillingen via “Søg stilling” nederst på annoncen.